Els municipis demanen finançament europeu per a la gestió del cicle integral de l'aigua

En les seues visites als diferents ajuntaments i mancomunitats valencianes, Pont a Europa, servei de l’FVMP, recull les demandes estratègiques municipals susceptibles de ser finançades amb fons europeus.

València, 30 de març de 2021 – La gestió del cicle integral de l’aigua és una de les inquietuds més reiterades pels representants locals en les visites als ajuntaments i mancomunitats que realitza Pont a Europa, el servei d’orientació en projectes europeus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP). Molts municipis sol·liciten finançament europeu per a emprendre aquest tipus d’obres que requereixen grans inversions, davant la seua insuficiència pressupostària per a afrontar-les. A més de l’aigua, la majoria d’ens locals demanda ajudes europees per a implementar els seus plans de mobilitat urbana sostenible, i pregunten també per la funció de les Manifestacions d’Interés (MDI) llançades per diferents Ministeris des d’inicis d’any per a dissenyar les futures convocatòries del fons de recuperació Next Generation.

Abordar el cicle integral de l’aigua

La preocupació municipal pel cicle integral de l’aigua inclou la necessitat d’abordar diverses qüestions com les canalitzacions de fibrociment, la separació d’aigües pluvials i residuals, la reducció de pèrdues i fugides, la digitalització en la recollida de dades de consum i estalvi, la recuperació de barrancs i llits fluvials, la creació de tancs d’aigua i depuradores o l’ús de fitosanitaris, que afecta els aqüífers. Totes aquestes accions s’emmarquen en una gestió racional i responsable dels recursos hídrics i el respecte a la biodiversitat. En aquest sentit, són projectes alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS 6, «aigua neta i sanejament») i amb les polítiques europees, concretament amb el Green Deal, un acord entre tots els Estats membres per a canalitzar una transició verda.

 

Què són les Manifestacions d’Interés

En les sessions de treball amb Pont a Europa, els ajuntaments també expressen els seus dubtes sobre la funció de les Manifestacions d’Interés (MDI), unes invitacions que les entitats locals estan rebent via correu electrònic des d’inicis d’any, de part de diferents Ministeris del Govern d’Espanya. Les MDI són un instrument nou, una forma diferent de plantejar la convocatòria de subvencions, que preval l’enfocament de baix a dalt: és a dir, primer els Ministeris contacten amb administracions locals i autonòmiques per a conéixer els seus interessos estratègics i, després de convidar-los a presentar propostes en una matèria determinada, les analitzaran, realitzaran un mapatge dels possibles grans projectes i dissenyaran les futures convocatòries. Fins al moment, s’han llançat dos MDI dirigides a les entitats locals. La primera, enviada pel Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), se centra en la mobilitat sostenible i zones de baixa emissió; i la segona, llançada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), tracta sobre rehabilitació d’edificis públics i regeneració urbana en barris i segueix oberta fins al 9 d’abril. D’altra banda, la Direcció General de Coordinació de l’Acció de Govern de la Generalitat Valenciana insta les administracions locals a fer-los arribar els seus diferents projectes estratègics en qualsevol àrea, amb la fi també d’alinear les convocatòries dels fons de recuperació Next Generation amb els interessos estratègics dels municipis valencians.