Els municipis forestals valencians obrin la porta a Europa

Autor: AMUFOR

Setembre 2020

L’Associació de Municipis Forestals de la Comunitat Valenciana (AMUFOR) és una entitat sense ànim de lucre que treballa des de 2006 per a aconseguir que les muntanyes i espais agroforestals tornen a constituir un motor econòmic per a la societat del segle XXI, així com en la importància de la silvicultura com a eina idònia per a llegar a les nostres generacions futures el patrimoni forestal que hui en dia estem gaudint nosaltres.

L’AMUFOR compta actualment amb més de 70 municipis adherits distribuïts per tota la Comunitat Valenciana i la Diputació Provincial d’Alacant (www.amufor.es/nuestros-municipios/), i es mou per una missió comuna «cuidar els boscos mitjançant la Gestió Forestal Sostenible, preservar els boscos per a les futures generacions, fomentar i sensibilitzar a la població sobre la realitat dels espais agroforestals, ajudar els municipis a implantar la innovació social, així com fomentar l’activitat forestal per a fixar població i ocupació en el món rural».

Durant més d’una dècada, l’AMUFOR trasllada les necessitats dels municipis a les convocatòries de projectes presentades, tot treballant directament en projectes vinculats a problemàtiques ambientals actuals que requereixen ser abordades i ho fa aportant la perspectiva municipal.

La participació en projectes europeus, nacionals i regionals mitjançant l’obtenció d’ajudes d’organismes públics, pretén transferir i capitalitzar el coneixement a les entitats locals tenint per objecte la formació, divulgació i disseny tècnic, així com l’ajuda en la cooperació, innovació i transferència de resultats a favor dels ajuntaments. L’AMUFOR fa un ús racional dels diners públics per a protegir els boscos i entorns d’alt valor cultural i mediambiental.

Els projectes presentats s’enfoquen a influir positivament en el disseny i posada en marxa de polítiques regionals, nacionals i europees en defensa de les muntanyes i espais rurals; a ressaltar la multifuncionalitat dels boscos enfront del canvi climàtic; a conservar el patrimoni natural i cultural mitjançant l’activitat forestal enfront del despoblament i promoure el desenvolupament sostenible i la bioeconomia. Per a això, és necessari comptar amb els habitants rurals i les corporacions locals per tal de primer dissenyar, després aplicar i finalment implementar, de manera efectiva, les polítiques adequades.

Així doncs, l’entitat té present en tot moment els principis que emanen de la Unió Europea com ara el principi de subsidiarietat o el de proximitat de l’administració a l’administrat, així com enfocaments de polítiques de desenvolupament rural de baix a dalt de les iniciatives contrastades Leader.

 

COMPARTIR

¿Compartixes?

X