Fons

CONVOCATÒRIES

Si ja hem decidit que val la pena embarcar-se en un projecte europeu, ara és necessari trobar una convocatòria on el nostre projecte encaixe i puga obtindre finançament. La Union Europea concedeix subvencions a entitats per a ajudar-los a desenvolupar idees que impulsen les seues polítiques en diferents àmbits. La Comissió Europea anuncia aquestes subvencions a través de convocatòries de propostes (call for proposals and tenders) en el marc de programes concrets. Les entitats interessades (pertanyents a països membres de la UE) presenten les seues propostes, que hauran de competir amb altres per a obtindre finançament.

Recordeu els requisits mínims que ha de complir el nostre projecte?

Trobar convocatòries concordes a la nostra idea no és tarea senzilla. Cal estar molt atents a les publicacions europees. La majoria de convocatòries europees es publiquen en el Diari Oficial de la Unió Europea, l’equivalent al nostre BOE. En concret, es troben en la Sèrie C-Comunicacions.

D’altra banda, cada programa europeu disposa d’una web pròpia i en ell publica periòdicament els textos oficials de les convocatòries en una secció anomenada Funding Opportunities o Call for Proposals. Per a comprovar si el programa s’ajusta al nostre projecte, és aconsellable llegir les seues FAQ.

Comencem?

Et facilitem ací el cercador de finançament per temes de la UE, categoritzat per temes.

Existeixen dos tipus de recursos financers: subvencions i contractes.

Les convocatòries de tots els programes de gestió directa es poden consultar ací, en el Portal de finançament i licitacions de la UE: VEURE WEB

Convocatòries obertes

Al llarg de l’any 2021, s’aniran publicant les guies, els detalls i les convocatòries de diferents programes europeus per al marc 2021-2027. A mesura que es vagen presentant, us acostarem ací una selecció de convocatòries d’interés per a ajuntaments i mancomunitats, en la línia dels interessos estratègics municipals que vam polsar en les nostres visites als vostres pobles i ciutats.

HORIZON EUROPE

Programa: Horizon Europe

Convocatòria: HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-02-two-stage

Data límit de sol·licitud: 15 de febrer de 2022 / 6 de setembre de 2022

Objectiu: Contribuir a aconseguir un desenvolupament sostenible i inclusiu de les àrees rurals a través de solucions innovadores que milloren l’accés a serveis i oportunitats de la ciutadania.

Accions:

   • Proporcionar solucions innovadores, pràctiques i transferibles als desafiaments que enfronten les comunitats rurals en tots els seus camps (serveis socials, salut, energia, mobilitat, gestió de la biodiversitat…).
   • Establir enfocaments, mètodes, eines i habilitats per a dissenyar, implementar, monitorar i avaluar les innovacions liderades per la comunitat que contribuïsquen a la implementació d’estratègies de smart village i iniciatives d’innovació social que milloren el benestar de la població, la resiliència de les àrees rurals a les crisis i la contribució als ODS.
   • Promoure l’intercanvi de coneixements entre smart villages i els emprenedors de les comunitats rurals respecte dels processos d’innovació.

Más información:

Convocatòria

Guia programa Horizon Europe

Manual d’aplicació en línia

FAQs

Contacto: Horizonte Europa (España)

Página web

Programa: Horizon Europe

Convocatòria: Support the deployment of lighthouse demonstrators for the New European Bauhaus initiative in the context of Horizon Europe missions HORIZON-MISS-2021-NEB-01

Data límit de sol·licitud: 25 de gener de 2022

Objectiu: Comprometre’s amb les comunitats en una transició ambiental sostenible, socialment justa i estèticament atractiva, utilitzant l’arquitectura, el disseny i la cultura com a recursos fonamentals per a una societat sostenible.

Acciones:

    • Els projectes han de tindre un clar impacte transformador, tant en l’entorn construït com en la forma en què les persones viuen i interactuen en aquest entorn.
    • Els resultats han de ser tangibles i replicables.

