Convocatòries

Obertes MFP 2021 – 2027

barra-lat

Fons Directes

EURODISEA

Programa: Eurodisea

Data límit de sol·licitud: 5 d’octubre de 2022.

Beneficiaris: Empreses i entitats públiques i privades que estiguen legalment constituïdes i inscrites en els registres corresponents de la Comunitat Valenciana.

Objectiu: Subvencions destinades a empreses i entitats de la Comunitat Valenciana, que tenen per finalitat el finançament de convenis de pràctiques professionals adequades al nivell d’estudis amb els participants estrangers, d’entre 18 i 30 anys, de les regions actives del Programa Eurodisea.

Pressupost:L’import de la subvenció serà de 1.230,50 euros mensuals per conveni de pràctiques. Sent la duració màxima del conveni de 6 mesos, la quantia màxima de la subvenció podrà aconseguir 7.383,00 euros.

Finançament: 92% 

Més informació:

Convocatòria

Resolució

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

  •  

INTERREG MED

Programa: Interreg Euro-MED

Data límit de sol·licitud: 27 d’octubre de 2022

Objectiu

   • Un Mediterrani més intel·ligent: Desenrotllar i millorar les capacitats d’investigació i innovació i l’adopció de tecnologies avançades.
   • Un Mediterrani més verd:
     • Promoure la transició a l’economia circular i eficient amb els recursos.
     • Promoure l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció dels riscos de desastre, la resiliència, tenint en compte els enfocaments basats en els ecosistemes.
     • Millorar la protecció i conservació de la naturalesa, la biodiversitat i la infraestructura verda, incloses les zones urbananas, i reduir totes les formes de contaminació.
   • Es contemplen tres tipus de projecte: estudi, assaig i transferència de coneixements.

Pressupost: Màxim de 2.000.000 EUR.

Finançament: 80% 

Més informació:

Convocatòria

Guia del programa

FAQs

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

HORIZON EUROPE

ERASMUS +

Convocatòries i dates límit de sol·licitud:

    • Acreditació Erasmus en el camp de la joventut
     • 19 d’octubre de 2022
    • Mobilitat en el camp de la joventut
     • 4 d’octubre de 2022
  •  
    • Acció de inclussió DiscoverEU
     • 4 d’octubre de 2022
   •  

Documentació d’interés:

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Convocatòries i dates límit de sol·licitud:

   • Associacions a xicoteta escala en els camps de l’educació escolar, educació vocacional i formació, educació per a adults i joventut
    • 4 d’octubre de 2022
  •  
   •  

Documentació d’interés

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

LIFE

Programa: LIFE-2021-2024

Convocatòria: LIFE-2022-STRAT-NAT-SNAP-two-stage

Data límit de sol·licitud:

   • 30 de març de 2023

Objectiu: Donar suport a la implementació dels següents plans i estratègies:

   • Marcs d’actuació prioritària per a la conservació d’hàbitats naturals i fauna i flora salvatges.
   • Altres plans i estratègies a nivell internacional, nacional, regional o multirregional implantats per autoritats en matèria de natura i biodiversitat que implementen polítiques o legislacions i incloguen accions específiques i mesurables amb un pressupost i cronograma definits.

Pressupost total de la convocatòria: 145.000.000 € a distribuir entre tots els projectes de la convocatòria (entre 4 i 14 projectes).

Més informació:

Convocatòria

FAQ

Contacte: Santiago Santillán Fraile (MITECO)

bzn-life@miteco.es

91 597 60 76

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Programa: LIFE-2021-2024

Convocatòria: LIFE-2022-SAP-CLIMA-CCA

Data límit de sol·licitud: 4 d’octubre de 2022

Objectiu: Ajudar a assolir la visió a llarg termini de la nova estratègia de la UE d’adaptació al canvi climàtic, de manera que, a l’any 2050, la UE siga una societat resilient i estiga totalment adaptada als impactes inevitables del canvi climàtic. Els projectes haurien d’ajudar a reforçar la capacitat d’adaptació i reduir la vulnerabilitat, en la línia de l’Acord de París i la Proposta de Llei Europea del Clima.

Pressupost total de la convocatòria: 29.000.000 €, a distribuir entre tots els projectes de la convocatòria (previsiblement 14 projectes).

