Convocatòries

Obertes MFP 2021 – 2027
barra-lat

Fons Directes

Data límit: 30 d’abril 2023 a les 23.59 CET

Beneficiaris: Ciutats europees de més de 100.000 habitants compromeses amb la sostenibilitat mediambiental.

Objectiu:

Amb la condició de promoure la transició de les urbs cap a polítiques més sostenibles, la Comissió Europea va posar en marxa en 2008 els premis Green Leaf Awards, per a recompensar a les ciutats per l’acompliment ambiental i els plans de sostenibilitat així com actuar com un model a seguir per a altres ciutats.

Indicadors ambientals que es tenen en compte:

    • Qualitat de l’aire
    • Aigua
    • Biodiversitat, zones verdes i ús sostenible del sòl
    • Residus i economia circular
    • Soroll
    • Canvi climàtic: Mitigació
    • Canvi climàtic: Adaptació

Premio: 600.000 €

Convocatòria

Formulari d’inscripció

Guia

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

7 de febrer de 2024 a les 17h CET

– Entitats jurídiques públiques o privades registrades a la UE.

– Entitat legal creada sota la llei de la Unió o qualsevol organització internacional.

Finançar projectes que contribuïsquen a:

   • Visibilitzar les arts i la cultura europees a escala internacional.
   • – Desenvolupar i provar solucions pilot basades en la cooperació entre els nivells local, nacional i europeu i establir aliances estratègiques entre els sectors de l’art i la cultura i amb altres sectors.
   • Avaluar l’eficàcia dels programes que promouen les prioritats, la cultura i els valors de la UE internacionalment.
   • Reforçar la presència de les Indústries Culturals Creatives a tot el món mitjançant la promoció internacional de les arts europees.

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

7 de febrer de 2024 a les 17h CET

– Entitats jurídiques públiques o privades registrades a la UE.

– Entitat legal creada sota la llei de la Unió o qualsevol organització internacional.

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-01

Horizon Europe (HORIZON)

Finançar projectes que contribuïsquen a:

   • Solucions innovadores, validades en proves pilot, que demostren com poden aconseguir-se amb èxit les inversions estratègiques de la iniciativa New European Bauhaus en el patrimoni cultural i les Indústries Culturals i Creatives.
   • Augmentar la comprensió i la visibilitat del paper que pot exercir la innovació impulsada per la cultura en la visió de la Nova Bauhaus Europea.
   • Una major implicació i inclusió social dels ciutadans en la conservació i millora del patrimoni cultural a través del compromís amb els ecosistemes locals.

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

¿Empezamos?

Te facilitamos aquí el buscador de financiación de la UE, categorizado por temas.

Redes de ciudad

Programa: CERV

Fecha límite de solicitud: 20 de abril de 2023 a las 17:00 (hora de Bruselas)

Beneficiarios:  Autoridades locales, entre otros.

Condiciones:

   • Las actividades propuestas deberán celebrarse en al menos dos países elegibles diferentes.
  •  
   • La solicitud debe incluir, por lo menos, cuatro participantes (socio líder y otros tres socios) de cuatro países elegibles diferentes, siendo al menos dos de ellos miembros de la UE.

Objetivo: La convocatoria brinda a los municipios la posibilidad de establecer lazos de cooperación, garantizando la integración europea. Los resultados esperados son los siguientes:

   • Una oportunidad de los municipios para desarrollar proyectos a gran escala con el objetivo de conseguir un mayor impacto de los mismos, velando por la sostenibilidad.
  •  
   • Reunir a los ciudadanos para discutir acciones sobre el clima y el medio ambiente, incluidos los temas relacionados con la energía, la solidaridad y el intercambio de buenas prácticas.
  •  
   • La posibilidad de los beneficiarios de desarrollar proyectos transformadores.
  •  
   • Propiciar la participación de los ciudadanos en la sociedad y en la vida democrática de la UE.
  •  
   • Generar lazos duraderos entre las entidades socias.
  •  
   • Sensibilizar sobre los beneficios de la diversidad para luchar contra la discriminación y el racismo.

Financiación: 6.000.000 € presupuesto total de la convocatoria

Más información:

Convocatoria

Contacto

– Augusto Paramio Nieto

          – pec.cultura@cultura.gob.es

          – Tel.: +34 91 701 74 66

 

*La información descrita es orientativa, se ruega contrastar y ampliar información en las bases oficiales de la convocatoria.

LIFE

6 de marzo de 2023

Las comunidades autónomas, los municipios (representados por los ayuntamientos), las provincias (representadas por las diputaciones), las comarcas o mancomunidades y otras entidades locales de base agrupacional.

