ROBUST

RURAL-URBAN
EUROPE

ESTAT

EXECUTAT

Proyectos europeos para el desarrollo rural

· Programa europeu: Horitzó 2020.

· Rol FVMP: Soci.

· Públic objectiu: Prenedors de decisions, investigadors, empreses, ciutadans.

El propòsit de ROBUST és investigar, conéixer, analitzar i entendre les relacions existents entre el món rural, el periurbà i l’urbà. És imprescindible identificar i promoure polítiques, models de governança i bones pràctiques que fomenten interrelacions beneficioses que contribuïsquen al creixement intel·ligent, sostenible i integrador d’Europa, maximitzant la creació d’ocupacions rurals i de valor afegit. ROBUST es vertebra a través de l’estudi d’11 casos desenvolupats en regions situades en països membres de la Union (11 laboratoris vius), sent un d’ells la regió valenciana.

Objectius

La meta final és orientar les futures polítiques públiques amb l’objectiu de millorar les relacions urbanorurals.

Altres objectius ROBUST:

· Desenvolupar, a través de l’esforç conjunt dels socis pràctics, les parts interessades i els investigadors (universitats), un marc analític i un conjunt de metodologies i eines per a descriure i analitzar les relacions al llarg de les trajectòries rural – periurbana – urbana.

· Comprendre como les relacions, dependències i interaccions rural – periurbanes – urbanes es relacionen amb el creixement regional intel·ligent, sostenible i inclusiu en onze entorns territorials diversos.

· Avaluar les potencialitats i els colls de botella existents per a millorar les relacions de benefici mutu en onze entorns territorials diversos.

· Identificar models, eines i processos de governança reeixits que donen suport a relacions i oportunitats rurals – periurbanes – urbanes mútuament beneficioses per a la cooperació intersectorial.

· Avaluar l’impacte de les relacions millor administrades en el creixement regional intel·ligent, sostenible i inclusiu.

· Contribuir a una aplicació de models i eines de governança reeixits a través de l’aprenentatge conjunt, l’elaboració de materials de comunicació i capacitació, i a un conjunt d’exemples de bones pràctiques.

· Desenvolupar, contextualitzar i compartir un conjunt de recomanacions polítiques diferenciades destinades a millorar l’adopció i el desenvolupament continu de models de governança reeixits a nivell de la UE, nacional, regional i municipal.

Socis

Duració:

2017-2020 + prórroga de 6 mesos.

Pressupost:

5.999.934 €

Cofinançament

111.375

Anar a
XÀRXES SOCIALS

Logos:

Robust

Principals accions i eines

· 11 Living Labs, que representen entorns rurals i urbans típics en tota Europa. Un ROBUST Living Lab és una forma de col·laboració experimental que emfatitza la cocreació en un entorn del món real. Els formulardors de polítiques, investigadors, empreses, proveïdors de serveis, ciutadans i altres agents interessats treballen junts per a desenvolupar i provar noves maneres de resoldre problemes en una regió geogràfica específica.

· Els 8 paquets de treball:

WP1. Accions orientades a la política dins d’un marc conceptual i metodològic.

WP2. Avaluació ràpida d’estudis existents i dades disponibles.

WP3. Casos d’estudi a fons.

WP4. Interaccions i sinergies transversals.

WP5. Estructures efectives de governança.

WP6. Desenvolupament d’un marc polític consolidat.

WP7. Abast, comunicació i formació.

WP8. Administració del projecte.

· Les 5 comunitats pràctiques o temes d’estudi. Una comunitat pràctica és una comunitat de persones que comparteixen un interés, pràctic o problema comú així com informació i experiències entre si per a aprendre sobre aqueixa pràctica en particular. Les comunitats pràctiques en ROBUST estan organitzades entorn de cinc temes rural-urbans que proporcionen un fòrum estructurat per a compartir experiències i troballes dels diversos laboratoris de ROBUST Living. Les 5 comunitats pràctiques són: nous mercats laborals i de negocis, infraestructures públiques i serveis socials, sistemes alimentaris sostenibles, connexions culturals i serveis d’ecosistema.

Reunions del projecte:

· Ede, octubre 2017
· Lisboa, febrer 2018
· Ljubjana, octubre 2018
· Hèlsinki, maig 2019
· Riga, novembre 2019
· Lucca (posposada), abril 2020

X