Fons

CONVOCATÒRIES

Si ja hem decidit que val la pena embarcar-se en un projecte europeu, ara és necessari trobar una convocatòria on el nostre projecte encaixe i puga obtindre finançament. La Union Europea concedeix subvencions a entitats per a ajudar-los a desenvolupar idees que impulsen les seues polítiques en diferents àmbits. La Comissió Europea anuncia aquestes subvencions a través de convocatòries de propostes (call for proposals and tenders) en el marc de programes concrets. Les entitats interessades (pertanyents a països membres de la UE) presenten les seues propostes, que hauran de competir amb altres per a obtindre finançament.

Recordeu els requisits mínims que ha de complir el nostre projecte?

Trobar convocatòries concordes a la nostra idea no és tarea senzilla. Cal estar molt atents a les publicacions europees. La majoria de convocatòries europees es publiquen en el Diari Oficial de la Unió Europea, l’equivalent al nostre BOE. En concret, es troben en la Sèrie C-Comunicacions.

D’altra banda, cada programa europeu disposa d’una web pròpia i en ell publica periòdicament els textos oficials de les convocatòries en una secció anomenada Funding Opportunities o Call for Proposals. Per a comprovar si el programa s’ajusta al nostre projecte, és aconsellable llegir les seues FAQ.

Comencem?

Et facilitem ací el cercador de finançament per temes de la UE, categoritzat per temes.

Convocatòries obertes

Des de Pont a Europa, seleccionem diferents convocatòries obertes actualment, en matèries que podrien ser d’interés per a les administracions locals de la Comunitat Valenciana.

Partenariat de Ciutats – Eficiència energètica en edificis

Programa: Programa Interreg MED – Comunitat d’Edificis Eficients.

Convocatòria: Edificis Eficients – Partenariat de Ciutats

Data límit de sol·licitud: 11 de desembre de 2020

Objectiu: Recolzar la creació de sis partenariats de ciutats per a connectar municipis del nord del Mediterrani amb municipis del sud del Mediterrani, amb l’objectiu de compartir els reptes de la transició energètica en el sector dels edificis públics. Els partenariats de ciutats comptaran amb el suport d’experts en implementació de mesures d’èxit en l’àmbit de l’eficiència energètica en edificis públics.

Més informació:

efficient-buildings.interreg-med.eu/city-twinnings/city-partnerships-call-for- application

Call for applications

Contacte: ebcommunity\@cmcc.it

Accions transnacionals sobre asil, migració i integració

Programa: Fons d’Asil, Migració i Integració

Convocatòria: AMIF-2020-AG-CALL

Data límit de sol·licitud: 16 de febrer de 2021

Objectiu: Donar suport a propostes sobre els següents temes:

  • Estratègies d’integració local dels migrants (CALL-01)
  • Accés als serveis bàsics pels nacionals de tercers països (CALL-02)
  • Participació dels migrants en el disseny de polítiques d’integració (CALL-03)
  • Promoure vies per a la protecció i la integració (CALL-04)
  • Integració de les víctimes nacionals de tercers països del tràfic d’éssers humans (CALL-05)
  • Transició dels xiquets migrants a l’edat adulta (CALL-06)

Més informació:

Convocatòria AMIF-2020-AG-CALL

AMIF-2020-AG-CALL-01

AMIF-2020-AG-CALL-02

AMIF-2020-AG-CALL-03

AMIF-2020-AG-CALL-04

AMIF-2020-AG-CALL-05

AMIF-2020-AG-CALL-06

Contacte: HOME-AMIF-UNION-ACTIONS@ec.europa.eu

Acreditació Erasmus en l’àmbit de la joventut

Programa: Erasmus+

Convocatòria: EAC/A03/2020

Data límit de sol·licitud: 31 de desembre de 2021

Objectiu: Sol·licitar l’acreditació Erasmus, eina per a les organitzacions que desitgen obrir-se a l’intercanvi i la cooperació transfronterers. La concessió de l’acreditació Erasmus Joventut confirma que el sol·licitant disposa dels processos i mesures apropiats per a dur a terme activitats de mobilitat educativa d’alta qualitat i per a utilitzar-los en benefici de la joventut.

