«Cal canviar ja el xip i començar a treballar de manera transversal entre departaments»

Parlem amb Mª Carmen González, responsable de l’Oficina Municipal de Projectes Europeus de Santa Pola

Juny 2021

Com s’organitza la vostra àrea de projectes europeus?

L’Oficina Municipal de Projectes Europeus està dirigida des del Servei de Planificació i Qualitat a través de la Regidoria de l’Agència de Desenvolupament Local. Naix en 2017, quan l’Agència inicia la coordinació del Pla Estratègic Municipal de Santa Pola “Santapolavant”.

El seu equip està conformat per Mª Carmen González, responsable tècnica, Ana María Blasco, responsable política, Fini Maciá, tècnica ADL que s’ocupa de la mobilitat dels joves a través dels projectes Erasmus+ i del suport en la gestió dels projectes europeus.

Quins són els vostres objectius clau?

L’Agència de Desenvolupament Local compta amb un Sistema de Gestió de la Qualitat certificat per AENOR segons normes UNE-EN ISO 9001:2015. En el seu Eix Estratègic núm. 4 Competitivitat del Territori, compta amb una línia estratègica 04.06. Gestió de Projectes Europeus, amb els següents objectius i actuacions:

  • Gestionar i potenciar l’«Oficina Tècnica Municipal de Projectes Europeus» de l’Agència de Desenvolupament Local que actua com a organisme gestor i coordinador en la gestió dels projectes europeus de l’Ajuntament de Santa Pola, bé directament o de forma compartida amb altres entitats.
  • Comptar amb un Servei d’assessorament extern per al seguiment de les convocatòries i/o projectes europeus que es vagen publicant de caràcter públic i dirigits a les empreses.
  • Suport i assessorament a tècnics municipals, polítics, empresaris, i ciutadania en general del municipi de Santa Pola, per a valorar l’accés a finançament qualsevol que siga l’organisme convocant d’aquest de la Unió Europea.
  • Cerca i notificació constant de convocatòries sobre la base del perfil de Santa Pola, publicant-les a nivell extern a través de les diferents eines de comunicació de l’ADL (Web, xarxes socials, etc.)
  • Disseny, planificació i redacció de propostes per a la participació en les diferents convocatòries.
  • Gestió i posicionament a nivell europeu en consorcis, xarxes, plans d’acció, esdeveniments internacionals i jornades.
  • Potenciar i donar visibilitat del Cos Europeu de Solidaritat per a la difusió dels intercanvis juvenils i de voluntariat als joves santapolers/es a través del programa ERASMUS+.

Com resumiríeu el vostre dia a dia?

El dia a dia és bastant atrafegat, molt mogut. La gestió de projectes europeus requereix un alt grau de dedicació, motivació, implicació, il·lusió, moltes ganes i sobretot, comptar amb bons hàbits de gestió del temps, organitzacionals, treball en equip, etc. Una nova forma de treball imprescindible tant per a coordinar els equips interns municipals de personal com a nivell polític, ciutadania, empreses, associacions…, i al seu torn, amb els socis del consorci, líders dels projectes europeus, auditors, etc.

Així mateix, cal tindre en compte que la gestió de projectes europeus implica dos vessants. D’una banda, la gestió, implementació i execució dels projectes ja aprovats. Per una altra, el treball amb els consorcis en el disseny i elaboració de nous projectes que seran sol·licitats a la Comissió Europea.

Quins han sigut els principals hàndicaps a l’hora de crear el departament?

Personalment crec que el més difícil és començar de zero, amb molt poca ajuda i moltíssima imaginació, a base d’una contínua prova d’assaig-error fins que vas encertant amb idees i solucions. Hui dia els ajuntaments xicotets i/o mitjans estan ja treballant en la gestió de projectes europeus, però fa tan sols tres anys no era l’habitual. Els exemples els trobaves només en les grans ciutats, que ja havien començat a treballar amb projectes europeus en el passat septenni, amb molt de recorregut i departaments ja organitzats.

