Convocatòries

PREMIS

Data límit de sol·licitud: 13 de gener de 2023 a les 14:00h

Destinataris:Entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, Municipis de la Comunitat Valenciana, Consorcis integrats únicament per entitats locals i Mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana.

Objetiu:Reconèixer i premiar els millors projectes i actuacions en matèria de gestió pública.

Categories:

   1. Desenvolupament local, ocupació, comerç i turisme.
   2. Sostenibilitat territorial.
   3. Foment de la salut pública.
   4. Polítiques d’igualtat i integració.
   5. Transparència i foment de la participació.
   6. Cultura i/o normalització lingüística.
   7. Desenvolupament rural i/o agricultura.
   8. Gestió de projectes europeus.
   9. Divulgació i protecció de drets i llibertats.

Condicions per a la presentació de candidatures:

   • Cada entitat podrà presentar fins a un màxim de 3 projectes o actuacions.

   • Únicament es tindran en compte els projectes i les actuacions realitzades per l’Administració candidata en l’últim any.
   • Els projectes premiats en una edició no podran tornar a presentar-se a l’any següent.
   • Els projectes presentats, i no premiats en edicions anteriors, podran optar de nou.
   • Si es tractés de projectes pluriennals, la documentació que haurà de presentar-se serà la de l’any 2022.
   • Cada entitat no podrà estar premiada amb més d’un projecte. En cas d’obtenir la màxima puntuació en més d’una categoria, rebrà el guardó de la categoria amb major puntuació.

Òrgan convocant: Federació Valenciana de Municipis i Províncies

Más información:

Bases

Sol·licitud

*Les sol·licituds podran presentar-se a partir de les 9:00h del dia 26 de setembre de 2022.

X