Cap a una ciutat sostenible, innovadora, inclusiva i intel·ligent.

Castelló

PROJECTE: Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat EDUSI-Transforma Castelló.

PROGRAMA: PO Horitzó 2020

DESCRIPCIÓ: EDUSI-Transforma Castelló representa la major injecció econòmica de fons europeus de la història de la ciutat: 20,2 millons d’euros confinançats entre l’Ajuntament de Castelló i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per impulsar i materialitzar fins 2022 diferents projectes d’impacte social, mediambiental, urbanístic i tecnològic.

OBJECTIU: activar actuacions de creixement intel·ligent, sostenible i integrat amb un horitzó comú: transformar Castelló en un espai viu, que es puga experimentar, sentir, caminar, recórrer. En una ciutat sostenible, innovadora, inclusiva intel·ligent.
Una ciutat que mira a Europa.

SOCIS: Unió Europea (Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER) i Ajuntament de Catelló

VIATGES/REUNIONS: des del punt de vista de la comunicació i difussió d’EDUSI i la inversió europea a Castelló, es realitzen des de 2018 desplaçaments anuals a Madrid per participar a les reunions de la Xarxa Greco AGE amb responsables de comunicació de les diferents entitats locals que integren el grup. A més des de l’Oficina de Planificació i Projecció Econòmica de l’Ajuntament de Castelló s’han realitzat diferents viatges a Brusseles per a tractar temes relatius al FEDER amb la Comissió Europea.

DURACIÓ: 2018-2022

% COFINANÇAMENT: 50% FEDER – 50% Ajuntament de Castelló.

PRESSUPOST TOTAL: 20.200.000 euros.

Parlem amb…

L’Oficina de Planificació I Projecció Econòmica de l’Ajuntament de Castelló

Quin és el valor d’innovació del projecte?

Diverses de les operacions contemplades en EDUSI Castelló responen a l’objectiu de la innovació tecnològica, com les ‘app’ per a controlar 800 places d’estacionament reservat o millorar la resposta davant emergències; o el futur nou portal ciutadà. En el camp de la innovació social emergeixen operacions com el futur Centre d’Envelliment Actiu i Saludable, el renovat parc de la Panderola del Grau –convertit en un espai de coworking i oci a l’aire lliure-, el nou pont Europa sobre el riu Sec per a connectar la zona oest, la transformació del Camí La Plana en corredor verd i adaptat per a vianants i ciclistes o la millora de la seguretat i accessibilitat de 17 parades de bus urbà. La part d’innovació amb impacte ambiental segueix operacions com l’ampliació de la xarxa de carrils bici, la renovació de la flota municipal amb vehicles de baixes emissions o la renovació de l’enllumenat públic amb tecnologia LED.

D’altra banda, la singularitat d’EDUSI, i que imprimeix caràcter innovador a aquest projecte global, radica en el procés participatiu que ha impregnat tota la fase de disseny i posada en marxa de l’Estratègia, així com la inclusió de la perspectiva de gènere en cadascuna de les operacions.

A quin problema dóna solució? Quina porta d’oportunitats obri?

Totes les operacions que integren EDUSI-Transforma Castelló estan pensades per a perfilar un espai urbà més amable i adaptat a les persones, integrador des del punt de vista social, més igualitari (acurtant distàncies i reduint desigualtats), sostenible i generador d’oportunitats per als qui l’habiten.

Com millora la qualitat de vida de les persones?

EDUSI-Transforma Castelló és un projecte transversal que a través de la seua dotzena de projectes apodera la tecnologia per a reduir desigualtats (app d’estacionament reservat); millora la mobilitat implementant carrils bici (amb els quals la ciutat avança cap a un model més net i saludable); construeix ponts entre barris i acosta serveis als qui habiten en zones diferents separades per un riu (Pont Europa sobre el riu Sec); potència les possibilitats d’ús i aprofitament de l’espai públic (parc de la Panderola del Grau); integra a la societat i aposta per un model d’envelliment actiu i saludable (futur centre per a persones majors en l’actual Casa de la Cultura del carrer Antonio Maura); crea espais més segurs per a vianants i vehicles i brinda a la ciutadania noves zones verdes i d’oci saludable (Camí La Plana), etc.

