ACCESS

Inclusió laboral i reducció dels desavantatges dels joves més vulnerables.

ESTAT

EN EXECUCIÓ

· Programa europeo: Erasmus+.

· Rol FVMP: Soci.

· Públic objectiu: Joves en risc d’exclusió i autoritats locals, regionals i centrals.

Les restriccions causades per la pandèmia mostren com les situacions de crisi social són seguides per crisis individuals: desorientació, pèrdua de confiança, aïllament, por al futur i dubtes que fan que els joves siguen susceptibles a la frustració, la por, l’odi i la violència. Tot açò provoca que les dificultats que tenen els joves més desfavorits de integrar-se i optar a un treball digne siguen més grans. Aquest grup de joves escapen a les enquestes locals, estan subrepresentats en totes les àrees i la exclusió socioeconòmica i democràtica són les conseqüències.

A través dels 3 temes centrals de la Estratègia de Joventut de la UE: Participació, Trobada i Empoderament, el projecte ACCESS centra la seua atenció en el desenvolupament, la prova i la ejecució d’ofertes educatives, de treball i de participació adaptades als joves vulnerables. Aquesta estratègia es durà a terme en els grups de treball local instaurats en Berlín, Viena i València.

En el cas de València, es treballarà en tàndem amb la Fundació MUSOL en l’àmbit del treball juvenil en la dimensió digital, concretament, els videojocs. El món dels videojocs és una cultura popular en la societat actual en la que participen molts joves, independentment del seu origen i capacitat finançera, i constitueix una ferramenta per enfortir la participació dels joves.

L’espai social seleccionat per establir les actuacions és el Centre socioeducatiu Díaz Pintado, ubicat en el Barri de les 613 vivendes en Burjassot. L’objectiu és aplegar als joves provinents d’entorns complicats, als desocupats i als que no han acabat els seus estudis per tal de formar-los en programació i creació de videojocs.

Objectius

L’objectiu clau del projecte és promoure la PARTICIPACIÓ, la TROBADA i el EMPODERAMENT dels joves desfavorits als que no apleguen les polítiques generals de Joventut i contribuir al disseny de un treball efectiu per a aquest grup, recolzant la reducció de desavantatges.

Amb aquests objectius principals es contribuirà al objectiu de la Estratègia de la UE per a la Joventut de permetre que els joves donen forma a les seues pròpies vides, desenvolupen resiliència i adquirisquen habilitats per a la vida per a fer front a un món canviant.

Per tant, el projecte té com a objectiu iniciar una sèrie de millores a nivell individual, institucional i sistemàtic, junt a altres objectius de la Estratègia de Joventut de la UE:
    • Joves: Desenvolupament de competències i enfortiment de la participació de joves desfavorits a través de mesures adaptades a les seues situacions.
    • Parts interessades: adquisició de competències sobre les necessitats específiques del grup objectiu sobre inclusió, sostenibilitat i digitalització.
    • Institucions: Enfortiment de les capacitats, com per exemple oferir majors serveis per als joves en les institucions participants i cooperar amb altres actors socials i transnacionals.
    • Sistema: centrar el discurs polític sobre les necessitats especials d’aquests joves instaurant polítiques inclusives.
Socis
Països
Duració:

28 mesos: fins a l’abril de 2024

Pressupost:

353.000€

X