Formació

+ INCLUSIUS

barra-lat

Especialista en Gestió de Fons Europeus 

DATA: Del 16/09/2024 al 20/10/2024 I MODALITAT: En línia DURACIÓ: 40 HORES I HORARI: Flexible 

DIRIGIT A: EE.PP. de l’administració local, preferiblement de departaments amb tasques relacionades amb el contingut del curs.

OBJECTIUS:

Capacitar en les tècniques de gestió de projectes europeus abordant les seues àrees principals: administratiu‐jurídica, financera, tècnica, comunicació i capitalització. S’empraran exemples pràctics de projectes prèviament aprovats per la Unió Europea per a il·lustrar els conceptes.


Donar a conéixer les ferramentes i plataformes disponibles, detallant el seu funcionament en el context dels diferents programes, amb l’objectiu d’impulsar la gestió integral de projectes europeus al llarg de les seues quatre fases principals: administrativa, financera, jurídica, tècnica i comunicació.


Facilitar un entorn de col·laboració i establir una xarxa de treball que simplifique la gestió en projectes europeus, promovent la interacció i sinergies entre els participants.

 

CONTINGUT:

MÒDUL I. LA COORDINACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA D’UN PROJECTE EUROPEU. EL SEGUIMENT I L’AVALUACIÓ.

 • Sessió de Bienvenida.
 • Guia “Introducció a la gestió de Projectes Europeus”.
 • Guia “Coordinació i Gestió Administrativa. Seguiment i Avaluació”
 • Del “Kick-off meeting” a la firma de contractes.
 • Estructures de governança.
 • El “reporting” UE: informes de progrés i execució.
 • Sistemes de seguiment i avaluació.

MÒDUL II. LA GESTIÓ TÈCNICA I DEL CONSORCI INTERNACIONAL.

 • Guia “Gestió tècnica i del consorci internacional”:
 • El líder i el seu rol en el projecte.
 • Organització del seguiment tècnic.
 • La revisió del pla de treball: motivació i consciència de les fites i de la càrrega de treball.
 • Com organitzar els “WorkPackages”? Enfocament als “deliverables” i la gestió financera.
 • Conflictes i mecanismes de resolució.

MÒDUL III. LA GESTIÓ FINANCERA COM A FACTOR CRÍTIC PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES.

 • Guia “Gestió financera”:
 • El pressupost i les seues modificacions.
 • Acomptes i prefinançament.
 • Anàlisi de l’elegibilitat de la despesa i compliment de la normativa.
 • Auditories europees.
 • Certificats i processos de pagament.

MÒDUL IV. LA COMUNICACIÓ I LA CAPITALITZACIÓ D’UN PROJECTE EUROPEU.

 • Guia “Gestió de la comunicació”:
 • Compliment i verificació de la normativa d’informació i publicitat.
 • L’Estratègia de Comunicació Global.
 • La Capitalització d’un projecte europeu.

MÒDUL V. TANCAMENT DEL PROJECTE I EXPLOTACIÓ.

 • Guia “Gestió de tancament del projecte i explotació”.

MÒDUL VI. PLATAFORMES I RECURSOS TIC PER A LA GESTIÓ DE PROJECTES.

 • “MasterClass” “Plataformes i recursos TIC”.

MÒDUL VII. CASOS PRÀCTICS: RESOLUCIÓ DE CONFLICTE EN LA GESTIÓ DE PROJECTES EUROPEUS.

 • Negociació i modificacions del pla de treball i del consorci (Mòdul 2).
 • Gestió financera i elegibilitat de la despesa (Mòdul 3).
 • Taller de comunicació (Mòdul 4).

ESTAT

TANCAT

X