4 FORMES DE CREAR UNA OFICINA DE PROJECTES EUROPEUS EN L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Després de l’aprovació del nou Marc Financer Plurianual de 2021-2027, Europa ha previst un pressupost extraordinari a part, els nomenats Next Genereation EU que estan revolucionant tant les entitats públicques com les privades, són un instrument de recuperación per pal·liar els efectes causats per la pandèmia del COVID-19 en tota Europa. Amb la gran cantitat de programes previstos en el Pla de Recuperació i Resiliència del govern, els ajuntaments i mancomunitats tenen una gran oportunitat de optar a finançament europeu per tal de millorar la calitat de vida del veïns i la sostenibilitat dels seus municipis.

La participació en projectes europeus és un camí llarg, complex i que exigix esforç, però, els beneficis que les entitats locals poden obtindre són triplicats.

 • Construir un futur local i global més digital, innovador i inclusiu per a tots.
 • Contribuir a la transformació de la economia verda.
 • Adaptació de una nova forma de treballar en les administracions, més completa i transversal.
 • Fomentar la participació social.
 • Transformació política i social.
 • Europa més prop dels ciutadans.
 • Benestar

 

QUINS OBJECTIUS HA DE TINDRE UNA OFICINA DE PROJECTES EUROPEUS?

 • Transversalitat, aconseguir una coordinació interdepartamental.
 • Compromís, per part de la corporació municipal.
 • Equip multidisciplinar, participació d’especialistas en cada una de les àrees.
 • Impuls, per a gestionar i dur a terme els projectes europeus de forma òptima.

FORMES DE CREAR UNA OFICINA EUROPEA

La formació de l’oficina de projectes europeus dependrà en gran mesura de les característiques i recursos de cada entitat, ja que no hi ha una formula única i definitiva de conformar una oficina. Per això, hem seleccionat les 4 formes més comuns d’integrar una oficina europea en la teua entitat:

 1. Nomenament d’una persona encarregada

És el procediment més senzill i consistix en encarregar a un treballador o departament de l’entitat amb la tasca específica de captació i redacció de Fons europeus. Una cosa per a tindre en compte d’aquesta opció és que la persona o persones encarregades han de tindre una capacitat tècnica i una  càrrega de treball compatible amb la gestió de projectes europeus.

 1. Organisme autònom local

La creació d’un organisme autrònom local és altra forma de crear una oficina dins de l’administració. D’esta manera es manté certa autonomia respecte a l’entitat local. La seua creació o modificació dependrà del Ple de l’entitat, però l’activitat, sempre que no supere les quanties fixades prèviament durant la seua creació, serà pràcticament autònoma, la qual cosa evitarà certa burocràcia que ralentitza els processos en l’administració.

 

 1. Comissió politicotècnica

En esta opció, plantegem crear una comissió amb membres polítics i tècnics de distints departaments interns de l’entitat local, per a complir directament amb l’objectiu de transversalitat. El grup triat haurà de reunir-se periòdicament per tal de que fluïsca la comunicació, posar idees en comú i dissenyar projectes globals.

 1. Empresa externa

Altra opció es externalitzar els servicis amb una empresa privada especialista en projectes europeus. Encara que l’empresa contractada siga l’encarregada de la major part del treball, ha d’haver-hi personal de l’ajuntament o mancomunitat encarregades de gestionar i controlar el treball que s’està realitzant des de la empresa.

L’important és començar!

Qualsevol d’aquestes formes és vàlida, i aplicar-les dependrà de les característiques i recursos de la teua entitat local. L’important és començar i dedicar el temps necessari per portar endavant els projectes que ens hem propossat.

Alguns municipis i mancomunitats de la Comunitat Valenciana ja han implementat amb èxit alguns del formats de hem vist anteriorment, com és el cas de:

 1. Mancomunitat de la Ribera Alta
 2. Ajuntament de Santa Pola
 3. Ajuntament de La Vall d’Uixó
 4. Ajuntament d’Alzira
 5. Ajuntament de Mislata
 6. Ajuntament d’Altea
 7. Ajuntament Quart de Poblet
 8. Ajuntament de Rafelbunyol
 9. Mancomunitat de l’Horta Nord
…i molts més.

 

Des de Pont a Europa veiem com creix cada dia la demanda per part de les administracions públiques d’accedir a finançament europeu, per això, si vols ampliar informació per a crear una oficina de projectes europeus, perfils i documents necessaris, hem creat una guia per tal de orientar-te en la matèria i començar a treballar amb Europa.

Pots decarregar-la en el botó de més avall.

Molts èxits!

COMPARTIR

¿Compartixes?

X