Fons

CONVOCATÒRIES

Si ja hem decidit que val la pena embarcar-se en un projecte europeu, ara és necessari trobar una convocatòria on el nostre projecte encaixe i puga obtindre finançament. La Union Europea concedeix subvencions a entitats per a ajudar-los a desenvolupar idees que impulsen les seues polítiques en diferents àmbits. La Comissió Europea anuncia aquestes subvencions a través de convocatòries de propostes (call for proposals and tenders) en el marc de programes concrets. Les entitats interessades (pertanyents a països membres de la UE) presenten les seues propostes, que hauran de competir amb altres per a obtindre finançament.

Recordeu els requisits mínims que ha de complir el nostre projecte?

Trobar convocatòries concordes a la nostra idea no és tarea senzilla. Cal estar molt atents a les publicacions europees. La majoria de convocatòries europees es publiquen en el Diari Oficial de la Unió Europea, l’equivalent al nostre BOE. En concret, es troben en la Sèrie C-Comunicacions.

D’altra banda, cada programa europeu disposa d’una web pròpia i en ell publica periòdicament els textos oficials de les convocatòries en una secció anomenada Funding Opportunities o Call for Proposals. Per a comprovar si el programa s’ajusta al nostre projecte, és aconsellable llegir les seues FAQ.

Comencem?

Et facilitem ací el cercador de finançament per temes de la UE, categoritzat per temes.

Existeixen dos tipus de recursos financers: subvencions i contractes.

Les convocatòries de tots els programes de gestió directa es poden consultar ací, en el Portal de finançament i licitacions de la UE: VEURE WEB

Convocatòries obertes

Al llarg de l’any 2021, s’aniran publicant les guies, els detalls i les convocatòries de diferents programes europeus per al marc 2021-2027. A mesura que es vagen presentant, us acostarem ací una selecció de convocatòries d’interés per a ajuntaments i mancomunitats, en la línia dels interessos estratègics municipals que vam polsar en les nostres visites als vostres pobles i ciutats.

HORIZON EUROPE

Programa: Horizon Europe

Convocatòria: HORIZON-MISS-2021-CIT-01-02. Models de governança local col·laborativa per a accelerar la transformació emblemàtica de l’entorn urbà i contribuir a la iniciativa New European Bauhaus i als objectius de l’European Green Deal.

Data límit de sol·licitud: 14 de setembre de 2021

Objectiu: Contribuir a la renovació dels espais urbans combinant sostenibilitat, accessibilitat i estètica d’una manera centrada en l’ésser humà.

Accions:

  • Desenvolupar models innovadors i col·laboratius de governança local a fi d’identificar projectes urbans emblemàtics que aborden simultàniament les tres dimensions de la sostenibilitat, la qualitat de l’experiència i la inclusió.
  • Donar suport al compromís entre les ciutats i les escoles, universitats, professionals i institucions de la cultura i les arts i la societat civil per a identificar necessitats i desafiaments cap a la transformació urbana climàticament neutra.
  • Promoure els nous principis de la Bauhaus europea a través d’iniciatives locals específiques (esdeveniments, concursos, diàlegs ciutadans, laboratoris vius) i el desenvolupament d’una plataforma dedicada a compartir experiències i bones pràctiques en governança participativa i codisseny a nivell local.

Finançament: fins al 100%

Més informació:

Convocatòria

Guia programa Horizon Europe

Manual d’aplicació en línia

FAQS

Contacte: Horitzó Europa (Espanya)

Telèfons i correus electrònics de contacte

Programa: Horizon Europe

Convocatòria: HORIZON-MISS-2021-CLIMA-01. Autoritats locals i regionals més ben preparades per a adaptar-se al canvi climàtic.

Data límit de sol·licitud: 14 de setembre de 2021

Objectiu: Proporcionar serveis de suport a les autoritats regionals i locals en la seua preparació per a complir amb els requisits actuals de la legislació del Mecanisme de Protecció Civil de la Unió i els objectius d’adaptació previstos en la Llei del Clima, que sustenta la nova estratègia de la UE d’adaptació al canvi climàtic en termes d’investigació i innovació, dades i coneixement, i capacitat i habilitats. Les autoritats regionals i locals són els grups destinataris de les activitats i serveis del projecte.