100% del presupuesto financiable. Inversión mínima de 750.000€ y máxima de 3.000.000 €.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Garantizar un modelo de turismo competitivo y sostenible, promoviendo la renovación, mantenimiento y rehabilitación de patrimonio histórico a través de las siguientes actuaciones:

   • Conservación, mantenimiento, puesta en valor y rehabilitación de BIC para uso turístico y cultural.
   • Mejora de la accesibilidad universal, siempre que no afecte a las características que le han hecho acreedor de BIC.
   • Modernización de la gestión de residuos y aguas residuales.
   • Rehabilitación y aprovechamiento de espacios con tecnologías inteligentes.
   • Mejora de la eficiencia energética.
   • Actuaciones de adaptación al cambio climático.
   • Reducción y compensación de la huella de carbono mediante la elaboración de planes.
   • Rehabilitación ecológica del patrimonio.

5 de març de 2024 a les 17.00 CET

Entitat jurídica pública o privada registrada a la UE.

Entitat legal creada sota la llei de la Unió o qualsevol organització internacional.

Donar suport a la plena implementació de les següents estratègies i plans:

   • Plans Nacionals d’Energia i Clima (PNECP, Reglament sobre la governança de la unió de l’energia i l’acció pel clima (UE) 2018/1999).
   • Plans Nacionals d’Acció d’Eficiència Energètica (NEEAP).
   • Estratègies o plans d’acció nacionals o regionals d’adaptació.
   • Plans d’acció urbans o comunitaris que siguin pioners en la transició cap a una societat amb baixes emissions de carboni i/o resilient al clima.
   • Estratègies nacionals, regionals o específiques de la indústria/sector de mitigació de gasos d’efecte d’hivernacle o fulls de ruta d’economia baixa en carboni que contribueixin a la neutralitat climàtica.

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

16 de novembre de 2023 a les 17.00 CET

Entitat jurídica pública o privada registrada a la UE.

Entitat legal creada sota la llei de la Unió o qualsevol organització internacional.

LIFE-2023-CET-ENERCOMFACILITY

Programa de Medi Ambient i Acció pel Clima (LIFE)

El Mecanisme per a les Comunitats Europees de l’Energia hauria d’oferir serveis de suport, inclòs el suport financer a tercers, per a desenvolupar plans de negoci per a fer créixer i implementar projectes comunitaris d’energia sostenible (que abordin, per exemple, l’eficiència energètica, la calefacció i la refrigeració, la producció i l’ús d’energies renovables, la electromovilidad).

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

16 de novembre de 2023 a les 17.00 CET

Entitat jurídica pública o privada registrada a la UE.

Entitat legal creada sota la llei de la Unió o qualsevol organització internacional.

El tema té com a objectiu proporcionar a les autoritats locals i regionals la capacitat, les habilitats i les estructures organitzatives necessàries per a lliurar i implementar plans i estratègies per a la transició d’energia neta (CET).

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

barra-lat

Fons Gestió Compartida

Data límit: 30 d’abril 2023 a les 23.59 CET

Beneficiaris: Ciutats europees de més de 100.000 habitants compromeses amb la sostenibilitat mediambiental.

Objectiu:

Amb la condició de promoure la transició de les urbs cap a polítiques més sostenibles, la Comissió Europea va posar en marxa en 2008 els premis Green Leaf Awards, per a recompensar a les ciutats per l’acompliment ambiental i els plans de sostenibilitat així com actuar com un model a seguir per a altres ciutats.

Indicadors ambientals que es tenen en compte:

    • Qualitat de l’aire
    • Aigua
    • Biodiversitat, zones verdes i ús sostenible del sòl
    • Residus i economia circular
    • Soroll
    • Canvi climàtic: Mitigació
    • Canvi climàtic: Adaptació

Premio: 600.000 €

Convocatòria

Formulari d’inscripció

Guia

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.
PENDENTS – PRÒXIMAMENT

Convocatòria PENDENT de publicació

Ajuntaments de municipis amb població superior a 20.000 habitants i diputacions provincials, entre d’altres.

L’import màxim es publicarà a la convocatòria. Cofinançament al 60% a la Comunitat Valenciana.

Contribuir a millorar l’ocupabilitat i la formació per a l’ocupació a través d’itineraris i programes d’inserció laboral, que permeten aconseguir l’objectiu de millorar l’accés a l’ocupació i el desenvolupament de mesures d’activació dels demandants d’ocupació.

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

X