Què és el DNSH i per què és tan important per a aconseguir fons europeus?

Si estàs pensant en presentar-te a alguna de les convocatòries del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) o altres fons europeus, hauràs de tindre molt present les sigles DNSH (Do Not Significant Harm). Ja que, segons el Reglament (UE) 2021/241 Del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’establix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (RMRR) , el DNSH és un criteri obligatori per a cada actuació duta a terme en el marc dels fons Next Generation EU

Però,què és el criteri DNSH i en què consistix?

Les sigles angleses DNSH definixen el principi de “no causar perjuí significatiu al mediambient”, el qual hauran de complir totes les actuacions dins del PRTR per a facilitar les inversions sostenibles. El principi DNSH es basa en 6 objectius mediambientals a partir dels quals s’avalua la viabilitat mediambiental de les actuacions.

Els 6 objectius mediambientals del DNSH són:

1. Mitigació del canvi climàtic. En referència a la producció de gasos d’efecte hivernacle (GEI) .

2. Adaptació al canvi climàtic. Activitats que causen impacte en el clima, persones o entorn.

3. Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. Activitats que generen problemes en el bon estat de l’entorn marí o dels recursos hídrics.

4. Economia circular. Imprudències en matèria de reciclatge, producció massiva de residus i explotació de recursos naturals.

5. Prevenció i control de la contaminació. Augment significatiu de les emissions contaminants en aire, aigua o terra.

6. Protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes. Activitats perjudicials per als ecosistemes i hàbitats naturals.

Pel que, només seran elegibles les actuacions d’acord amb el principi DNSH en les que es puga demostrar que no es causarà dany significatiu, i que es distingixen en 2 subcategories:

a. Activitats que no tenen un baix impacte ambiental. Casos excepcionals i clarament justificats. Com per exemple, l’adquisició de mitjans aeris alimentats amb combustibles fòssils per a l’extinció d’incendis forestals.

b. Activitats que tenen baix impacte ambiental. Justificació clara i senzilla, ja que l’impacte serà menor.

Les activitats que per les seues característiques afecten un o més objectius mediambientals seran directament no elegibles i desestimades.

Per què és tan important complir amb el criteri?

El present RMRR té especialment en compte el pilar de la transició ecològica, en coherència amb el Pacte Verd Europeu per a Assolir Els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Per això, la Comissió Europea vol garantir la transició global avaluant els plans nacionals, de manera que cap d’ells cause un gran impacte en el mediambient.

Tan important resulta este criteri que totes les mesures i submesures dels components previstos en el PRTR tenen avaluacions específiques per a cada un dels objectius del DNSH. Pots consultar-los ací.

Pel que el DNSH és un criteri transversal que s’ha d’aplicar a tot tipus d’actuacions per a complir amb els objectius mediambientals. A més, el principi no sols ha de complir-se en la fase de planificació, sinó que haurà d’estar reflectit de forma explícita durant tot el cicle de vida l’activitat, tenint en compte els efectes posteriors i justificant que tots els actors ho complixen amb rigor en cada un dels passos. En cas contrari, el finançament podria ser denegat per no complir amb el Pacte Verd, l’estratègia de transició mediambiental europea i els ODS.

Com demostre el compliment del DNSH en el meu Pla?

Algunes de les indicacions que ens dóna el PRTR per a justificar les actuacions són:

  1. Contemplar que les actuacions tenen una absència d’impacte. És a dir, que aporten una millora significativa en l’objectiu final de l’actuació.
  2. Considerar els possibles efectes directes i indirectes durant tot el cicle de vida de l’actuació i els seus efectes posteriors.
  3. Prendre com a referència el Reglament de Taxonomia.
  4. Citar la normativa en vigor i comprometre’s a complir-la.
  5. Disposar de ferramentes per a avaluar l’impacte.
  6. Aportar proves de verificació de l’Annex II disponible en la Guia Tècnica de la Comissió Europea.
  7. Indicacions per a activitats específiques de l’Annex IV de la Guia.

A més, com ja s’ha anomenat anteriorment, el principi DNSH ha d’estar present en totes les fases del procés, fent constar explícitament el compromís de respectar-ho per part de l’administració pública, empresa o particular a través de cada un dels instruments jurídics del Pla:

  1. Bases reguladores en subvencions o convocatòries.
  2. Plecs administratius i tècnics de contractacions públiques.
  3. Convenis o altres instruments del PRTR.

Com saber si estic complint amb el DNSH?

Per a saber si les actuacions previstes estan alineades amb els objectius mediambientals, tens disponible en l’Annex II de la Guia DNSH del PRTR un qüestionari d’autoavaluació per a avaluar el nivell de compliment del principi de no causar perjuí.

Pots ampliar informació sobre el criteri DNSH consultant la Guia DNSH del PRTR.

Imatge: Markus Spiske

COMPARTIR

¿Compartixes?

LIFE

Programa: LIFE

Convocatòria: LIFE 2021-BEST

Projecte específic: Fomentar la implementació d’activitats de conservació concretes en eixes àrees amb l’objectiu de protegir la naturalesa i revertir la degradació dels ecosistemes.

Data límit de sol·licitud: 26 d’abril de 2022

Objetiu: Establir un mecanisme de xicotetes subvencions per a projectes en les regions ultraperifèriques (OR) de la UE i els països i territoris d’ultramar (PTU) sobre conservació de la biodiversitat, restauració d’ecosistemes i ús sostenible dels servicis dels ecosistemes, inclosos enfocaments basats en ecosistemes per a l’adaptació i mitigació del canvi climàtic

Finançament: 32.000.000 €

Més informació:

Convocatòria

Contacte:

 Email: CINEA-LIFE-ENQUIRIES@ec.europa.eu 

 

S’espera que totes les convocatòries de propostes de LIFE 2022 es publiquen en el portal d’oportunitats de licitació i finançament el 17 de maig de 2022

X