Els
projectes europeus
de la Federació

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) treballa des de fa temps per a acostar la Unió Europea als nostres pobles i ciutats.

A més dels serveis d’orientació, informació i formació sobre programes de la UE, l’FVMP participa activament en diferents projectes europeus, relacionats amb temes d’interés per a municipis com:

· fonts d’energia renovables

· eficiència energètica

· desenvolupament rural i urbà

Per què el perfil de l’FVMP és l’ideal per a participar en projectes europeus?

L’FVMP ha format part de consorcis internacionals tant en el rol de coordinador com en el de soci. Un dels seus objectius: aconseguir la màxima participació de les administracions locals en les activitats pilot de cada projecte.
Per què el perfil de l’FVMP és l’ideal per a participar en projectes europeus?

· Perquè és una associació composta per la majoria de les entitats locals de la Comunitat Valenciana (542 ajuntaments, 32 mancomunitats i les 3 diputacions provincials). Pot difondre els resultats aconseguits a les autoritats locals, aconseguint així els objectius de transferència de coneixement i capitalització contemplats en molts programes europeus.

· Perquè compta amb una àmplia xarxa de contactes en entitats públiques i privades de diferents països, a causa de la seua gran experiència en la matèria.

· Perquè és membre de la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea, amb delegació a Brussel·les. Una via per a conéixer de primera mà allò que succeeix en les institucions europees, informar les entitats locals i representar els seus interessos.

barra-lat

Projectes europeus on

participa l’FVMP

Projectes europeus d'energies verdes
LOCAL4GREEN

Polítiques LOCALS per una Energia VERDA

És un projecte secundat pel Programa Interreg MED, programa de cooperació europea transnacional per a regions de l’àrea mediterrània que aborda reptes com l’augment de l’economia baixa en carboni, la protecció dels recursos naturals i culturals, i l’enfortiment de la innovació.

TEESCHOOLS

Transferència d’eficiència energètica a les escoles mediterrànies

És un projecte subvencionat pel programa INTERREG MED en 7 països del Mediterrani: Itàlia, Espanya, Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, Xipre, França i Grècia, amb la prioritat de promoure estratègies d’economia baixa en carboni i eficiència energètica i amb una estratègia integrada per a simplificar la renovació energètica d’edificis públics.

Proyectos europeos de eficiencias energéticas
Proyectos europeos para el desarrollo rural
ROBUST

RURAL-URBAN EUROPE

El propòsit de ROBUST és investigar, conéixer, analitzar i entendre les relacions existents entre el món rural, el periurbà i l’urbà. És imprescindible identificar i promoure polítiques, models de governança i bones pràctiques que fomenten interrelacions beneficioses que contribuïsquen al creixement intel·ligent, sostenible i integrador d’Europa, maximitzant la creació d’ocupacions rurals i de valor afegit.