De ruta

Pròxima parada: Mancomunitat El Carraixet

Dia d’arribada: 6 de juny de 2021

Cap a un turisme sostenible

En la nostra ruta per les mancomunitats de la Comunitat Valenciana, hui ens detenim en la del Carraixet. Hem mantingut la nostra primera sessió del treball amb la seua presidenta, Marisa Almodóvar; l’alcalde de Meliana, Josep Antoni Riera; la tècnica de Sostenibilitat, Sonia Pinar i la tècnica de Turisme, Noelia Rigoberto.

La Mancomunitat no té experiència en finançament europeu, però ens explica que estan desenvolupant un projecte relacionat amb el turisme sostenible i estan interessats a accedir a fons europeus per a finançar-lo. Es tracta d’un projecte transversal que també contempla la mobilitat urbana i millores en l’àmbit mediambiental, un enfocament a priori alineat amb les polítiques verdes europees.

D’altra banda, abordem la via de la gestió directa, explicant els diferents programes del Marc Financer Pluriennal 2021-2027 de la Unió Europea. Per a entitats locals no versades encara en projectes europeus, aconsellem iniciar-se en programes de gestió més senzilla com Erasmus Plus i European Solidarity Corps. Tots dos marcs poden acollir múltiples idees orientades a fomentar l’esperit europeu, crear talent i capacitar i formar a diferents col·lectius més vulnerables, amb la fi última de crear ocupació i una societat més inclusiva, oberta i tolerant.

Fotografies de la FVMP

PROJECTES QUE AJUDEN A CRÉIXER