Més informació:

Web EUR-Lex

Web Erasmus+ INJUVE

Contacte: INJUVEIVAJ

Pacte Verd – Productes i serveis per a ciutadans que donen suport a l’adaptació i mitigació climàtiques

Programa: Horitzó 2020

Convocatòria: LC-GD-9-2-2020

Data límit de sol·licitud: 26 de gener de 2021

Objectiu: Desenvolupar productes i serveis d’usuari final per als ciutadans i agents interessats que donen suport a l’adaptació i mitigació climàtiques.

Més informació:

Web Portal del Participant LC-GD-9-2-2020

Contacte: Punts de Contacte Nacionals

Pacte Verd – Permetre als ciutadans actuar sobre el canvi climàtic

Programa: Horitzó 2020

Convocatòria: LC-GD-10-3-2020

Data límit de sol·licitud: 26 de gener de 2021

Objectiu: Permetre als ciutadans actuar sobre el canvi climàtic, per al desenvolupament sostenible i la protecció del medi ambient a través de l’educació, la ciència ciutadana, les iniciatives d’observació i el compromís cívic.

Més informació:

Web Portal del Participant LC-GD-10-3-2020

Contacte: Punts de Contacte Nacionals

Pacte Verd – Canvi de comportament social i cultural

Programa: Horitzó 2020

Convocatòria: LC-GD-10-2-2020

Data límit de sol·licitud: 26 de gener de 2021

Objectiu: Canviar els comportaments a nivell individual i col·lectiu, incloent organitzacions públiques i privades, així com les pràctiques socials i culturals relacionades amb el Pacte Verd Europeu.

Més informació:

Web Portal del Participant LC-GD-10-2-2020

Contacte: Punts de Contacte Nacionals

Pacte Verd – Participació ciutadana

Programa: Horitzó 2020

Convocatòria: LC-GD-10-1-2020

Data límit de sol·licitud: 26 de gener de 2021

Objectiu: Fomentar las capacitats de participació i deliberació ciutadana sobre temes prioritaris per al Pacte Verd Europeu.

Més informació:

Web Portal del Participant LC-GD-10-1-2020

Contacte: Punts de Contacte Nacionals

Pacte Verd – Ciutats climàticament neutrals i socialment innovadores

Programa: Horitzó 2020

Convocatòria: LC-GD-1-2-2020

Data límit de sol·licitud: 26 de gener de 2021

Objectiu: Contribuir al fet que les ciutats aconseguisquen l’objectiu de neutralitat climàtica per a 2030, i fomenten la innovació social i el compromís ciutadà.

Més informació:

Web Portal del Participant LC-GD-1-2-2020

Contacte: Punts de Contacte Nacionals

Joves Voluntaris Interreg

Programa: Interreg Volunteer Youth (IVF)

Convocatòria: 2020

Data límit de sol·licitud: 31 de desembre de 2020

Objectiu: Ofereix la possibilitat a joves voluntaris d’entre 18 i 30 anys de servir com a voluntaris en programes transfronterers, transnacionals o interregionals i projectes relacionats.

Més informació:

Web Interreg Youth

Contacte: Interreg Youth

Economia baixa en carboni – Energia tèrmica

Programa: Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya (POPE) 2014-2020 – Objectiu temàtic 4

Convocatòria: BDNS 527902

Data límit de sol·licitud: 21 de desembre de 2020

Objectiu: Donar suport a projectes d’inversió en instal·lacions d’energia tèrmica amb fonts d’energia renovable i en instal·lacions de producció de gasos renovables.

Més informació:

BOE 274, de 16 octubre 2020

Finançament IDAE

Contacte: IDAE

Economia baixa en carboni – Energia elèctrica

Programa: Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya (POPE) 2014-2020 – Objectiu temàtic 4

Convocatòria: BDNS 527862

Data límit de sol·licitud: 21 de desembre de 2020

Objectiu: Donar suport a projectes d’inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb fonts d’energia renovable.

Més informació:

BOE 275, de17 d’octubre de 2020

Finançament IDAE

Contacte: IDAE