Formació

+ INCLUSIUS

barra-lat

Gestió i elaboració de projectes europeus

DATA: Del 14/09/2021 al 11/11/2021 I LLOC: Aula tele-presencial de l’FVMP DURACIÓ: 50 HORES I HORARI: de 9:00h a 12:00h I MATRÍCULA OBERTA DEL 10 AL 28 DE MAIG DE 2021

DIRIGIT A: Personal tècnic d’administracions locals.
DESCRIPCIÓ: El curs ofereix formació especialitzada amb la finalitat de contribuir a l’augment de la taxa d’èxit en la captació de finançament europeu dels ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana. Capacitarà en la identificació de programes de finançament comunitari, la formació de consorcis internacionals així com en la redacció, gestió, execució, avaluació i justificació de projectes europeus.

ESTRUCTURA:

 • Importància i beneficis de participació en projectes internacionals
 • Pla Europeu de recuperació Post-Covid i Fons d’ajuda
 • Principals programes de finançament comunitari
 • Foment de participació d’entitats locals en projectes europeus
 • Estratègia institucional
 • Processos i eines
 • Cicle de vida del projecte
 • Cerca d’oportunitats i configuració de consorcis internacionals
 • Redacció de propostes
 • Gestió de projectes
 • Justificació de projectes europeus i auditories
 • Avaluació de projectes europeus
 • Bones pràctiques en projectes europeus

CRITERIS DE SELECCIÓ:

 • Sol·licituds ateses per ordre correlatiu d’inscripció.
 • Priorització dels perfils destinataris del curs: empleats públics de l’administració local.
 • Distribució de places de manera equitativa entre províncies.
 • Distribució territorial de les places per a atendre el major nombre de municipis de la Comunitat Valenciana.
 • Es procurarà la paritat entre els/les destinataris/àries finals de la formació.

COMPROMISOS DELS PARTICIPANTS:

 • Les persones admeses es comprometen a assistir com a mínim al 80% de les hores lectives i a realitzar les activitats proposades pel professorat per a poder obtindre el certificat.
 • Els/les participants hauran de comunicar per correu electrònic la renúncia o la no assistència al curs, a eurofvmp@fvmp.org.
 • El termini per a comunicar aquesta no assistència serà de tres dies laborables abans de l’inici del curs.

ESTAT

TANCAT

barra-lat

Tallers creatius de formació per a la preparació i gestió de projectes europeus

DATA: Del 20/09/2021 al 29/09/2021 I DURACIÓ: 25 HORES I MODALITAT: PRESENCIAL I HORARI: de 9:30h a 14:30h

DIRIGIT A: EE. PP. de la administració local.
DESCRIPCIÓ: L’objectiu del curs és capacitar, pas a pas, en el desenvolupament de noves propostes i iniciatives europees en àrees d’interès com: l’emprenedoria, el canvi climàtic, la immigració, la desocupació, la cultura…

+ Informació Formación | Federación Valenciana de Municipios y Provincias (fvmp.es)

ESTAT

TANCAT

barra-lat

ODS Agenda 2030: un nou escenari local

DATA: Del 09/11/2021 al 19/09/2021 I DURACIÓ: 20 HORES I MODALITAT: PRESENCIAL I HORARI: de 9:30h a 14:30h

DIRIGIT A: EE. PP. de la administración local.
DESCRIPCIÓ: Els principals objectius del curs són contribuir a la difusió i implementació de l’Agenda 2030 a nivell local; reconéixer els escenaris globals i les repercussions a nivell local; obtindre coneixements i eines necessàries per a incloure els ODS en la planificació local; conéixer els mecanismes de participació i identificació dels agents locals i aprendre a treballar amb indicadors i dades des de les institucions municipals.

+ Informació Formación | Federación Valenciana de Municipios y Provincias (fvmp.es)

ESTAT

TANCAT

barra-lat

El pla de recuperació de la Unió Europea

DATA: Del 13/09/2021 al 17/10/2021 I DURACIÓ: 25 HORAS I MODALITAT: PRESENCIAL I HORARI: de 00:00h a 23:59h

DIRIGIT A: EE. PP. de la administración local.
DESCRIPCIÓ: El COVID-19 ha alterat per complet l’escenari econòmic global, obrint una crisi profunda. Davant aquesta situació la Unió Europea ha orquestrat una resposta conjunta per a garantir el funcionament dels Estats membres. Amb aquest curs es pretén tindre un coneixement global de la situació dels fons, la seua estructura, els seus objectius, funcionament, tramitació i els destinataris.

+ Informació Formación | Federación Valenciana de Municipios y Provincias (fvmp.es)

ESTAT

TANCAT