Fons

CONVOCATÒRIES

Si ja hem decidit que val la pena embarcar-se en un projecte europeu, ara és necessari trobar una convocatòria on el nostre projecte encaixe i puga obtindre finançament. La Union Europea concedeix subvencions a entitats per a ajudar-los a desenvolupar idees que impulsen les seues polítiques en diferents àmbits. La Comissió Europea anuncia aquestes subvencions a través de convocatòries de propostes (call for proposals and tenders) en el marc de programes concrets. Les entitats interessades (pertanyents a països membres de la UE) presenten les seues propostes, que hauran de competir amb altres per a obtindre finançament.

Recordeu els requisits mínims que ha de complir el nostre projecte?

Trobar convocatòries concordes a la nostra idea no és tarea senzilla. Cal estar molt atents a les publicacions europees. La majoria de convocatòries europees es publiquen en el Diari Oficial de la Unió Europea, l’equivalent al nostre BOE. En concret, es troben en la Sèrie C-Comunicacions.

D’altra banda, cada programa europeu disposa d’una web pròpia i en ell publica periòdicament els textos oficials de les convocatòries en una secció anomenada Funding Opportunities o Call for Proposals. Per a comprovar si el programa s’ajusta al nostre projecte, és aconsellable llegir les seues FAQ.

Comencem?

Et facilitem ací el cercador de finançament per temes de la UE, categoritzat per temes.

Existeixen dos tipus de recursos financers: subvencions i contractes.

Les convocatòries de tots els programes de gestió directa es poden consultar ací, en el Portal de finançament i licitacions de la UE: VEURE WEB

Convocatòries obertes

Al llarg de l’any 2022, s’aniran publicant les guies, els detalls i les convocatòries de diferents programes europeus per al marc 2021-2027. A mesura que es vagen presentant, us acostarem ací una selecció de convocatòries d’interés per a ajuntaments i mancomunitats, en la línia dels interessos estratègics municipals que vam polsar en les nostres visites als vostres pobles i ciutats.

HORIZON EUROPE

Programa: Horizon Europe

Convocatòria: HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-02-two-stage

Data límit de sol·licitud: 6 de setembre de 2022

Objectiu: Contribuir a aconseguir un desenvolupament sostenible i inclusiu de les àrees rurals a través de solucions innovadores que milloren l’accés a serveis i oportunitats de la ciutadania.

Accions:

   • Proporcionar solucions innovadores, pràctiques i transferibles als desafiaments que enfronten les comunitats rurals en tots els seus camps (serveis socials, salut, energia, mobilitat, gestió de la biodiversitat…).
   • Establir enfocaments, mètodes, eines i habilitats per a dissenyar, implementar, monitorar i avaluar les innovacions liderades per la comunitat que contribuïsquen a la implementació d’estratègies de smart village i iniciatives d’innovació social que milloren el benestar de la població, la resiliència de les àrees rurals a les crisis i la contribució als ODS.
   • Promoure l’intercanvi de coneixements entre smart villages i els emprenedors de les comunitats rurals respecte dels processos d’innovació.

Más información:

Convocatòria

Guia programa Horizon Europe

Manual d’aplicació en línia

FAQs

Contacto: Horizonte Europa (España)

Página web

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

COS EUROPEU DE SOLIDARITAT

Programa: EU Solidarity Corps (Cos Europeu de Solidaritat)

Convocatories:

   • ESC-HUMAID-2021-QUAL-LABEL-FP
   • ESC-HUMAID-2021-QUAL-LABEL-LP

Data límit de sol·licitud: 22 de septembre de 2022

Objectiu: El segell de qualitat en matèria d’ajuda humanitària certifica que una organització està capacitada per a desenvolupar activitats solidàries d’alta qualitat, alineades amb els principis, objectius i requeriments de l’acció “European Voluntary Humanitarian Aid Corps”. L’obtenció d’aquesta qualificació és una condició necessària per a participar en les activitats de voluntariat per al suport en accions humanitàries.

