LET’S MOVE!

Consorci de La Ribera

PROJECTE:  Let Schools Move in a Healthy, Safe and Sustainable Way (Let’S move!).
PROGRAMA: Erasmus +.

DESCRIPCIÓ:

El projecte Let’S Move perseguia canviar la percepció de la comunitat escolar sobre el transport a la ciutat promovent canvis en els hàbits de transport diari als centres escolars. Així, millorar la qualitat de vida dels estudiants, a través de la millora de la seua salut, la seua seguretat i les seues relacions socials, fomentar l’ús de llengües estrangeres i l’ús de les TIC a les escoles i integrar les activitats del projecte en les diferents assignatures del currículum. En el projecte Let’S Move van participar 15 centres escolars, amb un total de 6.463 alumnes d’Espanya, França, Polònia i Croàcia. Comptant a tota la comunitat educativa (estudiants, professors, pares i mares) i als ajuntaments (polítics, tècnics i policia) el projecte va implicar a més de 15.000 persones. A Espanya van participar 4 centres escolars de primària de la Ribera: Almussafes, Sueca, Càrcer i La Pobla Llarga.

OBJECTIUS:

El projecte tenia com a principal objectiu el promoure la mobilitat segura, saludable i sostenible en l’escola mitjançant la implementació dels camins escolars. Aquesta iniciativa té beneficis en els escolars tot millorant la qualitat de vida, la salut i les relacions socials.

SOCIS:

Consorci de la Ribera (coordinadors), Gmina Wroclaw (Polònia), Grad Koprivnica (Croàcia) i Prioriterre (França).

VIATGES/REUNIONS:

Durant el projecte van tindre lloc 4 reunions transnacionals a Espanya, Polònia, Croàcia i França.

DURACIÓ: 36 mesos (01/09/2015-31/08/2018).

% COFINANCIACIÓ: 100%

PRESSUPOST TOTAL: 137.736 €.

Parlem amb…
Mª Pilar Pérez, directora de l’àrea d’Educació Ambiental del Consorci de la Ribera

Quin és el valor d’innovació del projecte?

El projecte va ser innovador per diverses raons. 

En primer lloc, perquè va involucrar activament tota la comunitat escolar, especialment els estudiants. Així, amb la seua participació en el disseny, implementació i ús de les rutes de seguretat, van canviar els seus hàbits i els dels seus familiars i van contribuir a solucionar els problemes de transport del municipi. 

D’altra banda, el projecte va tindre un enfocament innovador en intercanviar les experiències realitzades en els centres educatius dels països participants a través de la plataforma eTwinning. Així mateix, es van utilitzar les TIC (apps, xarxes socials, webs) per a organitzar els viatges grupals a l’escola i per a fer difusió a altres escoles. A més, el projecte va tindre un enfocament multidisciplinari, abordant diferents qüestions transversals com ara la salut, el medi ambient, la mobilitat i la seguretat. 

Les activitats realitzades van estar vinculades a diferents temes, com la geografia, ciències ambientals, arts, idiomes i educació física, la qual cosa va ajudar a millorar també las habilitats de comunicació i les TIC. Tots els estudiants van participar en la planificació de diferents activitats sobre mobilitat, salut, seguretat i sostenibilitat segons el nivell dels xiquets. A més, el projecte va millorar la diversitat lingüística i cultural, ja que es van realitzar activitats en anglés ja que la llengua comuna entre tots els països participants era l’anglés. 

Finalment, el projecte va promoure la inclusió social, reduint les diferències socials amb la promoció d’anar caminant al col·legi com a manera de transport sostenible, però també perquè va participar un centre educatiu amb alumnes amb problemes de mobilitat.

A quin problema dóna solució? Quina porta d’oportunitats obri?

El projecte dona solució als problemes de contaminació atmosfèrica en els nuclis urbans, al canvi climàtic, a la congestió en les hores d’entrada i eixida dels centres escolars, a l’increment de l’obesitat infantil i a altres problemes de salut per falta d’exercici diari i falta d’autonomia en la població infantil.

Com millora la qualitat de vida de les persones?

Els beneficis i impactes aconseguits durant el projecte van ser:

· Augment dels viatges sostenibles a l’escola al voltant del 15%, canvi modal del cotxe a desplaçament a peu i amb bicicleta. Augment indirecte de la resta dels viatges diaris de manera sostenible.

· Reducció del consum d’energia i de les emissions de CO₂ del transport a l’escola al voltant del 15%. Increment de la qualitat de l’aire de les ciutats involucrades.

· Ajudar a lluitar contra l’obesitat infantil i la vida sedentària amb la millora de la salut dels xiquets en fer exercici diari al voltant del 15%.

· Augment de la seguretat viària en la ciutat, especialment en l’entorn escolar, tot reduint el risc d’accidents i augmentant la percepció de seguretat dels ciutadans.

· Introducció de mesures a llarg termini en el disseny urbanístic de la ciutat que afavoreixen els desplaçaments sostenibles. Revitalització de l’espai urbà. Educació en salut, sostenibilitat i seguretat viària. S’ha creat consciència sobre caminar i anar en bicicleta com a mitjà de transport a les ciutats de la Unió Europea, especialment a l’hora d’anar als centres escolars.

· Major comprensió i capacitat de resposta a la diversitat social, lingüística i cultural.

· Elaboració d’una Guia Metodològica sobre Salut, Seguretat i Mobilitat Sostenible en centres escolars.

· Els resultats del projectes es van replicar en altres escoles (7 col·legis més de Sueca i 9 escoles d’Algemesí (Espanya)).

Quin és el potencial del finançament europeu per al desenvolupament local sostenible?

Els objectius de la Unió Europea per a fomentar un desenvolupament local sostenible i lluitar contra el canvi climàtic estan totalment en línia amb els objectius d’aquest projecte. La sostenibilitat és un objectiu transversal en qualsevol projecte finançat per la Unió Europea.

Quins valors afegits a la cultura de treball de l’administració local aporta la participació en projectes europeus?

La participació en projectes europeus de l’administració local amplia la perspectiva i ens fa eixir del municipi per a conéixer altres formes de treball i crear sinergies amb altres països. Així mateix, ens dona la possibilitat de finançar projectes a nivell local.

Quina és la principal dificultat a l’hora d’embarcar-se en la via del finançament europeu?

La principal dificultat resideix en la forta competència que existeix i el treball que comporta la redacció dels projectes, la qual cosa fa que siga necessari invertir molt d’esforç en l’elaboració dels projectes per a una proporció molt baixa d’èxit.

Fent balanç, què pesa més: l’esforç o els resultats?

Els resultats.

“El finançament europeu permet arrancar projectes de llarg recorregut”.

Som EUROPA…

Europa en una paraula

Unió i sostenibilitat

Un municipi europeu on perdre’s:

Buenas prácticas Florencia

Granada

Una sèrie/pel·lícula europea:

La vida és bella

Una cançó/grup europeu:

ABBA

Si Europa fora un quadre:

un Picasso