Finançament: fins al 100%

Més informació:

Convocatòria

Guia programa Horizon Europe

Manual d’aplicació en línia

FAQS

Contacte: Horitzó Europa (Espanya)

Telèfons i correus electrònics de contacte

COS EUROPEU DE SOLIDARITAT

Programa: EU Solidarity Corps (Cos Europeu de Solidaritat)

Convocatòria: EAC/A02/2021

Data límit de sol·licitud: 28 de maig / 05 d’octubre

Objectiu: L’objectiu del programa és propiciar experiències enriquidores entre la gent jove que els ajude a créixer i a co-crear una societat més integradora, que fomente la participació democràtica, lluite contra l’exclusió social, protegisca la naturalesa i promoga la salut, el benestar, l’educació i la formació.

Accions:

Projectes de voluntariat 28 de maig de 2021
5 d’octubre de 2021
Projectes solidaris 28 de maig de 2021
5 d’octubre de 2021
Equips de voluntaris en àmbits d’alta prioritat 5 d’octubre de 2021

Tots els terminis de presentació expiren a les 17.00 h (hora de Brussel·les).

Informació detallada:

Guia Cos Europeu de Solidaritat

Convocatòria en Diari Oficial de la Unió Europea

Contacte: Agència Nacional Espanyola de la Joventut (INJUVE)

Tel. +34 917 827 823

Correu electrònic: erasmusplus@injuve.es

ERASMUS PLUS

Programa: Erasmus+

Convocatoria: EAC/A03/2020

Fecha límite de solicitud: 31 de diciembre de 2021

Objetivo: Solicitar la acreditación Erasmus, herramienta para las organizaciones que desean abrirse al intercambio y la cooperación transfronterizos. La concesión de la acreditación Erasmus Juventud confirma que el solicitante dispone de los procesos y medidas apropiados para llevar a cabo actividades de movilidad educativa de alta calidad y para utilizarlos en beneficio de la juventud.

Más información:

Web EUR-Lex

Web Erasmus+ INJUVE

Contacto: INJUVE – IVAJ

Programa: Erasmus +

Convocatòria: EAC/A01/2021

Data límit de sol·licitud: consultar «accions»

Objectiu: El nou programa Erasmus+ per al període 2021-2027, amb un pressupost de més de 28.000 milions d’euros, serà més inclusiu, digital i ecològic. Finançarà projectes de mobilitat i cooperació transfronterera relacionats amb l’aprenentatge per a 10 milions d’europeus de totes les edats i tots els orígens.

Accions:

Acció clau 1 (KA1): Mobilitat d’aprenentatge de les persones

Mobilitat de les persones en el camp de l’educació superior 11 de maig a les 12:00
Mobilitat de les persones en els camps de la FP, l’educació escolar i l’educació d’adults 11 de maig a les 12:00
Acreditacions Erasmus en FP, educació escolar i educació per a adults 19 d’octubre a les 12:00
Mobilitat de les persones en el camp de la joventut 11 de maig a les 12:00
Mobilitat de les persones en el camp de la joventut 5 d’octubre a les 12:00

Acció Clau 2 (KA2): Cooperació entre organitzacions i institucions

Associacions de cooperació en els àmbits de l’educació, la formació i la joventut, a excepció de les presentades per ONG europees. 20 de maig a les 12:00
Associacions de cooperació en els àmbits de l’educació, la formació i la joventut presentades per ONG europees. 20 de maig a les 17:00
Associacions de cooperació en l’àmbit de l’esport. 20 de maig a les 17:00
Associacions a petita escala en els camps de l’educació i la formació i la joventut. 20 de maig a les 12:00
Associacions a petita escala en els camps de l’educació i la formació i la joventut. 3 de novembre a les 12:00
Associacions a petita escala en el camp de l’esport. 20 de maig a les 17:00
Centres d’Excel·lència Professional. 7 de setembre a les 17:00
Acadèmies de Professors Erasmus. 7 de setembre a les 17:00
Acció Erasmus Mundus. 26 de maig a les  17:00
Aliances per la Innovació. 7 de setembre a les 17:00
Creació de capacitat en el camp de la joventut. 1 de juliol a les 17:00
Esdeveniments esportius sense finalitat lucrativa. 20 de maig a les  17:00

Acció Clau 2 (KA3) – Suport al desenvolupament de polítiques i cooperació

Joves europeus junts 24 de juny a les 17:00

 Accions de Jean Monnet:

Accions i xarxes de Jean Monnet 2 de juny a les 17:00

 

Informació detallada:

Guia Erasmus +

Programes anuals Erasmus +

Contacte: SEPIE

EUROPA CREATIVA

Programa: Europa Creativa

Convocatòria: Projectes Europeus de Cooperació

Data límit de sol·licitud: 7 de setembre de 2021

Objectius: Han de ser projectes transnacionals on participen organitzacions culturals i creatives de diferents països amb la finalitat de respondre a algun d’aquests dos objectius.

