Pont a Europa orienta els ajuntaments valencians davant l'arribada dels fons Next Generation

La rehabilitació energètica, la mobilitat sostenible i la regeneració urbana, temes clau d’interés municipal.

València, 27 de juliol de 2021 – L’accés directe dels municipis als fons de recuperació Next Generation EU és el principal interés dels ajuntaments valencians en temes de finançament europeu. Així conclou el balanç semestral de Pont a Europa, el servei d’orientació en projectes europeus desenvolupat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) a través d’un conveni amb la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat Valenciana. A l’espera de la publicació de les convocatòries, ajuntaments i mancomunitats estan preparant els seus projectes estratègics que hauran de contribuir a una transició verda, digital i justa des de l’esfera local. «Cada vegada són més els ajuntaments que demanden informació i assessoria per a enfocar els seus projectes. A partir de setembre, amb l’obertura de les convocatòries, Pont a Europa desenvoluparà un paper facilitador i intermediador fonamental per a l’accés dels nostres municipis als fons europeus», explica Vicent Gil, secretari general de l’FVMP.

Les claus: rehabilitació energètica, mobilitat sostenible i regeneració urbana

A partir de les seues sessions de treball amb ajuntaments i mancomunitats, Pont a Europa ha identificat els principals projectes dels municipis de la Comunitat Valenciana, susceptibles de ser finançats amb fons de recuperació. La prioritat del 30% dels ajuntaments és la rehabilitació energètica d’edificis i l’impuls de les energies renovables. El 27% dels consistoris vol finançar també iniciatives relacionades amb la mobilitat sostenible i la regeneració urbana.

La gestió del cicle integral de l’aigua ocupa la tercera posició en la llista d’interessos municipals: el 22% de les entitats locals confien en els fons europeus per a finançar aquest tipus d’infraestructura. A continuació, el 19% dels ajuntaments posen sobre la taula projectes relacionats amb el turisme sostenible. La gestió forestal, la despoblació, la digitalització, la integració social i la cultura – per aqueix ordre – són la resta de temàtiques d’interés destacades pels municipis.

D’altra banda, el 17% dels ajuntaments amb els quals ha treballat Pont a Europa s’han mostrat predisposats a participar en projectes europeus de gestió directa, dins del marc financer pluriennal 2021-2027. Els programes que desperten major interés municipal són Erasmus Plus (mobilitat i formació) i Cos Europeu de Solidaritat (voluntariat), per la seua capacitat de crear talent i fomentar un esperit crític, obert, europeu i solidari, especialment entre les persones més joves. Els següents programes més consultats per les administracions locals són Europa Creativa (cultura) i LIFE (medi ambient).

 

Més de la meitat de les mancomunitats, visitades

Pont a Europa orienta també les mancomunitats de la Comunitat Valenciana. Al tancament d’aquest semestre, el servei de l’FVMP ja ha mantingut sessions de treball amb 27 ens supramunicipals. Les mancomunitats es dibuixen com a agents clau per a la gestió de projectes europeus que aborden solucions a problemes municipals comuns, com ara la despoblació o la mobilitat sostenible interurbana. Un rol especialment necessari per als municipis de menor grandària, que disposen d’escassos recursos humans i financers.

X