LOCAL4GREEN
Polítiques LOCALS per a GREEN Energy

ESTAT

EXECUTAT

Projectes europeus d'energies verdes

· Programa europeu: Interreg MED.

· Rol FVMP: Soci Principal.

· Públic objectiu: autoritats locals situades en àrees rurals i illes de països mediterranis.

És un projecte secundat pel Programa Interreg MED, programa de cooperació europea transnacional per a regions de l’àrea mediterrània que aborda reptes com l’augment de l’economia baixa en carboni, la protecció dels recursos naturals i culturals, i l’enfortiment de la innovació.

El Projecte LOCAL4GREEN s’emmarca en la prioritat 2 i l’objectiu 2.2 del Programa Interreg MED, que són:

Prioritat 2: Fomentar estratègies baixes en carboni i d’eficiència energètica en territoris MED específics: ciutats, illes i àrees remotes.

Objectiu 2.2: Incrementar la quota de fonts d’energies renovables locals en estratègies i plans sobre el mix energètic en territoris MED específics.

Objectius

El projecte LOCAL4GREEN ha donat suport a Autoritats Locals de 9 països mediterranis per a dissenyar i implementar polítiques fiscals locals innovadores dirigides a promoure les fonts d’energia renovable tant en el sector públic com en el sector privat i llars, principalment en el marc dels Plans d’Acció per a l’Energía Sostenible adoptats per Autoritats Locals signants del Pacte d’Alcaldes.

El projecte s’ha desenvolupat en àrees rurals i illes de regions MED, on les polítiques fiscals locals tenen un paper clau en l’increment de les fonts d’energia renovable.

Socis
Duració:
novembre 2016 – octubre 2019
Pressupost:
2.013.423,15 €
Cofinançament
La taxa de cofinançament és del 85%. Prové del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), excepte en el cas d’Albània, que prové de fons de l’Instrument d’Ajuda a la Preadhesió (IPA).

Anar a
XÀRXES SOCIALS

Logos:
Xifres clau i principals eines

· Els 78 municipis pilot procedents d’Albània, Xipre, Croàcia, Grècia, Itàlia, Malta, Eslovènia, Espanya i Portugal han participat en el Projecte, dissenyant i implementant polítiques fiscals locals innovadores per a promoure energies renovables. En aquests municipis situats en zones rurals i illes, amb restriccions econòmiques i tècniques específiques, les polítiques fiscals verds tenen un paper clau en l’increment de fonts d’energia renovables, sent eines adequades per a implicar tant agents públics com a privats.

· Les 173 polítiques fiscals verdes han sigut dissenyades. La majoria de les polítiques impliquen una reducció de taxes i impostos municipals: impost sobre béns immobles, impost sobre construccions noves o rehabilitacions, taxes d’ocupació de sòl públic, impost sobre activitats econòmiques, ingressos municipals per lísing/renting d’edificis municipals, i taxes sobre recollida de fems i sobre il·luminació.

· Les 79 polítiques fiscals verdes han sigut aprovades per 34 municipis pilot per a la promoció de les energies renovables. Encara que el Projecte s’ha enfrontats a 2 reptes importants: la limitada capacitat legal de les Autoritats Locals per a crear o modificar polítiques fiscals i el seu llarg procés de presa de decisions, les tasques de suport i lobby realitzades pels socis han permés que 79 polítiques hagen sigut aprovades.

Com a principals eines del Projecte per a ser transferides a altres Autoritats Locals i agents interessats, es poden destacar les següents:

· Manual per a la formulació de polítiques fiscals verdes, on es descriu la metodologia participativa per a formular aquestes polítiques.

· Manual Nacional sobre modelos de políticas fiscales locales verdes para España, on es recullen les bones pràctiques dels municipis pilot a Espanya, en concret en la Comunitat Valenciana. En total, s’han elaborat 9 manuals nacionals sobre models de polítiques fiscals locals verdes, un per a cada país participant en el Projecte.

· Manual internacional sobre models de polítiques fiscals verdes, elaborat en anglés i francés, incloent les bones pràctiques dels 9 països socis, a demés de recomanacions per al desenvolupament de polítiques fiscals verdes millorades i també a fi de capacitar a les Autoritats Locals per a implementar aquesta classe de polítiques.

Webs del projecte

Web oficial

A més de la web oficial, el Proyecto ha creado 2 plataformas:

Reunions del projecte:

1ª Reunió del Comité de Direcció: València, 15 i 16 de desembre de 2016

2ª Reunió del Comité de Direcció: Zabok (Croàcia), 6 i 7 de juliol de 2017

3ª Reunió del Comité de Direcció: Roma (Itàlia), 13 i 14 de febrer de 2018

4ª Reunió del Comité de Direcció: Ljubljana (Eslovènia), 10 i 11 de juliol de 2018

5ª Reunió del Comité de Direcció: Tessalònica (Grècia), 16 i 17 de gener de 2019

6ª Reunió del Comité de Direcció: Tirana (Albània), 22 i 23 de maig de 2019

X