TEESCHOOLS

Transferència
d’Eficiència Energètica
en Escoles Mediterrànies

ESTAT

EXECUTAT

Proyectos europeos de eficiencias energéticas

· Programa europeu: Interreg MED.

· Rol FVMP: Soci.

· Públic objectiu: Autoritats locals i regionals, personal d’escoles, professionals i estudiants.

És un projecte subvencionat pel programa INTERREG MED en 7 països del Mediterrani: Itàlia, Espanya, Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, Xipre, França i Grècia, amb la prioritat de promoure estratègies d’economia baixa en carboni i eficiència energètica i amb una estratègia integrada per a simplificar la renovació energètica d’edificis públics.

Objectius

Facilitar a les autoritats locals solucions innovadores des del punt de vista tècnic i financer que possibiliten la renovació energètica dels centres escolars del Mediterrani per a aconseguir edificis amb un consum d’energia quasi nul (Nearly-zero emission buildings, NZEB).

Socis

Duració:

febrer 2017 – juliol 2020.

Pressupost:

2.840.000,00 €

Cofinançament

El 85% de cofinançament
per la Union Europea

Anar a
XÀRXES SOCIALS

Logos:

Principals accions i eines

Els principals resultats del projecte inclouen la metodologia TEESHCOOLS i s’han aconseguit a partir de les 47 auditories energètiques pilot desenvolupades en escoles de 7 països.

Són els següents:

· Una eina d’avaluació de rendiment energètic. Una calculadora de petjada de carboni, eina web fàcil d’usar per a analitzar l’eficiència energètica a les escoles.

· Una base de dades innovadora, que inclou les millors pràctiques del projecte TEESCHOOLS.

· Un curs de gestió eficient d’energia en edificis. Els 500 professionals i tècnics de municipis han participat en el curs electrònic en la plataforma de l’FVMP. Per a aquests professionals es troba disponible un document de paper verd amb la metodologia TEESCHOOLS i solucions tècniques i financeres.

· Un document de recomanacions que sintetitza els principals problemes, barreres i algunes de les millors pràctiques per a la plena explotació del potencial d’eficiència energètica dels edificis públics en cada país soci.

· La conscienciació de la comunitat educativa implementada a través de més de 70 lliçons obertes en 7 països MED, amb la participació d’aproximadament 600 alumnes, per a encoratjar un canvi de comportament en l’estalvi d’energia en els edificis escolars.

· La implicació de les autoritats locals a través de la signatura de convenis en l’ús dels resultats del TEESCHOOLS.

Reunions del projecte:

· Febrer 2017, Bolonya, Itàlia

· Setembre 2017, València, Espanya

· Març 2018, Niça, França

· Setembre 2018, Split, Croàcia

· Març 2019, Atenes, Grècia

· Setembre 2019, Nicòsia, Xipre

X