Més informació:

Procedimient complet

Procedimient abreujat

Contacto: Agència Nacional Espanyola de la Joventut (INJUVE)

Tel. +34 91 782 78 23

E-mail: erasmusplus@injuve.es

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

ERASMUS PLUS

Convocatòries i dates límit de sol·licitud:

    • Acreditació Erasmus en el camp de la joventut
     • 19 d’octubre de 2022
    • Mobilitat en el camp de la joventut
     • 4 d’octubre de 2022
   •  
    • Acció de inclussió DiscoverEU
     • 4 d’octubre de 2022
    • Intercanvis virtuals en el camp de l’educación superior i la joventut
     • 20 de setembre de 2022

Documentació d’interés:

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Convocatòries i dates límit de sol·licitud:

Documentació d’interés

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Programa: Erasmus+

Convocatòria: #BeActive Awards (Erasmus-Sport-2022-Be-Active-Awards)

Data límit de sol·licitud: 19 de maig de 2022

Objectiu: Premis per a celebrar activitats exemplars relacionades en l’esport en diferents àmbits.

Finançament: Per cada categoria:

   • Guanyador: 10.000 €
   • Dos finalistes: 2.500 € cadascun

 Categories:

Contacte: EACEA-SPORT@ec.europa.eu

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

LIFE

S’espera que totes les convocatòries de propostes de LIFE 2022 es publiquen en el portal d’oportunitats de licitació i finançament el 17 de maig de 2022

NEXT GENERATION EU-

Data límit de sol·licitud: 1 de desembre de 2022.

Beneficiaris

  • Rehabilitació d’edificis:

– Persones propietàries, usufructuàries d’habitatges o comunitats de persones.

– Administracions i organismes públics.

– Empreses i societats cooperatives.

  • Eficiència energètica d’habitatges:

– Persones propietàries, usufructuàries o arrendatàries d’habitatges.

– Administracions, organismes i entitats públiques.

Finançament: 20.883.090,00 €, fins el 80% de finançament.

  • Rehabilitació d’edificis:

– Entre 30% – 45% d’estalvi energètic, quantía màxima de 6.300€.

– Entre 45% – 60% d’estalvi energètic, quantía màxima de 11.600€.

– Més del 60% d’estalvi energètic, quantía màxima de 18.800€.

  • Eficiència energètica d’habitatges:

– 40% del cost de l’actuació amb un límit de 3.000€.

Objectiu: Obres o actuacions que milloren l’eficiència energètica en els edificis d’ús predominant residencial.

Actuacions subvencionables:

  • Rehabilitació d’edificis:
  • – Millora o rehabilitació d’edificis d’ús predominants rwsidencial que obtinguen una reducció d’almenys un 30% en l’indicador de consum d’energia primària no renovable. 
  • Eficiència energètica d’habitatges:

– Actuacions en què s’aconeguisca una reducció de la demanda energètica anual global de la calefacció i refrigeració d’almenys un 7%.

– Actuacions en què s’aconeguisca una reducció del consum d’energia primària no renovable d’almenys un 30%.

– Modificació o substitució d’elements constructius de l’envolupant tèrmica.

Sol·licitud Rehabilitació d’edificis

Sol·licitud Eficiència Energètica en habitatges

Resolució

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Data límit de sol·licitud: 

  • Línia 2: 9 de juny

Beneficiaris: Entitats públiques

Finançament: 600.000.000€

  • Línia 2: 350.000.000€

Objectiu: Renovació del parc d’edificis públics fins a aconseguir un parc d’edificis de qualitat, d’alta eficiència energètica i descarbonitzat.

  • Actuacions A: Intervencions encaminades a la millora de l’eficiència energètica dels edificis públics.
  • Actuacions B: Intervencions destinades a millorar la sostenibilitat ambiental en matèria d’aigua, ús de materials, gestió de residus, adaptació al canvi climàtic i protecció de la biodiversitat.
  • Actuacions C: Intervencions orientades a millorar l’accessibilitat. Aquelles que eliminen barreres i milloren l’accessibilitat física, cognitiva i sensorial.
  • Actuacions D: Intervencions destinades a millorar l’habitabilitat.
  • Actuacions E: Intervencions encaminades a la millora en la conservació dels edificis.