Quin és el potencial del finançament europeu per al desenvolupament local sostenible?

Els fons europeus són una importantíssima palanca de canvi per al desenvolupament local sostenible. A Castelló, a través del finançament europeu hem pogut impulsar projectes que no s’hagueren pogut dur a terme sense els fons europeus i tots ells tenen un marcat component social i ambiental. La sostenibilitat local i la transició cap a una economia local baixa en carboni són les prioritats dels projectes executats a Castelló amb FEDER, entre els quals cal destacar nous carrils bici, parades de bus accessibles, corredors verds com el Camí La Plana, substitució a LED de les lluminàries de l’enllumenat públic, renovació de la flota de vehicles municipal per vehicles sostenibles, rehabilitació de la casa de la Cultura per a convertir-la en un Centre d’Envelliment Actiu i Saludable de referència, el pont Europa sobre el riu Sec o el parc de la Panderola del Grau.

Quins valors afegits a la cultura de treball de l’administració local aporta la participació en projectes europeus?

La gestió de fons europeus és complexa en termes administratius i requereix l’articulació de noves fórmules de treball i de coordinació entre tots els departaments municipals que actuen en cada projecte amb finançament europeu. Aquests nous procediments de treball s’han articulat a Castelló per part de l’Oficina de Planificació i Projecció Econòmica, creada específicament per a coordinar l’execució i gestió dels projectes europeus de la ciutat, en dependència directa d’Alcaldia. L’Oficina compta amb personal especialitzat en la gestió de fons europeus i està en permanent contacte i coordinació amb els diferents serveis municipals implicats en l’execució dels projectes: Serveis Tècnics, Contractació, Secretaria i Intervenció, fonamentalment.

Pel que fa a la cultura de treball de l’Ajuntament per a la gestió de fons europeus, ens agradaria destacar també la creació i implementació a Castelló d’un complet Sistema Antifrau en la Gestió de fons europeus, que fa que anualment es facen avaluacions del risc del frau. S’ha creat un Comité Antifrau i tots els funcionaris i responsables polítics que intervenen en la gestió de fons europeus signen les corresponents declaracions d’absència de conflicte d’interés.

Quina és la principal dificultat a l’hora d’embarcar-se en la via del finançament europeu?

En general, la principal dificultat a l’hora que un Ajuntament s’embarque en la captació i gestió de fons europeus és la falta de personal funcionari especialitzat. La gestió de fons europeus és complexa a nivell d’Administració i té moltes peculiaritats que requereixen d’un equip de professionals especialitzats en la gestió de projectes i fons europeus. A més, molts projectes són de caràcter internacional, i el coneixement d’idiomes és també molt important per a afrontar la correcta execució d’aquests. Per aquest motiu creem a Castelló l’Oficina de Planificació i Projecció Econòmica. I també és molt important que existisca un fort lideratge polític que impulse i recolze l’adopció de les mesures i eines necessàries per a la correcta gestió.

Fent balanç, què pesa més: l’esforç o els resultats?

És un binomi indissociable: sense esforç no hi ha resultats. En aquest cas, l’esforç dedicat des de l’equip de l’Oficina de Planificació i Projecció Econòmica de l’Ajuntament de Castelló està donant els seus fruits. Es plasma ja en realitats palpables que la ciutadania està gaudint i que estan millorant el seu dia a dia.

programa europeu Almoradí

“Els fons europeus són una importantíssima palanca de canvi per al desenvolupament local sostenible”.

Som EUROPA…

Europa en una paraula

Futur. Oportunitats

Un municipi europeu on perdre’s:

Castelló

Una sèrie/pel·lícula europea:

Good bye, Lenin!

Una cançó/grup europeu:

Vetusta Morla

Si Europa fora un quadre:

Los Girasoles de Van Gogh