Fons

SOCIS

Treballar en xarxa. Compartir experiències i coneixements amb altres organitzacions de perfil diferent, de diferents països. I contribuir així al fet que Europa avance unida, sense que ningú no es quede arrere, tot generant idees o transferències de saber exportables a altres territoris.

Aquesta cultura del treball és part essencial de l’ADN dels projectes europeus. Per això, en el 95% dels casos, els programes europeus exigeixen la participació de consorcis formats per entitats de diferents països de la UE.

En aquest plantejament, la manera d’entendre el treball transcendeix la taula d’un despatx. El repte és conjuminar diferents punts de vista per a donar solució a un problema en comú. Un equip potent de treball podria estar format, per exemple, per la unió d’entitats públiques, empreses, universitats i instituts tecnològics.

Quin és el vostre rol?

En els consorcis, les organitzacions hi poden participar amb diferents papers:

On buscar els socis?

Els socis podem trobar-los per diferents vies:

· A través dels nostres propis contactes i eines de Networking. Molts es poden localitzar en grups de LinkedIn, i també existeix un canal d’esdeveniments en streaming en YouTube.

· Des dels Punts Nacionals de Contacte (NCP) de cada programa de gestió directa.

· En els InfoDays, jornades informatives organitzades per diferents institucions tant a Brussel·les com a nivell nacional.

· En els buscadors de socis que faciliten les pàgines web de cada programa.

· En Ideal IST Xarxa internacional de punts de contacte nacionals (NCP) de TIC. VEURE WEB

· En Enterprise Europe Network. Cercador d’empreses, centres tecnològics i organismes públics i privats d’investigació interessats a presentar propostes a programes europeus de finançament d’I+D i innovació i que necessiten socis per a completar el seu consorci. VEURE WEB

· En Exemples de projectes finançats per la UE. Aquest web permet buscar entre els beneficiaris del finançament del pressupost de la UE (gestió directa). VEURE WEB

I des del cercador del Portal de finançament i licitació de la UE.

Cercador

X