Fons

CONVOCATÒRIES

Si ja hem decidit que val la pena embarcar-se en un projecte europeu, ara és necessari trobar una convocatòria on el nostre projecte encaixe i puga obtindre finançament. La Union Europea concedeix subvencions a entitats per a ajudar-los a desenvolupar idees que impulsen les seues polítiques en diferents àmbits. La Comissió Europea anuncia aquestes subvencions a través de convocatòries de propostes (call for proposals and tenders) en el marc de programes concrets. Les entitats interessades (pertanyents a països membres de la UE) presenten les seues propostes, que hauran de competir amb altres per a obtindre finançament.

Recordeu els requisits mínims que ha de complir el nostre projecte?

Trobar convocatòries concordes a la nostra idea no és tarea senzilla. Cal estar molt atents a les publicacions europees. La majoria de convocatòries europees es publiquen en el Diari Oficial de la Unió Europea, l’equivalent al nostre BOE. En concret, es troben en la Sèrie C-Comunicacions.

D’altra banda, cada programa europeu disposa d’una web pròpia i en ell publica periòdicament els textos oficials de les convocatòries en una secció anomenada Funding Opportunities o Call for Proposals. Per a comprovar si el programa s’ajusta al nostre projecte, és aconsellable llegir les seues FAQ.

Comencem?

Et facilitem ací el cercador de finançament per temes de la UE, categoritzat per temes.

Convocatòries obertes

Al llarg de l’any 2021, s’aniran publicant les guies, els detalls i les convocatòries de diferents programes europeus per al marc 2021-2027. A mesura que es vagen presentant, us acostarem ací una selecció de convocatòries d’interés per a ajuntaments i mancomunitats, en la línia dels interessos estratègics municipals que vam polsar en les nostres visites als vostres pobles i ciutats.

Convocatòries Cos Europeu de Solidaritat

Programa: EU Solidarity Corps (Cos Europeu de Solidaritat)

Convocatòria: EAC/A02/2021

Data límit de sol·licitud: 28 de maig / 05 d’octubre

Objectiu: L’objectiu del programa és propiciar experiències enriquidores entre la gent jove que els ajude a créixer i a co-crear una societat més integradora, que fomente la participació democràtica, lluite contra l’exclusió social, protegisca la naturalesa i promoga la salut, el benestar, l’educació i la formació.

Accions:

Projectes de voluntariat 28 de maig de 2021
5 d’octubre de 2021
Projectes solidaris 28 de maig de 2021
5 d’octubre de 2021
Equips de voluntaris en àmbits d’alta prioritat 5 d’octubre de 2021

Tots els terminis de presentació expiren a les 17.00 h (hora de Brussel·les).

Informació detallada:

Guia Cos Europeu de Solidaritat

Convocatòria en Diari Oficial de la Unió Europea

Contacte: Agència Nacional Espanyola de la Joventut (INJUVE)

Tel. +34 917 827 823

Correu electrònic: erasmusplus@injuve.es

Acreditación Erasmus en el ámbito de la juventud

Programa: Erasmus+

Convocatoria: EAC/A03/2020

Fecha límite de solicitud: 31 de diciembre de 2021

Objetivo: Solicitar la acreditación Erasmus, herramienta para las organizaciones que desean abrirse al intercambio y la cooperación transfronterizos. La concesión de la acreditación Erasmus Juventud confirma que el solicitante dispone de los procesos y medidas apropiados para llevar a cabo actividades de movilidad educativa de alta calidad y para utilizarlos en beneficio de la juventud.

Más información:

Web EUR-Lex

Web Erasmus+ INJUVE

Contacto: INJUVEIVAJ

Convocatòria de propostes Erasmus+

Programa: Erasmus+

Convocatòria: EAC/A01/2021

Data límit de sol·licitud: consultar «accions»

Objetivo: El nou programa Erasmus+ per al període 2021-2027, amb un pressupost de més de 28.000 milions d’euros, serà més inclusiu, digital i ecològic. Finançarà projectes de mobilitat i cooperació transfronterera relacionats amb l’aprenentatge per a 10 milions d’europeus de totes les edats i tots els orígens.

