La ruta de l’arquitectura de l’aigua

Almoradí

PROJECTE: L’arquitectura de l’aigua.

PROGRAMA: INTERREG-EUROPEAN PROGRAM “WAVE”

DESCRIPCIÓ: La Diputació d’Alacant lidera a la província en aquest programa de cooperació interregional que cerca generar oportunitats de desenvolupament turístic, cultural i econòmic a través del patrimoni cultural vinculat a l’aigua. La Diputació va incloure a Almoradí en el marc del projecte «Wave», on posa en valor el regadiu tradicional de la Vega Baja i també les preses de Tibi i Relleu. El projecte naix amb la vocació de cuidar, utilitzar i revaloritzar el nostre ampli patrimoni natural – històric – social relacionat amb l’aigua (WAVE Water-linked heritage Valorization by developing an Ecosystemic approach). Els participants també estan interessats en la busca d’efectes addicionals de millora socioeconòmica i d’adaptació enfront del canvi climàtic.

OBJECTIU D’ALMORADÍ: crear i posar en funcionament la ruta «L’arquitectura de l’aigua» per a generar valor al voltant del seu ric patrimoni vinculat a l’aigua i concretament al sistema de reg tradicional.
Socis: municipis de Breda (Holanda), Ravenna (Itàlia), i Århus (Dinamarca), la regió d’Ister-Granum (Hongria-Eslovàquia i els centres Certimac (Itàlia), i Universitat de Tecnologia de Delft (Holanda), i per part de la Diputació d’Alacant, els municipis de Tibi, Relleu i Almoradí.

DURACIÓ: 36 mesos (agost 2019 – agost 2022)

% COFINANÇAMENT: 25% entre tots els participants

PRESSUPOST TOTAL: 1.273.535,25 € (210.00 € per a la Diputació d’Alacant)

Parlem amb…

Javier Roca,

cap d’Àrea de Foment de l’Ajuntament
d’Almoradí.

Foment de l’Ajuntament
d’Almoradí.

Aquest projecte obri la porta a diverses oportunitats…

Sí: a la diversificació de l’oferta turística, la captació d’inversions per a la millora i la posada en valor dels recursos patrimonials de l’aigua o a la vinculació amb altres projectes de promoció i posada en valor del territori, com ara l’oferta gastronòmica autòctona i el turisme rural.

Quin és el seu impacte en la qualitat de vida de les persones?

El projecte tindrà una repercussió especial en els veïns de les àrees més afectades per les riuades ja que ens permetrà invertir en la millora dels recursos hidràulics. I, en general, en tota la població de la zona d’influència d’Almoradí, ja que potenciarà la seua capacitat d’atracció de visitants i, per tant, de clients.

Quin és el potencial del finançament europeu per al desenvolupament local sostenible?

En els pròxims tres anys, i en part gràcies a aquest projecte, esperem accedir a nous fons. El potencial se situa al voltant dels 5 milions d’euros nets per a inversions i prop de 2 milions d’euros per a despeses d’activitats específiques.

Quins valors afegits a la cultura de treball de l’administració local aporta la participació en projectes europeus?

Participar en projectes europeus ens aporta amplitud de mires. Ens possibilita accedir de manera profunda a models de gestió i concepcions diferents en matèries que afecten els municipis.

Quina és la principal dificultat a l’hora d’embarcar-se en la via del finançament europeu?

Fonamentalment, la complicada gestió que comporta i les dificultats per a accedir de manera directa als fons, la qual cosa es complica encara més en el cas dels petits i mitjans municipis.

Fent balanç, què pesa més: l’esforç o els resultats?

Indubtablement els resultats, però deixeu-me que us faça una recomanació: en el cas dels municipis grans, no ha d’haver-hi problema i aquells que encara no han accedit considere que és una greu negligència. Per als mitjans i especialment per als menuts, crec que és important comptar amb un servei extern de consultoria especialitzada en gestió i tramitació de projectes europeus, i el personal municipal de l’àrea o àrees relacionades ha de fer les tasques de coordinació i gestió internes i pròpies de l’Ajuntament.

programa europeu Almoradí

“Participar en projectes europeus ens
aporta amplitud de mires”

Som EUROPA…

Europa en una paraula

IMMENSA

Un municipi europeu on perdre’s:

Buenas prácticas Florencia

Florència

Una sèrie/pel·lícula europea:

Cinema Paradiso

Una cançó/grup
europeu:

ABBA

Si Europa fora un quadre:

Las Meninas

Cuadro Las Meninas
X