De ruta

PRÓXIMA PARADA: Mancomunitat de La Serranía

Día d’arribada: 8 de juliol de 2020

La unió fa la força

L’equip Pont a Europa visita la Mancomunitat de la Serranía. Allí hem concertat una sessió de treball amb la seua presidenta, Consuelo Alfonso, l’AEDL de l’ens comarcal, Noelia Izquierdo, l’alcaldessa de Villar del Arzobispo, Mª Ángeles Beaus, i l’AEDL de l’Ajuntament d’Andilla, Maite Esteban.

Totes elles coincideixen que existeix un gran interés en les administracions locals per obtindre formació i informació sobre projectes europeus, però que la falta de personal tècnic especialitzat i de recursos econòmics per a fer front al cofinançament són dos obstacles que frenen la participació dels municipis xicotets en programes de gestió directa. Una de les iniciatives que apunten per a motivar aquesta participació és crear grups de treball conjunt entre diversos pobles per a desenvolupar projectes europeus a través de les mancomunitats. També proposen un major contacte amb les universitats, per a afavorir sinergies i fomentar l’interés per la formació en gestió de projectes europeus. Amb la finalitat d’augmentar la informació, consideren útil també la posada en marxa d’un fòrum de tècnics on intercanviar coneixements i experiències.

Tot i així, tant la mancomunitat com els ajuntaments de Villar del Arzobispo i Andilla compten amb experiència relacionada amb els fons procedents de la Unió Europea a través del finançament indirecte.

FOTOGRAFIES CEDIDES PER L’AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

Ocupació juvenil

La Mancomunitat La Serranía és una de les organitzacions que es beneficia de les subvencions convocades per LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació i cofinançades pel Fons Social Europeu (FSE). Parlem, en concret, del programa EMCUJU, destinat a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals. Però, durant la reunió, ens apunten unes certes clàusules d’aquests programes que són problemàtiques per als pobles xicotets: la condició de no poder contractar de nou personal que ja ha gaudit d’aquestes ajudes amb anterioritat és un inconvenient per a regions on no hi ha més candidats.

 

L’ens comarcal també participa en el Programa Eurodisea, que atorga subvencions a empreses o entitats perquè les persones joves realitzen pràctiques professionals de qualitat.

Villar del Arzobispo: igualtat i digitalització via Europa

L’Ajuntament de Villar del Arzobispo també ha rebut ingressos via Europa en dues matèries clau: la digitalització i la igualtat de gènere.

En 2011, Villar del Arzobispo va ser triat per la Diputació de València com a municipi pilot per a desenvolupar el projecte europeu DIEGO, l’objectiu del qual és facilitar l’accés a l’administració electrònica i a les noves tecnologies als col·lectius amb més dificultats, com són majors, persones amb discapacitat, immigrants i dones. En el marc d’aquest projecte, que es va aplicar en sis països europeus, Villar va realitzar diferents accions: cursos d’alfabetització digital, la creació una web municipal accessible, la instal·lació de pantalles tàctils al poble des d’on consultar aquesta web, ofertes d’ocupació o notícies, aportar queixes i suggeriments o realitzar gestions com demanar cita prèvia amb els tècnics municipals o cita mèdica, entre altres qüestions.

Europa està present en els valors. A través del Programa Operatiu d’Inclusió Social i Economia Social (POISES) ha co-finançat, per exemple, ajudes a entitats locals per al desenvolupament de polítiques que fomenten la igualtat, la conciliació i la co-responsabilitat. En 2018, en el marc d’un conveni entre l’Institut de la Dona per a la Igualtat d’Oportunitats i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP),  l’Ajuntament de Villar del Arzobispo va organitzar activitats com un taller sobre Noves Masculinitats dirigit a adolescents i un laboratori d’autodefensa feminista.

Andilla i la restauració ambiental

El municipi d’Andilla també ha rebut fons procedents de la Unió Europea a través de vies de gestió indirecta. Per exemple, arran de l’incendi forestal que va patir el terme en 2012, la Generalitat Valenciana va destinar més de 17 milions d’euros a la restauració ambiental de la muntanya afectada. Aquest finançament va ser a càrrec del Programa Operatiu FEDER, en l’eix dedicat a la protecció i restauració de la biodiversitat.

L’àmbit forestal és una de les majors prioritats de la regió, segons ens confirmen des del terreny. També subratllen un altre factor clau per al desenvolupament regional: la necessitat de posar en valor l’autenticitat i la identitat de les comarques i municipis valencians. En aquesta direcció, en 2017 l’Associació de Desenvolupament Rural Serranía del Túria-València es va aliar amb altres 19 grups d’acció local (GAL) europeus per a compartir una marca de qualitat comuna.

Encara que de vegades no es veu o es desconeix, la Unió Europea és present en molts dels valors d’avantguarda i solidaritat latents en els nostres municipis i, a dia de hui, els seus fons i polítiques es postulen com a claus en el desenvolupament sostenible, intel·ligent i integrador de les nostres ciutats, pobles i comarques.

PROJECTES QUE AJUDEN A CRÉIXER

X