Accions:

Acció clau 1 (KA1): Mobilitat d’aprenentatge de les persones

Mobilitat de les persones en el camp de l’educació superior 11 de maig a les 12:00
Mobilitat de les persones en els camps de la FP, l’educació escolar i l’educació d’adults 11 de maig a les 12:00
Acreditacions Erasmus en FP, educació escolar i educació per a adults 19 d’octubre a les 12:00
Mobilitat de les persones en el camp de la joventut 11 de maig a les 12:00
Mobilitat de les persones en el camp de la joventut 5 d’octubre a les 12:00

Acció Clau 2 (KA2): Cooperació entre organitzacions i institucions

Associacions de cooperació en els àmbits de l’educació, la formació i la joventut, a excepció de les presentades per ONG europees. 20 de maig a les 12:00
Associacions de cooperació en els àmbits de l’educació, la formació i la joventut presentades per ONG europees. 20 de maig a les 17:00
Associacions de cooperació en l’àmbit de l’esport. 20 de maig a les 17:00
Associacions a petita escala en els camps de l’educació i la formació i la joventut. 20 de maig a les 12:00
Associacions a petita escala en els camps de l’educació i la formació i la joventut. 3 de novembre a les 12:00
Associacions a petita escala en el camp de l’esport. 20 de maig a les 17:00
Centres d’Excel·lència Professional. 7 de setembre a les 17:00
Acadèmies de Professors Erasmus. 7 de setembre a les 17:00
Acció Erasmus Mundus. 26 de maig a les  17:00
Aliances per la Innovació. 7 de setembre a les 17:00
Creació de capacitat en el camp de la joventut. 1 de juliol a les 17:00
Esdeveniments esportius sense finalitat lucrativa. 20 de maig a les  17:00

Acció Clau 2 (KA3) – Suport al desenvolupament de polítiques i cooperació

Joves europeus junts 24 de juny a les 17:00

Accions de Jean Monnet:

Accions i xarxes de Jean Monnet 2 de juny a les 17:00

 

Mes información:

Guia Erasmus+

Programes anuals Erasmus+

Contacte: SEPIE

Projectes Europeus de Cooperació

Programa: Europa Creativa

Convocatòria: Projectes Europeus de Cooperació

Data límit de sol·licitud: 7 de setembre de 2021

Objectius: Han de ser projectes transnacionals on participen organitzacions culturals i creatives de diferents països amb la finalitat de respondre a algun d’aquests dos objectius.

  • Objectiu 1: reforçar la creació i circulació transnacional d’obres i artistes europeus.
  • Objectiu 2: millorar la capacitat dels sectors creatius i culturals per a promoure el talent, innovar, prosperar i generar ocupació i creixement.

Prioritats: El projecte ha de dirigir-se almenys a una de les següents prioritats generals:

  1. Desenvolupament d’audiències
  2. Inclusió social
  3. Sostenibilitat (referents el Green Deal i la New European Bauhaus)
  4. Noves tecnologies
  5. Dimensió internacional

Finançament (segons categories):

  • Categoria 1 – Projectes de menor escala (almenys 3 països participants). Subvenció màxima: 200.000 euros (cofinançament fins al 80%).
  • Categoria 2 – Projectes de mitjana escala (almenys 5 països participants). Subvenció màxima: 1 milió de € (cofinançament fins al 70%)
  • Categoria 3 – Projectes de major escala (almenys 10 països participants). Subvenció màxima: 2 milions de € (cofinançament fins al 60%).

Duració dels projectes: fins a 48 mesos.

Pressupost total: 60.942.906€ (es finançaran prop de 130 projectes)

Més informació:

Convocatòria

FAQS

Guia en línia

Contacte: Europa Creativa – Espanya

Tel. +34 91 701 71 15

EACEA-CREATIVE-EUROPE-COOPERATIONPROJECTS@ec.europa.eu

europacreativa.cultura@cultura.gob.es 

Dubtes sobre el sistema de aplicació: Funding & tenders (europa.eu)

Suport a Xarxes Europees d’Organitzacions Culturals i Creatives

Programa: Europa Creativa

Convocatòria: Suport a Xarxes Europees d’Organitzacions Culturals i Creatives (Xarxes)

Data límit de sol·licitud: 8 de juny de 2021

Objectiu: Impulsar les competències i capacitats dels sectors europeus cultural i creatiu per a fer front als reptes comuns, fomentar el talent, innovar, prosperar i generar ocupació i creixement.