   • Objectiu 1: reforçar la creació i circulació transnacional d’obres i artistes europeus.
   • Objectiu 2: millorar la capacitat dels sectors creatius i culturals per a promoure el talent, innovar, prosperar i generar ocupació i creixement.

Prioritats: El projecte ha de dirigir-se almenys a una de les següents prioritats generals:

   1. Desenvolupament d’audiències
   2. Inclusió social
   3. Sostenibilitat (referents el Green Deal i la New European Bauhaus)
   4. Noves tecnologies
   5. Dimensió internacional

Finançament (segons categories):

   • Categoria 1 – Projectes de menor escala (almenys 3 països participants). Subvenció màxima: 200.000 euros (cofinançament fins al 80%).
   • Categoria 2 – Projectes de mitjana escala (almenys 5 països participants). Subvenció màxima: 1 milió de € (cofinançament fins al 70%)
   • Categoria 3 – Projectes de major escala (almenys 10 països participants). Subvenció màxima: 2 milions de € (cofinançament fins al 60%).

Duració dels projectes: fins a 48 mesos.

Pressupost total: 60.942.906€ (es finançaran prop de 130 projectes)

Més informació:

Convocatòria

FAQS

Guia en línia

Contacto: Europa Creativa- Espanya

Tel. +34 91 701 71 15

EACEA-CREATIVE-EUROPE-COOPERATIONPROJECTS@ec.europa.eu

europacreativa.cultura@cultura.gob.es

Dubtes sobre el sistema de aplicació: Funding & tenders (europa.eu)

Programa: Europa Creativa

Convocatòria: Suport a Xarxes Europees d’Organitzacions Culturals i Creatives (Xarxes)

Data límit de sol·licitud: 8 de juny de 2021

Objectiu: Impulsar les competències i capacitats dels sectors europeus cultural i creatiu per a fer front als reptes comuns, fomentar el talent, innovar, prosperar i generar ocupació i creixement.

Prioritats:

   • Incrementar l’accés i la participació cultural així com el desenvolupament i compromís dels públics.
   • Capacitar al sector per a ser més actiu a nivell internacional.
   • Contribuir a la implementació del Green Deal.
   • Ajudar els sectors cultural i creatiu a aprofitar al màxim les noves tecnologies per a millorar la seua competitivitat.

Finançament: subvenció màxima de 850.000 € (cofinançament fins al 80%)

Duració dels projectes: fins a 36 mesos.

Pressupost total: 27.000.000 € (es finançaran unes 30 xarxes).

Més informació:

Convocatòria

FAQS

Guia en línia

Contacte: Europa Creativa – Espanya

Tel. +34 91 701 71 15

europacreativa.cultura@cultura.gob.es

Dubtes sobre el sistema d’aplicació: Funding & tenders (europa.eu)

CIUTADANS, IGUALTAT, DRETS I VALORS

ProgramaCitizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) – Anterior «Europa per als Ciutadans».

Convocatòria: Propostes d’Agermanament de Ciutats (CERV-2021-CITIZENS-TOWN-Twinning).

Data límit de sol·licitud: 26 d’agost de 2021.

Objectius:

   • Promoure intercanvis entre ciutadans de diferents països.
   • Donar als ciutadans l’oportunitat de descobrir la diversitat cultural de la Unió Europea i conscienciar-los que els valors i la cultura europea i el patrimoni constitueixen la base d’un futur comú.
   • Reforçar l’enteniment mutu i l’amistat entre els ciutadans europeus.
   • Fomentar la cooperació entre municipis i l’intercanvi de bones pràctiques.
   • Donar suport a la bona governança local i reforçar el paper dels actors locals i regionals en el procés d’integració europea.

Prioritats:

   • Sensibilitzar sobre la riquesa cultural i lingüística a Europa.
   • Sensibilitzar sobre la importància de reforçar el procés d’integració solidari.
   • Fomentar el sentit de pertinença a Europa promovent el debat sobre el seu futur.
   • Reflexionar sobre l’impacte de la pandèmia COVID-19 en les comunitats locals.

Finançament: en funció al nombre de participants internacionals.

Duració dels projectes: fins a 12 mesos.

Pressupost total: 2.745.135 €

Més informació:

Convocatòria (document)

Cerca el teu soci (organitzacions que busquen socis en aquesta convocatòria)

Projectes anteriors finançats des d’Europa per als Ciutadans

ContacteEACEA-Cerv@ec.europa.eu

ProgramaCitizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) – Anterior «Europa per als Ciutadans».

Convocatòria: Propostes de Xarxes de Ciutats (CERV-2021-CITIZENS-TOWN-NT).

Data límit de sol·licitud: 26 d’agost de 2021.

