Fons

PROGRAMES EUROPEUS

El pressupost de l’UE
i els seus programes.

EL MARC FINANCER PLURIENNAL

Per a optar a aquestes subvencions, el nostre projecte ha d’encaixar en algun dels programes englobats en el Marc Financer Pluriennal (MFP). El MFP és el pressupost de la UE per a un període de 7 anys. L’actual marc 2021-2027 està compost per quasi 40 programes, agrupats en 7 línies polítiques. A més, de forma extraordinària i a causa de l’impacte de la pandèmia de COVID-19, en 2021 es va designar un nou instrument de finançament amb l’objectiu de facilitar la recuperació econòmica, els anomenats fons Next Generation EU, que s’engloben dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquests pressuposts sumats aporten un finançament sense precedents de 1,8 bilions d’euros en els pròxims anys. L’objectiu: facilitar la recuperació de la pandèmia de la COVID-19 i les prioritats a llarg termini de la UE en diferents àmbits. La finalitat última és avançar en la la transició verda i digital per a crear economies i societats resilients i inclusives, que no deixen a ningú arrere.

FONS DISPONIBLES PER ALS PRÒXIMS ANYS

COM ES GESTIONEN AQUESTS FONS?

X