Els

projectes europeus

de la Federació

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) treballa des de fa temps per a acostar la Unió Europea als nostres pobles i ciutats.

A més dels serveis d’orientació, informació i formació sobre programes de la UE, l’FVMP participa activament en diferents projectes europeus, relacionats amb temes d’interés per a municipis com:

· fonts d’energia renovables
· eficiència energètica
· desenvolupament rural i urbà

Per què el perfil de l’FVMP és l’ideal per a participar en projectes europeus?

L’FVMP ha format part de consorcis internacionals tant en el rol de coordinador com en el de soci. Un dels seus objectius: aconseguir la màxima participació de les administracions locals en les activitats pilot de cada projecte.

Per què el perfil de l’FVMP és l’ideal per a participar en projectes europeus?

· Perquè és una associació composta per la majoria de les entitats locals de la Comunitat Valenciana (542 ajuntaments, 32 mancomunitats i les 3 diputacions provincials). Pot difondre els resultats aconseguits a les autoritats locals, aconseguint així els objectius de transferència de coneixement i capitalització contemplats en molts programes europeus.

· Perquè compta amb una àmplia xarxa de contactes en entitats públiques i privades de diferents països, a causa de la seua gran experiència en la matèria.

· Perquè és membre de la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea, amb delegació a Brussel·les. Una via per a conéixer de primera mà allò que succeeix en les institucions europees, informar les entitats locals i representar els seus interessos.

barra-lat

Projectes europeus on

participa l’FVMP

LOCAL4GREEN PLUS

Integració de Polítiques Fiscals LOCALS per a una Energia VERDA

És un projecte secundat per Interreg MED, programa de cooperació europea transnacional per a regions de l’àrea mediterrània que aborda reptes com l’augment de l’economia baixa en carboni, la protecció dels recursos naturals i culturals, i l’enfortiment de la innovació.

Projectes europeus d'energies verdes

LOCAL4GREEN

Polítiques LOCALS per a GREEN Energy

És un projecte secundat pel Programa Interreg MED, programa de cooperació europea transnacional per a regions de l’àrea mediterrània que aborda reptes com l’augment de l’economia baixa en carboni, la protecció dels recursos naturals i culturals, i l’enfortiment de la innovació.

TEESCHOOLS

Transferència d’eficiència energètica a les escoles mediterrànies

És un projecte subvencionat pel programa INTERREG MED en 7 països del Mediterrani: Itàlia, Espanya, Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, Xipre, França i Grècia, amb la prioritat de promoure estratègies d’economia baixa en carboni i eficiència energètica i amb una estratègia integrada per a simplificar la renovació energètica d’edificis públics.

Proyectos europeos de eficiencias energéticas
Proyectos europeos para el desarrollo rural

ROBUST

RURAL-URBAN EUROPE

El propòsit de ROBUST és investigar, conéixer, analitzar i entendre les relacions existents entre el món rural, el periurbà i l’urbà. És imprescindible identificar i promoure polítiques, models de governança i bones pràctiques que fomenten interrelacions beneficioses que contribuïsquen al creixement intel·ligent, sostenible i integrador d’Europa, maximitzant la creació d’ocupacions rurals i de valor afegit.