Més informació:

Convocatòria

FAQ

Contacte: Santiago Santillán Fraile (MITECO)

bzn-life@miteco.es

91 597 60 76

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Programa: LIFE-2021-2024

Convocatòria: LIFE-2022-STRAT-ENV-SIP-two-stage

Data límit de sol·licitud: 

   • 30 de març de 2023

Objectiu: Donar suport a la implementació dels següents plans i estratègies:

   • Economia circular: Plans d’acció nacionals o regionals, estratègies, mapes de ruta o similars, que estiguen oficialment aprovats i que incloguen accions específiques i mesurables, amb una planificació temporal específica i en línia amb el Pla d’Acció d’Economia Circular de la UE.
   • Residus: Plans nacionals i regionals en el marc de la directiva de residus o els programes de prevenció de residus.
   • Aigua: Plans de gestió de conques fluvials, plans de gestió de risc d’inundacions o estratègies marines.
   • Aire: Plans de qualitat de l’aire, conforme a la directiva de qualitat ambiental de l’aire o programes de control de la pol·lució a l’aire, d’acord amb la directiva nacional de límit d’emissions.

Pressupost total de la convocatòria: 52.800.000 €, a distribuir entre tots els projectes de la convocatòria (entre 3 i 6 projectes).

Finançament: Màxim del 60%

Més informació:

Convocatòria

FAQ

Contacte: Santiago Santillán Fraile (MITECO)

bzn-life@miteco.es

91 597 60 76

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Programa: LIFE-2021-2024

Convocatòria: LIFE-2022-SAP-CLIMA-CCM

Data límit de sol·licitud: 4 d’octubre de 2022

Objectiu: Contribuir a la transició socialment justa i sostenible cap a una economia climàticament neutra a l’any 2050 i a assolir l’objectiu de reducció d’emissions de la UE per a 2030 com a mínim del 55% en comparació amb els nivells de 1990.

Pressupost total de la convocatòria: 29.000.000 €, a distribuir entre tots els projectes de la convocatòria (previsiblement 14 projectes).

Més informació:

Convocatòria

FAQ

Contacte: Santiago Santillán Fraile (MITECO)

bzn-life@miteco.es

91 597 60 76

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Programa: LIFE-2021-2024

Convocatòria: LIFE-2022-SAP-CLIMA-GOV

Data límit de sol·licitud: 4 d’octubre de 2022

Objectiu: Donar suport al desenvolupament, la implementació, el seguiment i el compliment de la legislació i la política de la UE sobre el canvi climàtic, contribuint a la mitigació i/o adaptació al canvi climàtic. Açò inclou la millora de la governança a través de la implicació dels actors públics i privats i la societat civil.

Pressupost total de la convocatòria: 7.900.000 €, a distribuir entre tots els projectes de la convocatòria (previsiblement 5 projectes).

Més informació:

Convocatòria

FAQ

Contacte: Santiago Santillán Fraile (MITECO)

bzn-life@miteco.es

91 597 60 76

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Programa: LIFE-2021-2024

Convocatòria: LIFE-2022-STRAT-CLIMA-SIP-two-stage

Data límit de sol·licitud:

   • 30 de març de 2023

Objectiu: Donar suport a la implementació de les següents estratègies i plans:

   • Plans climàtics i d’energia nacional
   • Plans d’acció d’eficiència energètica a nivell nacional
   • Plans d’acció urbans o comunitaris pioners en la transició cap a una societat resilient al clima i/o baixa en emissions de carboni.
   • Estratègies nacionals, regionals o específiques de la indústria per a la mitigació de gasos d’efecte hivernacle o fulls de ruta d’economia baixa en carboni que contribuïsquen a la neutralitat climàtica

Pressupost total de la convocatòria: 30.000.000 €, a distribuir entre tots els projectes de la convocatòria (entre 2 i 3 projectes).

Més informació:

Convocatòria

FAQ

Contacte: Santiago Santillán Fraile (MITECO)

bzn-life@miteco.es

91 597 60 76

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Programa: LIFE-2021-2024

Convocatòria: LIFE-2022-CET-DEEPRENO

Data límit de sol·licitud: 16 de novembre de 2022

Objectiu: Assolir l’objectiu d’un parc d’edificis de zero emissions per a 2050 a través de les següents estratègies:

   • Passaports de reforma d’edificis.
   • Adaptar els marcs legals, administratius i de finançament per a una renovació profunda.
   • Coordinació millorada dels actors del mercat per oferir una renovació profunda.