A nosaltres ens ha ajudat molt comptar amb un Sistema de Gestió de Qualitat dins de l’Administració Pública, i establir aquesta nova Oficina de Projectes Europeus dins del propi sistema. Això implica definir clarament què és el que volem, com ho volem, quins són els rols de responsabilitat i amb quins recursos comptem. A partir d’ací, definim l’eix estratègic, els seus objectius, línies d’actuació i indicadors de mesurament, així com el desenvolupament dels seus processos operatius i una anàlisi de riscos i oportunitats de la pròpia oficina, sent avaluada anualment en auditories internes i externes.

Un altre hàndicap important és que no s’arriba a visualitzar a nivell general el treball que aquesta labor comporta. Existeix una voluntat i es valora altament la participació en els projectes europeus, però no hi ha consciència plena de la gran quantitat de recursos de temps i càrrega de treball que implica la gestió d’aquests projectes.

Una altra barrera a la qual ens enfrontem és la baixa motivació del personal municipal de diferents de departaments, ja que al principi poden transmetre un posicionament negatiu per a la participació en projectes europeus, a causa de l’increment significatiu de les càrregues de treball, ja que existeix una escassa o nul·la contraprestació en els seus llocs de treball.

Per a finalitzar. m’agradaria ressaltar un altre hàndicap que s’ha de superar dins de l’Administració Pública i, sobretot, en la gestió de projectes europeus, i és l’escassa experiència de treballar conjuntament entre diferents departaments municipals, de manera transversal i alineats, enfocats en l’objectiu comú que cada projecte demane.

Això és una cosa que, des de la posada en marxa de l’Oficina de Projectes Europeus, m’ha cridat molt l’atenció. És altament crucial començar a treballar conjuntament ja que els objectius europeus van més enllà d’un determinat sector. Ja no podem treballar només per al sector turístic, per dir un exemple, ja que aquest afecta també al medi ambient, al comerç, a les infraestructures, a l’urbanisme… Per això, és necessari canviar el xip i començar ja a treballar en equip, de manera transversal entre diferents departaments i/o negociats. Tot això ens portarà a unir els nostres coneixements, experiències i el saber fer, en vies a un desenvolupament integrat i eficaç del municipi.

Com coordineu la vostra acció amb la resta d’àrees municipals?

Tal com indica la nostra línia estratègica, l’oficina tècnica municipal «actua com a organisme gestor i coordinador en la gestió dels projectes europeus de l’Ajuntament de Santa Pola, bé directament o compartit amb altres entitats»; i aquestes poden ser municipals o ciutadanes, com són les associacions veïnals, empreses, o fins i tot a través d’iniciatives ciutadanes.

Aquest és un punt clau l’èxit de les Oficines Municipals de Projectes Europeus, ja que s’hauria de comptar amb un perfil totalment obert per a la coordinació conjunta amb la resta d’àrees municipals. A l’inici d’un projecte europeu, aquestes àrees no compten amb la suficient experiència i necessiten d’un acompanyament durant els primers mesos d’arrancada d’aquest, sobretot fins que puguen controlar la pròpia operativa d’aquest.

Quin és el vostre balanç després d’un temps de funcionament?

El balanç de la nostra oficina és molt satisfactori, ja que des de l’inici comptem amb pocs recursos i, en la situació actual, hem aconseguit estar a l’altura i posicionar a Santa Pola en el context europeu. Creiem que la projecció de l’oficina és il·lusionant.

D’altra banda, una de les febleses que m’agradaria ressenyar és la necessitat de comptar amb recursos humans ben preparats. La formació ha de ser contínua en tots els nivells, tant en el domini de l’anglés, com en la gestió i lideratge d’equips.

Un consell per als municipis que estiguen plantejant-se crear un departament de projectes europeus.

Primer, han de comptar amb recursos humans suficients per a la seua posada en marxa, així com recursos econòmics per a disposar d’una assistència tècnica que us facilite la cerca de projectes europeus i l’accés a consorcis en els temes estratègics que el propi Ajuntament necessite o vulga posicionar-se. I, sobretot, el compromís polític és summament important: comptar amb el suport no sols de l’equip de govern sinó de la corporació municipal sencera. Cal tindre en compte la durabilitat dels projectes que van més enllà de les pròpies legislatures. Per això, la meua recomanació és establir els mecanismes per a garantir la implicació i el compromís de tota la corporació municipal des de l’inici del projecte.

COMPARTIR

¿Compartixes?

X