Convocatòria

Guia de sol·licitud

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Data límit de sol·licitud: 20 de juny de 2022

Beneficiaris: Entitats locals, entre d’altres.

Finançament:

  • Fins a un 80% o 21.400 € per vivenda, depenent de les millores d’eficiència energètica realitzades, ampliable per criteris de vulnerabilitat econòmica.
  • Per a actuacions d’urbanització, fins a un 15% addicional sobre les quanties màximes de l’ajuda per vivenda.
  • Per a l’establiment de l’oficina de rehabilitació, fins a 800 € per vivenda efectivament rehabilitada.

Objectiu: Finançament de la realització d’obres de rehabilitació en edificis d’ús predominant residencial i vivendes, incloses les vivendes unifamiliars, i d’urbanització o reurbanització d’espais públis dins d’àmbits d’actuació denominats Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP) previament delimitats en municipis de la Comunitat Valenciana.

Resolució

Sol·licitud oberta a partir del 9 de maig de 2022 

Convocatòria

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Data límit de sol·licitud: 31 de desembre de 2023

Beneficiaris: Entitats públiques, entre d’altres.

Finançament:

  • Mòdul de 1.783,83 € per a grups de cotització del 9 al 5.
  • Mòdul de 2.675,74 € per a grups de cotització del 4 al 1.
  • Ajudes al desplaçament, per import de 1.000 euros a tant alçat per persona contractada, quan aquestes tinguen domicili en província o illa diferent d’on es vaja a dur a terme el lloc de treball, que seran d’aplicació a un màxim del 25 % de les persones contractades.
  • Per a compensar les tasques de tutoria, mòdul de 215 € al mes per tutor.

Objectiu: contractació de persones joves aturades, majors de 16 i menors de 30 anys, en el si dels serveis prestats per les administracions públiques, per un període de 10 a 12 mesos en modalitat de jornada completa.

Convocatòria

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Data límit de sol·licitud: 7 de juny de 2022

Beneficiaris: Entitats locals, entre d’altres.

Objectiu: Impulsar el desenvolupament de projectes de capacitats, avanços tecnològics i implantació de línies d’assaig i/o fabricació vinculats a la cadena de valor de l’hidrògen renovable, que siguen desenvolupats en qualsevol part del territori espanyol.

Convocatòria

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Data límit de sol·licitud: 7 de juny de 2022

Beneficiaris: Entitats locals, entre d’altres.

Objectiu: Impulsar el desenvolupament d’actuacions dedicades a la cadena de valor industrial de l’hidrògen renovable, ubicades en territori nacional, que puguen considerar-se projectes d’innovació tecnològica amb l’objetiu d’impulsar prototips i avançar en la maduresa dels dissenys de nous vehícles propulsats per hidrògen renovable, aixó com dels diferents equips que s’integren en aquests vehícles.

Convocatòria

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Data límit de sol·licitud: 7 de juny de 2022

Beneficiaris: Entitats locals, entre d’altres.

Objectiu: Impulsar el desenvolupament d’actuacions dedicades a la cadena de valor industrial de l’hidrògen renovable, ubicades en territori nacional, que puguen considerar-se projectes inclosos en algun dels següents subprogrames:

  • Subprograma 3 a) de desenvolupament i fabricació d’un gran electrolitzador, un primer prototip de gran electrolitzador que incloga elements d’avanç resepecte de l’estat de l’art global actual.
  • Subprograma 3 b) d’integració real i efectiva d’un gran electrolitzador en un context operatiu industrial.

Convocatòria

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Data límit de sol·licitud: 7 de juny de 2022

Beneficiaris: Entitats locals, entre d’altres.

Objectiu: Contribuir als objetius marcats en la Component 9: substituir combustibles fòssils per fonts renovables per a aconseguir una menor dependència energètica del petroli i reduir les emissions de CO2.

Convocatòria

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Data límit de sol·licitud: 7 de juny de 2022

Beneficiaris: Entitats locals, entre d’altres.

