SEACAP 4 SDG

Rehabilitació energètica d’edificis públics, principalment educatius i sanitaris de la zona Mediterrània.

ESTAT

EXECUTAT

· Programa europeu: ENI CBC MED.

· Rol FVMP: Agent territorial.

· Públic objectiu: Autoritats locals ubicades en països mediterrànis.

El projecte Med SE (A) CAP s’integra a través de metodologies uniformes d’avaluació i finançament adaptades, principalment dirigits a edificis en els sectors de la educació i la salut, per a complir amb els Objectius de Desenrotllament Sostenible en una societat intel·ligent.

Objectiu temàtic: B.4. Protecció del medi ambient, adaptació i mitigació del canvi climàtic.

Prioritat: B.4.3. Eficiència energètica i energies renovables.

Resum: Els territoris que rodegen el mar mediterrani s’enfronten a problemes específics semblants amb les mesures de mitigació o adaptació del canvi climàtic, específicament amb les mesures d’eficiència energètica i energies renovables. Per tant, es proposa que treballen junts en una estratègia per a capitalitzar els resultats dels projectes de referència del programa.

En el projecte es tindran en compte els antecedents com els Plans d’Acció Climàtica i Accés a l’Energia Sostenible (SE (A) CAP), davall una visió estratègica i avaluativa, per a aconseguir la integració Med SE (A) CAP a través de metodologies d’avaluació i finançament uniformes i adaptades, per als Objectius de Desenrotllament Sostenible en una societat intel·ligent (SEACAP 4 SDG).

El projecte SEACAP 4 SDG capitalitzarà 10 projectes, identificant les característiques que es generalitzen i adaptant el coneixement adquirit a les especificacions locals mediterrànies, maximitzant així l’eficiència i l’eficàcia de les estratègies de rehabilitació energètica.

Aquestos productes s’implementaran en 9 ciutats del Mediterrani, seleccionades per mitjà d’una variant de la iniciativa European City Facility. Entre ells, 4 edificis específics en les ciutats del sud albergaran demostradors més avançats, amb un full de ruta personalitzat, que establix les prioritats i les mesures a implementar. Tenint en compte la pandèmia del Covid-19 i la recessió econòmica mundial, el projecte se centrarà en edificis públics educatius i sanitaris.

Objectius

L’objectiu principal del SEACAP 4 SDG és reduir el consum d’energia en els edificis públics a través de la rehabilitació energètica fent ús de Plans d’Acció Climàtica i d’Accés a l’Energia Sostenible i mecanismes financers innovadors

Altres objectius que s’aconseguiran:

  • Fomentar la evaluació de la resistència al calfament global dels edificis públics.
  • La reducció de emisions CO2.
  • Eficiència energètica dels edificis, estalviant fins 10.000kWh per edifici a l’any i millorant així les condicions de vida dels ciutadans i ciutadanes.

 

Ademés dels objectius plantejats, amb la posada en marxa del projecte, els agents col·laboradors com administracions públiques, enginyers i estudiants de les universitats col·laboradores aprendran noves tècniques i coneixements per a continuar aplicant en el futur. Com a impacte total, s’espera que amb este projecte i els plans d’eficiència, s’estalvie fins a un 5% del consum total d’energia en les ciutats seleccionades.

Socis

Socis Associats

Països

Duració:

18 mesos (Decembre 2021 – Setembre 2023)

Pressupost:

1.000.000 €

Cofinanciació

90% financiat per la Unió Europea

Anar a
XÀRXES SOCIALS

Logos:

X