Més informació:

Convocatòria

Guia programa Horizon Europe

Manual d’aplicació línia

FAQS

Contacte: Horitzó Europa (España)

Pàgina web

COS EUROPEU DE SOLIDARITAT

Programa: EU Solidarity Corps (Cos Europeu de Solidaritat)

Convocatories:

   • ESC-HUMAID-2021-QUAL-LABEL-FP
   • ESC-HUMAID-2021-QUAL-LABEL-LP

Data límit de sol·licitud: 22 de septembre de 2022

Objectiu: El segell de qualitat en matèria d’ajuda humanitària certifica que una organització està capacitada per a desenvolupar activitats solidàries d’alta qualitat, alineades amb els principis, objectius i requeriments de l’acció “European Voluntary Humanitarian Aid Corps”. L’obtenció d’aquesta qualificació és una condició necessària per a participar en les activitats de voluntariat per al suport en accions humanitàries.

Més informació:

Procedimient complet

Procedimient abreujat

Contacto: Agència Nacional Espanyola de la Joventut (INJUVE)

Tel. +34 91 782 78 23

E-mail: erasmusplus@injuve.es

ERASMUS PLUS

Programa: Erasmus+

Convocatoria: EAC/A03/2020

Fecha límite de solicitud: 31 de diciembre de 2021

Objetivo: Solicitar la acreditación Erasmus, herramienta para las organizaciones que desean abrirse al intercambio y la cooperación transfronterizos. La concesión de la acreditación Erasmus Juventud confirma que el solicitante dispone de los procesos y medidas apropiados para llevar a cabo actividades de movilidad educativa de alta calidad y para utilizarlos en beneficio de la juventud.

Más información:

Web EUR-Lex

Web Erasmus+ INJUVE

Contacto: INJUVE – IVAJ

Programa: Erasmus+

Convocatòria: ERASMUS-YOUTH-2022-CSC-OG

Data límit de sol·licitud: 15 de desembre de 2021

Objectiu: Donar suport estructural a les entitats i organitzacions de la UE actives en l’àmbit de la joventut que perseguisquen els següents objectius:

   • Sensibilitzar sobre les agendes polítiques europees en matèria de joventut.
   • Incrementar el compromís de les parts interessades i la cooperació amb les autoritats públiques per a la implementació de polítiques i reformes en el camp de la joventut.
   • Impulsar la participació de les parts interessades en el camp de la joventut, aprofitant el potencial de la comunicació digital juntament amb altres formes de participació.
   • Impulsar la participació de les parts interessades en la difusió de polítiques i accions i resultats del programa i de bones pràctiques.
   • Desenvolupar, promoure i donar suport a accions per a involucrar, connectar i empoderar als joves en l’esperit europeu.
   • Promoure la participació de la societat civil en la difusió de polítiques i bones pràctiques.

Información detallada:

Convocatòria

Guia Erasmus+

Programes anuals Erasmus+

Contacte: SEPIE

EUROPA CREATIVA

Programa: Europa Creativa

Convocatòria: Projectes Europeus de Cooperació

Data límit de sol·licitud: 7 de setembre de 2021

Objectius: Han de ser projectes transnacionals on participen organitzacions culturals i creatives de diferents països amb la finalitat de respondre a algun d’aquests dos objectius.

   • Objectiu 1: reforçar la creació i circulació transnacional d’obres i artistes europeus.
   • Objectiu 2: millorar la capacitat dels sectors creatius i culturals per a promoure el talent, innovar, prosperar i generar ocupació i creixement.

Prioritats: El projecte ha de dirigir-se almenys a una de les següents prioritats generals:

   1. Desenvolupament d’audiències
   2. Inclusió social
   3. Sostenibilitat (referents el Green Deal i la New European Bauhaus)
   4. Noves tecnologies
   5. Dimensió internacional

Finançament (segons categories):

   • Categoria 1 – Projectes de menor escala (almenys 3 països participants). Subvenció màxima: 200.000 euros (cofinançament fins al 80%).
   • Categoria 2 – Projectes de mitjana escala (almenys 5 països participants). Subvenció màxima: 1 milió de € (cofinançament fins al 70%)
   • Categoria 3 – Projectes de major escala (almenys 10 països participants). Subvenció màxima: 2 milions de € (cofinançament fins al 60%).