Objectiu: Impulsar el desenvolupament de projectes de capacitats, avanços tecnològics i implantació de línies d’assaig i/o fabricació vinculats a la cadena de valor de l’hidrògen renovable, que siguen desenvolupats en qualsevol part del territori espanyol.

Convocatòria

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Data límit de sol·licitud: 31 de desembre de 2022

Beneficiaris: Entitats locals ubicades en municipis de repte demogràfic, entre d’altres.

Finançament: Fins a un 50% d’ajuda base, ampliable en un 15% si es compleix el criteri social, fins a un 15% s l’actuació assoleix la classe energètica A i fins a un 25% si es compleix el criteri d’actuació integrada.

Objectiu: Ajudes per a edificis de la Comunitat Valenciana ubicats en municipis de repte demogràfic, per a la realització d’actuacions de millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica, d’actuacions de millora de l’eficiència energètica i d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària, així com d’actuacions de millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació que afavorisquen la reducció del consum d’energia primària no renovable i de les emissions de diòxid de carboni, mitjançant l’estalvi energètic, la millora de l’eficiència energètica i l’aprofitament de les energies renovables.

Convocatòria

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Data límit de sol·licitud: 5 de novembre de 2022

Beneficiaris: Municipis de fins a 5.000 habitants i municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els quals totes les seues entitats singulars de població siguen de fins a 5.000 habitants.

Finançament: Fins al 85% o fins al 100% en cas de ser projectes integrals.

Objectiu: Donar un impuls al Desenvolupament Urbà Sostenible en els municipis de repte demogràfic mitjançant actuacions que constituïsquen projectes singulars d’energia neta com per exemple projectes d’eficiència energètica en edificis i infraestructures públiques, de foment de les inversions verdes i, en particular, de l’autoconsum, així com de mobilitat sostenible, facilitant el canvi modal i garantint la participació dels municipis en el desplegament de la infraestructura de recàrrega i impuls del vehicle elèctric, incloent mesures d’estalvi energètic i reducció de la contaminació lumínica mitjançant la millora de la il·luminació pública.

Convocatòria

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Data límit de sol·licitud: 31 de desembre de 2023

Beneficiaris: Entitats locals (entre d’altres)

Finançament: Fins al 70% o fins al 80% per a municipis de menys de 5.000 habitants. Màximo 800.000€ per expedient.

Objectiu: El sector transport és el sector de major consum energètic de la Comunitat Valenciana i pràcticament la totalitat d’aquest consum prové del petroli. Per això, és necessari dur a terme polítiques actives d’estalvi i eficiència energètica en aquest sector, que contribuïsquen a la reducció del seu consum i a la disminució de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle associades.

Convocatòria

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Data límit de sol·licitud: 31 de desembre de 2023

Beneficiaris: Entitats locals (entre d’altres)

Finançament:Fins a 9.000€ per vehícle, amb un màxim de 50 vehicles per destinatari últim i any natural.

Objectiu: Incentivar l’adquisició en la Comunitat Valenciana de vehicles eficients que utilitzen energies alternatives als combustibles convencionals, fomentant així la disminució de les emissions de CO₂ i d’altres emissions contaminants, la millora de la qualitat de l’aire, l’estalvi energètic i la diversificació de les fonts energètiques en el transport, així com la consegüent reducció de la dependència dels productes petrolífers.

Convocatòria

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Data límit de sol·licitud: 31 de desembre de 2023

Beneficiaris: Ajuntaments i mancomunitats (entre altres).

Finançament:En funció de les característiques de la instal·lació.

Objetiu: Execució de diversos programes d’incentius lligats a l’autoconsum i emmagatzemament, amb fonts d’energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables al sector residencial.

Convocatòria

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Data límit de sol·licitud: 31 de desembre de 2023

Beneficiaris: Ajuntaments i mancomunitats (entre altres)

Finançament: En funció de la potència instal·lada, calculat segons les taules incloses a la resolució adjunta.

Objetiu: Realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, al sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector  amb o sense emmagatzemament.

