Cap a l’adopció d’una cultura de digitalització del patrimoni

Riberana

PROJECTE: Creació departament per a digitalització patrimoni cultural i natural de la Ribera Alta – RIBERANA.

DESCRIPCIÓ:

La Mancomunitat de la Ribera Alta participa en el projecte europeu Interreg- Europe CD-Eta, la finalitat del qual és “accelerar l’adopció d’una cultura de digitalització del patrimoni”. A partir de les experiències compartides i el projecte proposat, s’aposta per posar en marxa un departament de digitalització de patrimoni local. Les seues funcions seran les de registrar, catalogar i difondre una sèrie d’elements patrimonials, la posada en marxa d’un repositori de consulta, la difusió i preservació dels treballs així com la seua dinamització i la creació d’una guia metodològica del departament.

 

La creació del nou departament va ser aprovada pel ple de la Mancomunitat de municipis de la Ribera Alta a l’octubre de 2018. Al gener de 2020 es va presentar RIBERANA, la web, amb diferents elements patrimonials en distintes categories (patrimoni natural, arquitectònic, bibliogràfic, immaterial, museus) de lliure consulta i difusió, així com les seues xarxes socials.

OBJECTIUS:

GENERALS:

 

  • Difondre i preservar les digitalitzacions del patrimoni natural i cultural de la Ribera Alta per canals online i posar en valor el patrimoni local.

 

ESPECÍFICS:

 

  • Posar en marxa una web de consulta d’elements patrimonials digitalitzats.
  • Establir un sistema de preservació de les còpies digitals, correctament indexat.
  • Posicionar la marca Riberana i Mancomunitat de la Ribera Alta en la difusió del patrimoni local.
  • Explorar diferents aplicacions: comparatives temporals, impressió 3D, monogràfics.
  • Establir una relació continuada amb gestors culturals i patrimonials com a museus, ajuntaments, universitats.
  • Exportar l’experiència de Riberana a altres entitats locals i mancomunitats.

DURACIÓ: 1 abril 2016 – març 2021.

% COFINANCIACIÓ: 85%

PRESSUPOST TOTAL: 300.000 (per soci).

Parlem amb…

Víctor Rey, director del Departament de Digitalització del Patrimoni de Mancomunitat de la Ribera Alta.

Quin és el valor d’innovació del projecte?

L’experiència de posada en marxa d’un departament de digitalització de patrimoni és nova en la Comunitat Valenciana, i no s’han trobat experiències similars. Tot territori està conformat per diferents recursos patrimonials, bé siguen culturals, ambientals, paisatgístics, antropològics… Per tant, posseeix un valor cultural i històric. El patrimoni té una estreta relació amb el seu entorn i pot considerar-se una peça clau en la conformació de la seua identitat. En el cas de la Ribera del Xúquer, es tracta de la identitat comarcal.

 

El patrimoni és, a més, un element que enforteix el valor econòmic i estratègic d’una regió (turisme, inversions, polítiques d’innovació, comunicació…). No obstant això, existeix un escàs protagonisme del patrimoni local en l’entorn digital, i les experiències de digitalització encara són escasses.

A quin problema dóna solució? Quina porta d’oportunitats obri?

Molts elements patrimonials estan en risc de deterioració. La digitalització permet la preservació digital i la difusió i coneixement del bé. Les administracions públiques locals estan directament implicades en la seua protecció i catalogació (segons article 25.2 de la llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, la promoció de la cultura i gestió del patrimoni històric competeix també a les administracions locals).

 

Entre els riscos detectats, la deterioració de béns pel pas del temps, agressions físiques, i pèrdua del patrimoni immaterial no registrat. La digitalització permet la preservació (còpies digitals fidedignes, protocol de custòdia i preservació). L’accés telemàtic als béns és il·limitat en temps i espai de consulta, universalitza el seu accés i posa el patrimoni a l’abast de la ciutadania.

 

Com millora la qualitat de vida de les persones?

El departament de digitalització de la Mancomunitat de municipis de la Ribera Alta posa a l’abast de tots els ciutadans i ciutadanes diferents elements culturals (catalogats com BIC, BRL…) mitjançant objectes digitals com a visites virtuals, models 3D, vídeos 360. Es tracta d’elements realitzats per a la seua difusió que augmenten l’oferta cultural i faciliten l’accés al patrimoni local. Aquesta facilitat d’accés es va demostrar especialment destacable durant el cofinançamet i l’Estat d’Alarma decretat amb motiu de la Covid19. L’accés a paratges naturals (Murta a Alzira, Salinas a Manuel), museus (Museu Valencià de la Festa a Algemesí, sala Teodoro Andreu del MUMA a Alzira) va tindre un gran nombre de visitants.

 

Només la Ribera Alta compta amb 68 Béns d’Interés Cultural i 265 Béns de Rellevància Local. Es tracta de béns considerats de “domini públic”, però que el seu accés pot estar restringit (estat del bé, horari) i que pot ser de propietat pública o privada. A més dels béns inclosos en el catàleg, altres elements pertanyents al patrimoni popular (usos, costums, patrimoni oral) recomanen una tasca de digitalització per a la preservació d’aquest bé, donades les seues característiques, i que puga continuar sent gaudida per la ciutadania.

Quin és el potencial del finançament europeu per al desenvolupament local sostenible?

El finançament europeu permet arrancar projectes de llarg recorregut, com el cas del departament de digitalització de la Mancomunitat de la Ribera Alta, permetre el seu creixement continuat en el temps i realitzar una important inversió inicial en maquinari, programari i recursos humans necessària per a l’execució del projecte i mantindre el seu servei de manera continuada i sostenible.

 

Permet, a més, una millora contínua i creixement gràcies a l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques entre els diferents socis que formen part del projecte, transmetent així el knowhow i posant en comú les lliçons apreses en cadascun dels projectes.

Quins valors afegits a la cultura de treball de l’administració local aporta la participació en projectes europeus?

La participació en projectes europeus aporta experiència i escalabilitat de les actuacions realitzades en cada territori per a adaptar-lo a les necessitats de la societat que l’acull. En el cas de la planificació de projectes, cobra especial importància el requeriment d’un treball estratègic, amb la creació d’eines com els plans d’acció, plans de comunicació, calendaris… que faciliten el seguiment i monitoratge del projecte, i també permeten l’edició de manuals per a l’aplicació del servei.

Quina és la principal dificultat a l’hora d’embarcar-se en la via del finançament europeu?

Formar part d’un projecte europeu Interreg requereix ajust a planificació del programa, planificació, compliment de metes fixades en les diferents fases del programa.

Fent balanç, què pesa més: l’esforç o els resultats?

Sens dubte, pesen molt més els resultats positius, tant per a l’execució d’un projecte d’envergadura i llarg termini, com els resultats que rebran els beneficiaris finals (la ciutadania).

“El finançament europeu permet arrancar projectes de llarg recorregut”.

Som EUROPA…

Europa en una paraula

Unió i creixement

Un municipi europeu on perdre’s:

Buenas prácticas Florencia

Florència

Una sèrie/pel·lícula europea:

L’auberge espagnole

Una cançó/grup europeu:

Nino Ferrer

Si Europa fora un quadre:

La llibertat guiant al poble