Duració dels projectes: fins a 48 mesos.

Pressupost total: 60.942.906€ (es finançaran prop de 130 projectes)

Més informació:

Convocatòria

FAQS

Guia en línia

Contacto: Europa Creativa- Espanya

Tel. +34 91 701 71 15

EACEA-CREATIVE-EUROPE-COOPERATIONPROJECTS@ec.europa.eu

europacreativa.cultura@cultura.gob.es

Dubtes sobre el sistema de aplicació: Funding & tenders (europa.eu)

Programa: Europa Creativa

Convocatòria: Suport a Xarxes Europees d’Organitzacions Culturals i Creatives (Xarxes)

Data límit de sol·licitud: 8 de juny de 2021

Objectiu: Impulsar les competències i capacitats dels sectors europeus cultural i creatiu per a fer front als reptes comuns, fomentar el talent, innovar, prosperar i generar ocupació i creixement.

Prioritats:

   • Incrementar l’accés i la participació cultural així com el desenvolupament i compromís dels públics.
   • Capacitar al sector per a ser més actiu a nivell internacional.
   • Contribuir a la implementació del Green Deal.
   • Ajudar els sectors cultural i creatiu a aprofitar al màxim les noves tecnologies per a millorar la seua competitivitat.

Finançament: subvenció màxima de 850.000 € (cofinançament fins al 80%)

Duració dels projectes: fins a 36 mesos.

Pressupost total: 27.000.000 € (es finançaran unes 30 xarxes).

Més informació:

Convocatòria

FAQS

Guia en línia

Contacte: Europa Creativa – Espanya

Tel. +34 91 701 71 15

europacreativa.cultura@cultura.gob.es

Dubtes sobre el sistema d’aplicació: Funding & tenders (europa.eu)

CIUTADANS, IGUALTAT, DRETS I VALORS

ProgramaCitizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) – Anterior «Europa per als Ciutadans».

Convocatòria: Propostes d’Agermanament de Ciutats (CERV-2021-CITIZENS-TOWN-Twinning).

Data límit de sol·licitud: 26 d’agost de 2021.

Objectius:

   • Promoure intercanvis entre ciutadans de diferents països.
   • Donar als ciutadans l’oportunitat de descobrir la diversitat cultural de la Unió Europea i conscienciar-los que els valors i la cultura europea i el patrimoni constitueixen la base d’un futur comú.
   • Reforçar l’enteniment mutu i l’amistat entre els ciutadans europeus.
   • Fomentar la cooperació entre municipis i l’intercanvi de bones pràctiques.
   • Donar suport a la bona governança local i reforçar el paper dels actors locals i regionals en el procés d’integració europea.

Prioritats:

   • Sensibilitzar sobre la riquesa cultural i lingüística a Europa.
   • Sensibilitzar sobre la importància de reforçar el procés d’integració solidari.
   • Fomentar el sentit de pertinença a Europa promovent el debat sobre el seu futur.
   • Reflexionar sobre l’impacte de la pandèmia COVID-19 en les comunitats locals.

Finançament: en funció al nombre de participants internacionals.

Duració dels projectes: fins a 12 mesos.

Pressupost total: 2.745.135 €

Més informació:

Convocatòria (document)

Cerca el teu soci (organitzacions que busquen socis en aquesta convocatòria)

Projectes anteriors finançats des d’Europa per als Ciutadans

ContacteEACEA-Cerv@ec.europa.eu

ProgramaCitizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) – Anterior «Europa per als Ciutadans».

Convocatòria: Propostes de Xarxes de Ciutats (CERV-2021-CITIZENS-TOWN-NT).

Data límit de sol·licitud: 26 d’agost de 2021.