Convocatòria

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Data límit de sol·licitud: Pendent

Beneficiaris: Ajuntaments dels municipis afectats per la transició energètica que figuren en els Protocols Generals d’actuació per a l’elaboració de convenis de transició justa acordats enetr el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, les conselleries coresponents de les comunitats autònomes i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, a més de les mancomunitats que complisquen aquests requeriments.

Finançament: Pendent

Objetiu: Pal·liar els impactes que la transició energètica puga tenir sobre els municipis afectats pels tancaments i sobre la població d’aquests i impulsar la transformació energètica, orientant els serveis públics municipals cap a la innovació, el recolzament a l’emprendedoria i la retenció de població, la digitalització i el medi ambient. El fi últim és retenir, recuperar i atreure població per a aquests municipis.

Orden de bases

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

NOVA BAUHAUS EUROPEA

Data límit de sol·licitud: 29 de maig de 2022.

Beneficiaris: Entitats públiques o privades.

Finançament:

  • Fins 15.000€ amb el 100% de finançament per projecte.
  • 8 projectes seleccionats.
  • Projectes amb duració de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2022.

Objectiu: Co-disseny d’espais públics i activitats socials i educatives.

Reptes (cumplir almenys 1): 

  1. Reconnectar amb la natura.
  2. Recuperar el sentiment de comunitat i pertinença.
  3. Prioritzar els llocs i les persones que més ho necessiten.
  4. Necessitat d’un cicle de vida a llarg termini i un pensament integrat en l’ecosistema industrial.

Convocatòria

Pla de negoci

Contacte: 

E-mail: NEBcall4citizens2022@eiturbanmobility.eu

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Data límit de sol·licitud: 29 de maig de 2022.

Beneficiaris: Consorcis entre 2 i 4 socis. Per a municipis, regions o entitats afiliades.

Finançament:

  • Fins 45.000€ amb el 100% de finançament per projecte.
  • 6 projectes seleccionats.
  • Projectes amb duració de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2022.

Objectiu: Implementar productes i serveis (inclosos prototips), co-disseny d’espais públics i activitats socials i educatives.

Reptes (cumplir almenys 1): 

  1. Reconnectar amb la natura.
  2. Recuperar el sentiment de comunitat i pertinença.
  3. Prioritzar els llocs i les persones que més ho necessiten.
  4. Necessitat d’un cicle de vida a llarg termini i un pensament integrat en l’ecosistema industrial.

Convocatòria

Pla de negoci

Contacte: 

E-mail: NEBcall4citizens2022@eiturbanmobility.eu

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Data límit de sol·licitud: 23 de maig de 2022.

Beneficiaris: Ajuntaments de menys de 100.000 habitants.

Ajudes: Els 20 projectes seleccionats rebran suport d’experts interdisciplinaris en programa d’Assistència Tècnica per a:

  • Evaluació de necessitats.
  • Serveis de suport.
  • Full de ruta de implementació

Objectiu: Covar projectes transformadors i inspiradors basats en el lloc, que fomenten els tres valors complementaris de la NEB en la vida quotidiana, els espais vitals i les experiències.

Reptes: 

  1. Renovació dels edificis existents i espai públic en un esperit de circularitat i neutralitat de carboni.
  2. Conservació i transformació del patrimoni cultural.
  3. Adequació i transformació d’edificis per a solucions de vivenda assequible.
  4. Regeneració d’espais urbans o rurals.

Convocatòria

Guia d’aplicació

Contacte: 

E-mail: neb-local-support.helpdesk@adelphi.de

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

INTERREG

Programa: CERV

Convocatòria: Convocatòria de propostes per a protegir i promoure els drets dels xiquets i xiquetes (CERV-2022-CHILD)

Data límit de sol·licitud: 18 de maig de 2022

Objectiu: Contribuir a la implementació de les recomanacions de l’estratègia dels drets dels xiquets i xiquetes de la UE.

   • Finançament: 3.010.000 € en total

Més informació:

Convocatòria

Sessió informativa

Accés a la plataforma Jems

FAQ

 

 

 

 

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.