Objectius:

   • Donar als ciutadans l’oportunitat de descobrir la diversitat cultural de la Unió Europea i conscienciar-los que els valors i la cultura europea constitueixen la base d’un futur comú.
   • Garantir relacions pacífiques entre europeus i assegurar la seua activa participació a nivell local.
   • Reforçar l’enteniment mutu i l’amistat entre els ciutadans europeus.
   • Fomentar la cooperació entre municipis i l’intercanvi de millors pràctiques.
   • Donar suport a la bona governança local i reforçar el paper dels actors locals i regionals en el procés d’integració europea.

Prioritats:

   • Drets de ciutadania de la UE.
   • Lluita contra la discriminació i el racisme.
   • Inclusió de minories.
   • Carta Europea dels Drets Fonamentals.
   • Reflexionar sobre l’impacte de la pandèmia COVID-19 en les comunitats locals.

Finançament: en funció al nombre de participants i països implicats. Fins a un 60 % de pre-finançament.

Duració dels projectes: de 12 a 24 mesos.

Pressupost total: 4.200.000 €.

Més informació:

Convocatòria (document)

Cerca el teu soci (organitzacions que busquen socis en aquesta convocatòria)

Projectes anteriors finançats des d’Europa per als Ciutadans

Contacte: EACEA-Cerv@ec.europa.eu

LIFE

Programa: LIFE

Data límit de sol·licitud: 14 de setembre de 2021

Objectiu: contribuir a aconseguir els objectius del Pacte Verd Europeu, amb la participació de tots els agents implicats.

Finançament: fins al 100%

Més informació:

Guia per a aplicants

FAQS

Contacte: Santiago Santillán, subdirector general de l’Oficina Pressupostària del MITECO

Tel +34 915 976 076

Email: bzn-life@miteco.e

Objectiu

Implementar plans estratègics sobre naturalesa i/o biodiversitat a gran escala territorial i amb la participació de totes les parts interessades.

Sessió informativa

Convocatòries

LIFE-2021-SAP-NAT Nature and Biodiversity – Standard Action Projects (SAP)
LIFE-2021-SAP-NAT-GOV – Nature Governance – Standard Action Projects (SAP)
LIFE-2021-STRAT-NAT-SNAP-two-stage – Strategic Nature Projects (SNAP) 
LIFE-2021-TA-PP-NAT-SNAP – Technical Assistance preparation of SNAPs

Programa: LIFE

Data límit de sol·licitud: 14 de setembre de 2021

Objectiu: contribuir a aconseguir els objectius del Pacte Verd Europeu, amb la participació de tots els agents implicats.

Finançament: fins al 100%

Més informació:

Guia per a aplicants

FAQS

Contacte: Santiago Santillán, subdirector general de l’Oficina Pressupostària del MITECO

Tel +34 915 976 076

Email: bzn-life@miteco.e

Objectiu

Plantejar solucions innovadores o bones pràctiques sobre els següents temes prioritaris:

  • Economia circular i residus
  • Sòl
  • Aire
  • Soroll
  • Aigua
  • Químics
  • New European Bauhaus
  • Govern ambiental

Sessió informativa

Convocatòries

LIFE-2021-SAP-ENV Circular Economy and Quality of Life – Standard Action Projects (SAP)
LIFE-2021-SAP-ENV-GOV Environment governance – Standard Action Projects (SAP)
LIFE-2021-STRAT-ENV-SIP-two-stage Strategic Integrated Projects – Environment (SIP)

LIFE-2021-TA-PP-ENV-SIP – Technical Assistance preparation of ENV SIPs

Programa: LIFE

Data límit de sol·licitud: 14 de setembre de 2021

Objectiu: contribuir a aconseguir els objectius del Pacte Verd Europeu, amb la participació de tots els agents implicats.

Finançament: fins al 100%

Més informació:

Guia per a aplicants

FAQS

Contacte: Santiago Santillán, subdirector general de l’Oficina Pressupostària del MITECO

Tel +34 915 976 076

Email: bzn-life@miteco.e

Sessió informativa

Convocatòries

Mitigació del canvi climàtic: LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCM – Climate Change Mitigation – Standard Action Projects (SAP)

Objectiu

Plantejar accions que contribuïsquen a mitigar els efectes del canvi climàtic orientades a alguna d’aquestes quatre finalitats:

  • Reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.
  • Funcionament del Sistema de Comerç d’Emissions.
  • Incrementar la generació i ús d’energies renovables i mecanismes de millora de l’eficiència energètica.
  • Desenvolupar pràctiques de gestió de la terra i la mar que contribuïsquen a la reducció d’emissions.