Prioritats:

  • Incrementar l’accés i la participació cultural així com el desenvolupament i compromís dels públics.
  • Capacitar al sector per a ser més actiu a nivell internacional.
  • Contribuir a la implementació del Green Deal.
  • Ajudar els sectors cultural i creatiu a aprofitar al màxim les noves tecnologies per a millorar la seua competitivitat.

Finançament: subvenció màxima de 850.000 € (cofinançament fins al 80%)

Duració dels projectes: fins a 36 mesos.

Pressupost total: 27.000.000 € (es finançaran unes 30 xarxes).

Més informació:

Convocatòria

FAQS

Guia en línia

Contacte: Europa Creativa – Espanya

Tel. +34 91 701 71 15

europacreativa.cultura@cultura.gob.es

Dubtes sobre el sistema d’aplicació : Funding & tenders (europa.eu)

Agermanament de ciutats

Programa: Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) – Anterior «Europa per als Ciutadans».

Convocatòria: Propostes d’Agermanament de Ciutats (CERV-2021-CITIZENS-TOWN-Twinning).

Data límit de sol·licitud: 26 d’agost de 2021.

Objectius:

  • Promoure intercanvis entre ciutadans de diferents països.
  • Donar als ciutadans l’oportunitat de descobrir la diversitat cultural de la Unió Europea i conscienciar-los que els valors i la cultura europea i el patrimoni constitueixen la base d’un futur comú.
  • Reforçar l’enteniment mutu i l’amistat entre els ciutadans europeus.
  • Fomentar la cooperació entre municipis i l’intercanvi de bones pràctiques.
  • Donar suport a la bona governança local i reforçar el paper dels actors locals i regionals en el procés d’integració europea.

 

Prioritats:

  • Sensibilitzar sobre la riquesa cultural i lingüística a Europa.
  • Sensibilitzar sobre la importància de reforçar el procés d’integració solidari.
  • Fomentar el sentit de pertinença a Europa promovent el debat sobre el seu futur.
  • Reflexionar sobre l’impacte de la pandèmia COVID-19 en les comunitats locals.

Finançament: en funció al nombre de participants internacionals.

Duració dels projectes: fins a 12 mesos.

Pressupost total: 2.745.135 €

Més informació:

Convocatòria (document)

Cerca el teu soci (organitzacions que busquen socis en aquesta convocatòria)

Projectes anteriors finançats des d’Europa per als Ciutadans

Contacte: EACEA-Cerv@ec.europa.eu

Xarxes de ciutats

Programa: Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) – Anterior «Europa per als Ciutadans».

Convocatòria: Propostes de Xarxes de Ciutats (CERV-2021-CITIZENS-TOWN-NT).

Data límit de sol·licitud: 26 d’agost de 2021.

Objectius:

  • Donar als ciutadans l’oportunitat de descobrir la diversitat cultural de la Unió Europea i conscienciar-los que els valors i la cultura europea constitueixen la base d’un futur comú.
  • Garantir relacions pacífiques entre europeus i assegurar la seua activa participació a nivell local.
  • Reforçar l’enteniment mutu i l’amistat entre els ciutadans europeus.
  • Fomentar la cooperació entre municipis i l’intercanvi de millors pràctiques.
  • Donar suport a la bona governança local i reforçar el paper dels actors locals i regionals en el procés d’integració europea.

Prioritats:

  • Drets de ciutadania de la UE.
  • Lluita contra la discriminació i el racisme.
  • Inclusió de minories.
  • Carta Europea dels Drets Fonamentals.
  • Reflexionar sobre l’impacte de la pandèmia COVID-19 en les comunitats locals.

Finançament: en funció al nombre de participants i països implicats. Fins a un 60 % de pre-finançament.

Duració dels projectes: de 12 a 24 mesos.

Pressupost total: 4.200.000 €.

Més informació:

Convocatòria (document)

Cerca el teu soci (organitzacions que busquen socis en aquesta convocatòria)

Projectes anteriors finançats des d’Europa per als Ciutadans

Contacte: EACEA-Cerv@ec.europa.eu