Objectius:

   • Donar als ciutadans l’oportunitat de descobrir la diversitat cultural de la Unió Europea i conscienciar-los que els valors i la cultura europea constitueixen la base d’un futur comú.
   • Garantir relacions pacífiques entre europeus i assegurar la seua activa participació a nivell local.
   • Reforçar l’enteniment mutu i l’amistat entre els ciutadans europeus.
   • Fomentar la cooperació entre municipis i l’intercanvi de millors pràctiques.
   • Donar suport a la bona governança local i reforçar el paper dels actors locals i regionals en el procés d’integració europea.

Prioritats:

   • Drets de ciutadania de la UE.
   • Lluita contra la discriminació i el racisme.
   • Inclusió de minories.
   • Carta Europea dels Drets Fonamentals.
   • Reflexionar sobre l’impacte de la pandèmia COVID-19 en les comunitats locals.

Finançament: en funció al nombre de participants i països implicats. Fins a un 60 % de pre-finançament.

Duració dels projectes: de 12 a 24 mesos.

Pressupost total: 4.200.000 €.

Més informació:

Convocatòria (document)

Cerca el teu soci (organitzacions que busquen socis en aquesta convocatòria)

Projectes anteriors finançats des d’Europa per als Ciutadans

Contacte: EACEA-Cerv@ec.europa.eu

LIFE

ProgramaLIFE

Data límit de sol·licitud:  30 de novembre de 2021

Objectiu: contribuir a aconseguir els objectius del Pacte Verd Europeu, amb la participació de tots els agents implicats.

Finançament: fins al 100%

Més informació:

Guia per a aplicants

FAQS

Contacte: Santiago Santillán, subdirector general de l’Oficina Pressupostària del MITECO

Tel +34 915 976 076

Emailbzn-life@miteco.e

Objectiu: Implementar plans estratègics sobre naturalesa i/o biodiversitat a gran escala territorial i amb la participació de totes les parts interessades.

Sessió informativa

Convocatòries

LIFE-2021-SAP-NAT Nature and Biodiversity – Standard Action Projects (SAP)
LIFE-2021-SAP-NAT-GOV – Nature Governance – Standard Action Projects (SAP)

ProgramaLIFE

Data límit de sol·licitud: 30 de novembre de 2021

Objectiu: contribuir a aconseguir els objectius del Pacte Verd Europeu, amb la participació de tots els agents implicats.

Finançament: fins al 100%

Més informació:

Guia per a aplicants

FAQS

Contacte: Santiago Santillán, subdirector general de l’Oficina Pressupostària del MITECO

Tel +34 915 976 076

Email: bzn-life@miteco.e

Objectiu

Plantejar solucions innovadores o bones pràctiques sobre els següents temes prioritaris:

   • Economia circular i residus
   • Sòl
   • Aire
   • Soroll
   • Aigua
   • Químics
   • New European Bauhaus
   • Govern ambiental

Sessió informativa

Convocatòries

LIFE-2021-SAP-ENV Circular Economy and Quality of Life – Standard Action Projects (SAP)
LIFE-2021-SAP-ENV-GOV Environment governance – Standard Action Projects (SAP)

ProgramaLIFE

Data límit de sol·licitud: 30 de novembre de 2021

Objectiu: contribuir a aconseguir els objectius del Pacte Verd Europeu, amb la participació de tots els agents implicats.

Finançament: fins al 100%

Més informació:

Guia per a aplicants

FAQS

Contacte: Santiago Santillán, subdirector general de l’Oficina Pressupostària del MITECO

Tel +34 915 976 076

Email: bzn-life@miteco.e

Sessió informativa

Convocatòries

Mitigació del canvi climàticLIFE-2021-SAP-CLIMA-CCM – Climate Change Mitigation – Standard Action Projects (SAP)

Objectiu

Plantejar accions que contribuïsquen a mitigar els efectes del canvi climàtic orientades a alguna d’aquestes quatre finalitats:

   • Reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.
   • Funcionament del Sistema de Comerç d’Emissions.
   • Incrementar la generació i ús d’energies renovables i mecanismes de millora de l’eficiència energètica.
   • Desenvolupar pràctiques de gestió de la terra i la mar que contribuïsquen a la reducció d’emissions.