Pressupost total de la convocatòria: 6.000.000 €

Més informació:

Convocatòria

FAQ

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Programa: LIFE-2021-2024

Convocatòria: LIFE-2022-CET-EE1st

Data límit de sol·licitud: 16 de novembre de 2022

Objectiu:

   • Desenvolupar metodologies de cost-benefici, tenint en compte els majors beneficis de les solucions d’eficiència energètica des d’una perspectiva social, proporcionant eines i recomanacions polítiques per avaluar solucions d’eficiència energètica al sector energètic i no energètic.
   • Donar suport al desenvolupament de marcs i metodologies per assolir el principi EE1st a tots els nivells.
   • Donar suport al seguiment i la presentació d’informes sobre l’aplicació d’EE1st a nivell nacional, regional i local i avaluar els impactes de les decisions de planificació, polítiques i inversió sobre el consum d’energia i eficiència energètica.
   • Donar suport a la transferència de bones pràctiques en projectes i mesures d’eficiència energètica.

Pressupost total de la convocatòria: 3.500.000 €

Més informació:

Convocatòria

FAQ

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Programa: LIFE-2021-2024

Convocatòria: LIFE-2022-CET-ENERCOM

Data límit de sol·licitud: 16 de novembre de 2022

Objectiu: Donar suport a les accions que fomenten la col·laboració entre les autoritats locals i regionals i les comunitats energètiques i/o accions que desenvolupen serveis integrats per facilitar l’aparició i el desenvolupament de projectes energètics comunitaris en les següents modalitats:

   • Col·laboració d’entitats locals en iniciatives dirigides per la ciutadania.
   • Desenvolupament de serveis integrats per donar suport a l’energia comunitària.

Pressupost total de la convocatòria: 6.500.000 €

Més informació:

Convocatòria

FAQ

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Programa: LIFE-2021-2024

Convocatòria: LIFE-2022-CET-LOCAL

Data límit de sol·licitud: 16 de novembre de 2022

Objectiu: Proporcionar a les autoritats locals i regionals la capacitat necessària per oferir i implementar plans i estratègies per a la transició energètica neta. Per donar suport de manera efectiva a l’assoliment dels objectius europeus en matèria d’energia i clima, els plans i estratègies transnacionals han de ser institucionals, transversals i han d’adaptar-se al nivell d’innovació, ambició i context geogràfic específic de les autoritats implicades.

Pressupost total de la convocatòria: 7.000.000 €

Més informació:

Convocatòria

FAQ

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Programa: LIFE-2021-2024

Convocatòria: LIFE-2022-ENERPOV

Data límit de sol·licitud: 16 de novembre de 2022

Objectiu: Pal·liar la pobresa energètica abordant la manca d’eficiència energètica dels habitatges, com a factor de risc clau, a través d’una o vàries de les següents accions:

   • Donar suport a la renovació d’edificis d’habitatge privats, adaptant les estructures de governança i presa de decisions en l’àmbit de la gestió edificatòria, abordant les barreres del marc normatiu i coordinant els serveis de suport pertinents.
   • Desenvolupar fulls de ruta per a la renovació energètica d’un districte o grups vulnerables, comptant amb tots els agents implicats en l’elaboració i la implementació dels plans d’inversions.
   • Implantar solucions de renovació profunda holístiques i industrialitzades, basant-se també en la prefabricació per a la renovació de districtes vulnerables.

Pressupost total de la convocatòria: 2.000.000 €

Més informació:

Convocatòria

FAQ

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Programa: LIFE-2021-2024

Convocatòria: LIFE-2022-CET-LOCAL

Data límit de sol·licitud: 16 de novembre de 2022

Objectiu: Proporcionar a les autoritats locals i regionals la capacitat necessària per oferir i implementar plans i estratègies per a la transició energètica neta. Per donar suport de manera efectiva a l’assoliment dels objectius europeus en matèria d’energia i clima, els plans i estratègies transnacionals han de ser institucionals, transversals i han d’adaptar-se al nivell d’innovació, ambició i context geogràfic específic de les autoritats implicades.

