COASTING PLUS

Transferència de governança costanera integrada per a un turisme sostenible

ESTAT

EXECUTAT

· Programa europeu: Interreg MED.

· Rol FVMP: Soci receptor.

· Públic objetiu: Autoritats locals situades en àrees costaneres de països mediterranis.

COASTING PLUS és un projecte de transferència del coneixement generat per l’anterior COASTING, del programa Interreg-Med (2014-2020). S’emmarca en l’eix prioritari 3 i en l’objectiu específic 3.1:

Eix 3: Protecció i promoció dels recursos culturals i naturals mediterranis.

Objectiu 3.1: Millorar el desenvolupament d’un turisme costaner i marítim sostenible i responsable en l’àrea MED.

COASTING PLUS es basa en el treball desenvolupat pel projecte COASTING per a implantar una eina de governança integrada del turisme costaner sostenible i responsable en l’àrea mediterrània.

COASTING va abordar la fragmentació de les responsabilitats i les polítiques en la gestió del turisme costaner, capitalitzant l’experiència d’una eina de governança multinivell (Contracte de la Costa) i produint una metodologia comuna per a establir un procés participatiu multisectorial i de múltiples parts interessades, que portarà a la signatura d’un acord a través del qual els actors públics/privats es comprometen a implementar una estratègia compartida.

Objectius

L’objectiu principal de COASTING PLUS és transferir a cinc nous territoris una eina de governança participativa multinivell i amb múltiples parts interessades, amb la qual fomentar la coordinació d’un desenvolupament d’un turisme costaner i marítim més sostenible i responsable en l’àrea del Mediterrani.

La metodologia posarà en marxa processos participatius a nivell local involucrant a un ampli espectre d’actors públics i privats que incideixen en la costa: administracions públiques a nivell local i regional, agències públiques sectorials en l’àmbit del turisme i el medi ambient, proveïdors d’infraestructures i serveis públics, organitzacions de suport comercial, pimes, operadors i altres empreses, centres d’investigació i d’educació superior, ONG, etc.

Gràcies a aquest procés participatiu, es reforçarà la responsabilitat i el compromís de les parts involucrades per a aconseguir una millora en l’ús sostenible dels recursos naturals, el patrimoni cultural i el paisatge

COASTING PLUS no sols treballarà a nivell local en els territoris seleccionats sinó també en l’àmbit transnacional mediterrani, reforçant les sinergies, la cooperació i l’intercanvi de bones pràctiques entre ells a favor d’una governança integrada del turisme sostenible.

Socis

Àrees Pilot

Duració:

13 mesos (del 01/06/2021 al 30/06/2022)

Pressupost:

312.709,03€

Cofinançament

La taxa de cofinançament és del 85%, procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Anar a
XÀRXES SOCIALS

Logos:

X