Adaptació al canvi climàtic: LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCA – Climate Change Adaptation – Standard Action Projects (SAP)

Objectiu

Plantejar accions que afavorisquen l’adaptació al canvi climàtic, en algun d’aquests eixos:

  • Polítiques i plans estratègics d’adaptació.
  • Eines i solucions d’avantguarda per a l’adaptació.
  • Solucions basades en la naturalesa en la gestió de terra, costes i àrees marines.
  • Plans de ciutat o regió per a adaptar-se al canvi climàtic.
  • Solucions orientades a la impermeabilització climàtica i resiliència d’infraestructura i edificis.
  • Solucions d’adaptació per a agricultors, gestors forestals, gestors Natura 2000 i altres gestors de terres.
  • Gestió de l’aigua.
  • Preparació per a esdeveniments climàtics extrems.
  • Instruments financers, solucions innovadores i col·laboració públic-privada en assegurances i dades de pèrdues.

Governança i informació climàtica:

LIFE-2021-SAP-CLIMA-GOV Climate Governance and Information – Standard Action Projects (SAP)
LIFE-2021-STRAT-two-stage Climate Change – Strategic Integrated Projects (SIP)
LIFE-2021-TA-PP-CLIMA-SIP – Technical Assistance preparation of CLIMA SIPs

Objectiu

Plantejar accions de governança, campanyes i serveis d’informació i sensibilització climàtica relacionats amb els següents eixos:

  • Suport al funcionament del Pacte Climàtic Europeu.
  • Incentivar el canvi de comportament relacionat amb la reducció d’emissions i l’eficiència energètica.
  • Activitats de sensibilització.
  • Activitats vinculades al desenvolupament i implementació de les accions de finances sostenibles.
  • Seguiment i notificació d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.
  • Implementació/desenvolupament de plans estratègics nacionals de clima i energia per a 2030 i/o estratègies a llarg termini.
  • Desenvolupament i implementació de la comptabilitat de gasos d’efecte d’hivernacle i la mitigació del canvi climàtic en la terra.
  • Avaluació del funcionament del RCDE UE.
  • Creació de capacitat, conscienciació entre els usuaris finals i la cadena de distribució d’equips de gasos fluorats d’efecte d’hivernacle.
  • Seguiment i avaluació de la política climàtica.

Programa: LIFE

Data límit de sol·licitud: 14 de setembre de 2021

Objectiu: contribuir a aconseguir els objectius del Pacte Verd Europeu, amb la participació de tots els agents implicats.

Finançament: fins al 100%

Més informació:

Guia per a aplicants

FAQS

Contacte: Santiago Santillán, subdirector general de l’Oficina Pressupostària del MITECO

Tel +34 915 976 076

Email: bzn-life@miteco.e

Objectiu

Plantejar accions que contribuïsquen a la transició cap a una energia neta, orientades a algun d’aquests dos focus:

  • Eficiència energètica (abast A).
  • Energies renovables (abast B).

Com redactar una excel·lent proposta sobre Transició a les Energies Netes.

Convocatòries:

LIFE-2021-CET-LOCAL: Technical support to clean energy transition plans and strategies in municipalities and regions

Suport tècnic a plans de transició a energies netes i estratègies en municipis i regions.

LIFE-2021-CET-POLICY: Towards an effective implementation of key legislation in the field of sustainable energy

Cap a una implementació efectiva de la legislació clau en el camp de l’energia sostenible.

LIFE-2021-CET-GOV: Multilevel climate and energy dialogue to deliver the energy Governance

Diàleg multinivell sobre clima i energia per a aconseguir la governança energètica.

LIFE-2021-CET-BUILDSKILLS: BUILD UP Skills – rebooting the National Platforms and Roadmaps

Reiniciant les plataformes i fulls de ruta nacionals.

LIFE-2021-CET-COOLING: Facing the increase in cooling demand of buildings in the coming years

Enfront de l’augment de la demanda de refrigeració dels edificis.

LIFE-2021-CET-COALREGIONS: Community-driven clean energy transition in coal, peat and oil-shale regions

Transició d’energia neta impulsada per la comunitat a les regions de carbó, torba i esquist bituminós.

LIFE-2021-CET-ENERPOV: Addressing building related interventions for vulnerable districts

Abordar les intervencions relacionades amb l’edificació en barris vulnerables.

LIFE-2021-CET-ENERCOM: Developing support mechanisms for energy communities and other citizen-led initiatives in the field of sustainable

Desenvolupament de mecanismes de suport per a comunitats energètiques i altres iniciatives ciutadanes en el camp de la sostenibilitat.