Fons

PER QUÈ UN PROJECTE EUROPEU?

Un projecte europeu és una iniciativa liderada per una entitat europea, pública o privada, destinada a resoldre un problema o aprofitar una oportunitat amb un enfocament internacional i amb la participació d’altres socis. Una administració local pot ser igualment aqueixa entitat que lidera, com el soci que hi participa.

En definitiva, un projecte europeu és una idea que contribueix a millorar la vida de les persones i que es pot materialitzar gràcies al suport financer de la UE i la col·laboració d’altres organitzacions.

A través de convocatòries de projectes, la Union Europea dona suport financer a aquelles idees que considera més interessants.

· Que siga una solució innovadora per a una qüestió concreta.

· Que siga realitzable en altres territoris d’Europa.

· Que siga una proposta que tinga encaix en les línies polítiques del marc financer de la UE.

· Que servisca per a generar identitat europea.

I, què significa «interessant» per a la UE?

I ara… què significa «interessant» per a una administració local?

Per què un ajuntament o una mancomunitat pot considerar «interessant» accedir a un projecte europeu? La participació en projectes europeus és un camí llarg, complex i que exigeix esforç però, fent balanç, són majors els beneficis. Ací n’hi ha uns quants:

· Capacitat de desenvolupar una idea. Potser siga el benefici principal, però porta associats altres (els següents) que aportaran major valor a nostra organització a mitjà i llarg termini.

· Intercanvid’experiències i coneixements i accés a informació privilegiada i noves tecnologies.

· Contactes amb les empreses, professionals i equips més competitius en entorns científics i tecnològics.

· Nova (i important) font de finançament.

· Millora de la imatge i la competitivitat institucional, que incorpora els valors d’avantguarda d’Europa: digitalització, innovació, economia circular i eficiència energètica.

· Creixement sostenible, intel·ligent i inclusiu del territori que contribueix al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), l’Agenda 2030 i l’Agenda Urbana Europea.

· I, per descomptat, una via per a millorar la qualitat de vida de les persones.

I l’altra cara de la moneda: quines premisses cal tindre en compte si decidim embarcar-nos en un projecte europeu?

Ací n’hi ha les principals:

· Disposar de capacitat tècnica i financera per a cogestionar el nostre projecte, en el percentatge que aplica cada programa.

· Trobar una convocatòria en el marc d’un programa concret llançat per la Comissió Europea, que puga donar cabuda al nostre projecte. Des d’ací vos ajudem a buscar convocatòries.

· Presentar la sol·licitud (i realitzar tots els tràmits) seguint totes les directrius especificades en la convocatòria i, després, en la pàgina web del programa.

· Conéixer bé les fases de planificació, redacció, gestió i justificació de projectes europeus.

· Conéixer la normativa europea i la seua burocràcia.

· Treballar en un entorn internacional amb socis d’uns altres països europeus. Des d’aquesta pàgina vos facilitem un «cercador de socis». Normalment l’anglés és la llengua vehicular.

· Ser molt rigorosos en el compliment dels. terminis.

· Sense pressa. Els resultats no són immediats. El temps mitjà de resolució d’un projecte europeu sol oscil·lar entre 6 i els 12 mesos.

· El finançament no se sol aconseguir en el primer intent. Però aqueix primer intent serveix per a explorar i aprendre como procedir amb èxit.

Si el balanç final és positiu, el pròxim pas és encertar el programa europeu on presentar el projecte. En la següent pàgina t’oferim informació sobre els principals programes agrupats segons els grans desafius europeus contemplats en el Marc Financer 2020-2027.

Marc financer
X