Adaptació al canvi climàtic: LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCA – Climate Change Adaptation – Standard Action Projects (SAP)

Objectiu

Plantejar accions que afavorisquen l’adaptació al canvi climàtic, en algun d’aquests eixos:

   • Polítiques i plans estratègics d’adaptació.
   • Eines i solucions d’avantguarda per a l’adaptació.
   • Solucions basades en la naturalesa en la gestió de terra, costes i àrees marines.
   • Plans de ciutat o regió per a adaptar-se al canvi climàtic.
   • Solucions orientades a la impermeabilització climàtica i resiliència d’infraestructura i edificis.
   • Solucions d’adaptació per a agricultors, gestors forestals, gestors Natura 2000 i altres gestors de terres.
   • Gestió de l’aigua.
   • Preparació per a esdeveniments climàtics extrems.
   • Instruments financers, solucions innovadores i col·laboració públic-privada en assegurances i dades de pèrdues.

Governança i informació climàtica:

LIFE-2021-SAP-CLIMA-GOV Climate Governance and Information – Standard Action Projects (SAP)

Objectiu

Plantejar accions de governança, campanyes i serveis d’informació i sensibilització climàtica relacionats amb els següents eixos:

   • Suport al funcionament del Pacte Climàtic Europeu.
   • Incentivar el canvi de comportament relacionat amb la reducció d’emissions i l’eficiència energètica.
   • Activitats de sensibilització.
   • Activitats vinculades al desenvolupament i implementació de les accions de finances sostenibles.
   • Seguiment i notificació d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.
   • Implementació/desenvolupament de plans estratègics nacionals de clima i energia per a 2030 i/o estratègies a llarg termini.
   • Desenvolupament i implementació de la comptabilitat de gasos d’efecte d’hivernacle i la mitigació del canvi climàtic en la terra.
   • Avaluació del funcionament del RCDE UE.
   • Creació de capacitat, conscienciació entre els usuaris finals i la cadena de distribució d’equips de gasos fluorats d’efecte d’hivernacle.
   • Seguiment i avaluació de la política climàtica.

ProgramaLIFE

Data límit de sol·licitud: 12 de gener de 2022

Objectiu: contribuir a aconseguir els objectius del Pacte Verd Europeu, amb la participació de tots els agents implicats.

Finançament: fins al 100%

Més informació:

Guia per a aplicants

FAQS

Contacte: Santiago Santillán, subdirector general de l’Oficina Pressupostària del MITECO

Tel +34 915 976 076

Email: bzn-life@miteco.e

Objectiu

Plantejar accions que contribuïsquen a la transició cap a una energia neta, orientades a algun d’aquests dos focus:

   • Eficiència energètica (abast A).
   • Energies renovables (abast B).

Com redactar una excel·lent proposta sobre Transició a les Energies Netes.

Convocatòries:

LIFE-2021-CET-LOCAL: Technical support to clean energy transition plans and strategies in municipalities and regions

Suport tècnic a plans de transició a energies netes i estratègies en municipis i regions.

LIFE-2021-CET-POLICY: Towards an effective implementation of key legislation in the field of sustainable energy

Cap a una implementació efectiva de la legislació clau en el camp de l’energia sostenible.

LIFE-2021-CET-GOV: Multilevel climate and energy dialogue to deliver the energy Governance

Diàleg multinivell sobre clima i energia per a aconseguir la governança energètica.

LIFE-2021-CET-BUILDSKILLS: BUILD UP Skills – rebooting the National Platforms and Roadmaps

Reiniciant les plataformes i fulls de ruta nacionals.

LIFE-2021-CET-COOLING: Facing the increase in cooling demand of buildings in the coming years

Enfront de l’augment de la demanda de refrigeració dels edificis.

LIFE-2021-CET-COALREGIONS: Community-driven clean energy transition in coal, peat and oil-shale regions

Transició d’energia neta impulsada per la comunitat a les regions de carbó, torba i esquist bituminós.