Pressupost total de la convocatòria: 6.000.000 €

Més informació:

Convocatòria

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Programa: LIFE-2021-2024

Convocatòria: LIFE-2022-CET-PDA

Data límit de sol·licitud: 16 de novembre de 2022

Objectiu: El programa ofereix assistència tècnica per a desenvolupar projectes d’eficiència energètica i energies renovables

Pressupost total de la convocatòria: 8.000.000 €

Més informació:

Convocatòria

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Programa: LIFE-2021-2024

Convocatòria: LIFE-2022-CET-RENOPUB

Data límit de sol·licitud: 16 de novembre de 2022

Objectiu: Garantir un parc edificatori públic descarbonitzat i d’alta eficiència energètica, facilitant la transformació de l’edificació existent en edificis d’energia zero.

Pressupost total de la convocatòria: 6.000.000 €

Més informació:

Convocatòria

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Programa: LIFE-2021-2024

Convocatòria: LIFE-2022-SAP-NAT-NATURE

Data límit de sol·licitud: 4 d’octubre de 2022

Objectiu: Contribuir als objectius de la UE de protecció, manteniment i restauració del capital natural als ecosistemes marins, fluvials i terrestres.

Pressupost total de la convocatòria: 132.739.347 € (35 projectes estimats).

Més informació:

Convocatòria

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Programa: LIFE-2021-2024

Convocatòria: LIFE-2022-SAP-NAT-GOV

Data límit de sol·licitud: 4 d’octubre de 2022

Objectiu: Contribuir a la protecció de la natura i la biodiversitat mitjançant, com a mínim, una de les següents accions:

   • Donar suport a les polítiques de natura i biodiversitat i a les garanties de compliment de la legislació.
   • Promoure la participació ciutadana efectiva i l’accés a la justícia en matèria de política i legislació sobre la natura i la biodiversitat.

Pressupost total de la convocatòria: 3.000.000 € (2 projectes estimats).

Més informació:

Convocatòria

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Programa: LIFE-2021-2024

Convocatòria: LIFE-2022-SAP-ENV-ENVIRONMENT

Data límit de sol·licitud: 4 d’octubre de 2022

Objectiu: Facilitar la transició cap a una economia sostenible, circular, no tòxica, eficient energèticament i resilient al canvi climàtic y cao a un medi ambient no tòxic, a més de protegir, restaurar i millorar la qualitat del medi ambient a través de les següents accions:

   • Economia circular i residus
   • Aire
   • Aigua
   • Sòl
   • Soroll
   • Productes químics
   • Nova Bauhaus Europea

Pressupost total de la convocatòria: 92.320.656 € (38 projectes estimats)

Més informació:

Convocatòria

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Programa: LIFE-2021-2024

Convocatòria: LIFE-2022-SAP-ENV-GOV

Data límit de sol·licitud: 4 d’octubre de 2022

Objectiu: Facilitar la transició cap a una economia sostenible, circular, no tòxica, eficient energèticament i resilient al canvi climàtic y cao a un medi ambient no tòxic, a més de protegir, restaurar i millorar la qualitat del medi ambient a través de les següents accions:

   • Activitats de suport a la presa de decisions de les administracions públiques.
   • Garantia de compliment mediambiental i accés a la justícia.
   • Inicaitives de sensibilització.

Pressupost total de la convocatòria: 6.000.000 € (6 projectes estimats)

Més informació:

Convocatòria

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

barra-lat

Fondos Gestión Compartida

FEDER (Fons Europeos de Desenvolupament Regional)

Data límit de sol·licitud: 4 de novembre de 2022

Beneficiaris: Entitats o persones jurídiques, de naturalesa pública o privada, incloent les agrupacions sense personalitat jurídica i les comunitats de bens, així com empresaris o empresaries individuals.

Objectiu: Impuls d’actuacions encaminades a la explotació dels recursos energètics renovables mitjançant les següents  actuacions:

 • Biomassa (Tractament en camp i cisternes repartiment).
 • Biomassa (Plantes de producció de pellets, briquetes, estelles).

Finançament: El pressupost total de la subvenció serà de 850.000€  amb un finançament de fins el 45% del cost subvencionable del projecte.

Òrgan convocant: IVACE – Institut Valencià de Competitivitat Empresarial

Més informació:

Resolució

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.