Pont a Europa impulsa una xarxa de tècnics municipals dedicats a la gestió de projectes europeus

· En el seu primer semestre de vida, el Servei d’Orientació en Projectes Europeus ja ha visitat 50 entitats locals valencianes, entre ajuntaments i mancomunitats, amb les quals ha començat a treballar.

València, 13 de novembre de 2020- L’equip de Pont a Europa, el Servei d’Orientació en Projectes Europeus de l’FVMP i la Generalitat Valenciana, ja ha visitat un total de 50 administracions locals, entre ajuntaments i mancomunitats, en els seus primers sis mesos de vida. Xafar el territori, connectar amb les persones i conéixer de primera mà les estructures, interessos i dificultats de cada municipi, és una de les premisses en la metodologia de treball de Pont a Europa. Un dels objectius finals és crear una xarxa de tècnics municipals que treballen en la gestió de projectes europeus; un espai on les persones encarregades d’aquesta missió puguen intercanviar experiències i coneixements i resoldre dubtes comuns.

De moment, Pont a Europa ja ha creat la primera base de dades on, de manera voluntària, els ajuntaments i mancomunitats han facilitat els contactes del personal tècnic i/o regidors que es dediquen o podrien dedicar-se als fons europeus. Amb elles i ells s’estableix una relació i atenció directa des de l’oficina Pont a Europa, amb la finalitat de facilitar orientació, informació i formació específica. Totes aquelles entitats que vulguen connectar amb Pont a Europa, poden fer-ho a través del correu eurofvmp@fvmp.org.

De ruta i Bones pràctiques: visibilització de les experiències euromunicipals

Les primeres sessions de treball amb municipis i comarques es documenten en el lloc web www.pontaeuropa.es, concretament en la pàgina «De ruta». Des d’aquesta secció, es coneix i reconeix als professionals encarregats de l’accés a fons europeus, i es relata l’experiència dels ajuntaments i mancomunitats quant a fons de gestió directa o indirecta. D’altra banda, en la pàgina «Bones pràctiques», les administracions locals expliquen casos d’èxit que poden ser font d’inspiració per a altres localitats.

A més, Pont a Europa ha iniciat la seua marxa en xarxes socials – Twitter, Facebook i Linkedin. A través de @PontaEuropa es crea també una xarxa de persones i organismes vinculats per la seua dedicació o interés en els programes europeus i la seua aplicació en els municipis. Des del seu perfil social, Pont a Europa ofereix també informació de valor per a aquest públic específic.

Pròximes metes

Entre les necessitats detectades en les administracions locals valencianes, hi ha dos destacables: la falta de formació específica i reglada per al personal tècnic i l’escassetat de recursos humans que es poden dedicar en exclusiva a la gestió de projectes europeus. Després d’aquesta primera etapa de contacte, que conclou amb un pioner informe diagnòstic (accessible en el web), Pont a Europa inicia una segona fase amb tres finalitats clau: consolidar una xarxa de personal tècnic, oferir nova formació a la carta i defensar la creació de la figura de Tècnic en Projectes Europeus.