LIFE-2021-CET-ENERPOV: Addressing building related interventions for vulnerable districts

Abordar les intervencions relacionades amb l’edificació en barris vulnerables.

LIFE-2021-CET-ENERCOM: Developing support mechanisms for energy communities and other citizen-led initiatives in the field of sustainable

Desenvolupament de mecanismes de suport per a comunitats energètiques i altres iniciatives ciutadanes en el camp de la sostenibilitat.

NEXT GENERATION EU-

Data límit de sol·licitud: 5 de novembre de 2022

Beneficiaris: Municipis de fins a 5.000 habitants i municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els quals totes les seues entitats singulars de població siguen de fins a 5.000 habitants.

Finançament: Fins al 85% o fins al 100% en cas de ser projectes integrals.

Objectiu: Donar un impuls al Desenvolupament Urbà Sostenible en els municipis de repte demogràfic mitjançant actuacions que constituïsquen projectes singulars d’energia neta com per exemple projectes d’eficiència energètica en edificis i infraestructures públiques, de foment de les inversions verdes i, en particular, de l’autoconsum, així com de mobilitat sostenible, facilitant el canvi modal i garantint la participació dels municipis en el desplegament de la infraestructura de recàrrega i impuls del vehicle elèctric, incloent mesures d’estalvi energètic i reducció de la contaminació lumínica mitjançant la millora de la il·luminació pública.

Convocatòria

Data límit de sol·licitud: 31 de desembre de 2023

Beneficiaris: Entitats locals (entre d’altres)

Finançament: Fins al 70% o fins al 80% per a municipis de menys de 5.000 habitants. Màximo 800.000€ per expedient.

Objectiu: El sector transport és el sector de major consum energètic de la Comunitat Valenciana i pràcticament la totalitat d’aquest consum prové del petroli. Per això, és necessari dur a terme polítiques actives d’estalvi i eficiència energètica en aquest sector, que contribuïsquen a la reducció del seu consum i a la disminució de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle associades.

Convocatòria

Data límit de sol·licitud: 31 de desembre de 2023

Beneficiaris: Entitats locals (entre d’altres)

Finançament:Fins a 9.000€ per vehícle, amb un màxim de 50 vehicles per destinatari últim i any natural.

Objectiu: Incentivar l’adquisició en la Comunitat Valenciana de vehicles eficients que utilitzen energies alternatives als combustibles convencionals, fomentant així la disminució de les emissions de CO₂ i d’altres emissions contaminants, la millora de la qualitat de l’aire, l’estalvi energètic i la diversificació de les fonts energètiques en el transport, així com la consegüent reducció de la dependència dels productes petrolífers.

Convocatòria

Fecha límite de solicitud: 31 de desembre de 2023

Beneficiaris: Entitats locals (entre d’altres)

Finançament: Pròximamente

Objetivo: Realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector amb o sense emmagatzemament.

Convocatòria

Data límit de sol·licitud: 31 de desembre de 2023

Beneficiaris: Entitats locals (entre d’altres)

Objectiu: Ajudes per a l’execució de diversos programes d’incentius lligats a l’autoconsum i emmagatzemament, amb fonts d’energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables al sector residencial.

Bases

Convocatòria

Correció d’errades

Data límit de sol·licitud: 31 de desembre de 2021

Beneficiaris: entitats locals de més de 50.000 habitants

Finançament: 2.000.000€ a 4.000.000€

Objectiu: Ajudes per al foment d’activitats que contribuïsquen a la renaturalització urbana, incrementant la infraestructura verda i la connectivitat dels espais verds i blaus, amb l’objectiu d’incrementar la biodiversitat i la seua conservació i l’adaptació al canvi global i de millorar l’habitabilitat de les capitals de província i altres ciutats espanyoles de més de 50.000 habitants. Aquests projectes abordaran de manera integral aquests objectius i els seus resultats hauran de ser per si mateixos perdurables en el temps.

Convocatòria