La Generalitat ja s'ha reunit amb el 80% dels ajuntaments per a coordinar l'arribada de fons europeus

A través de l’FVMP, Juan Ángel Poyatos, director general de Coordinació de l’Acció del Govern, està dirigint sessions de treball amb els ajuntaments valencians per a alinear els seus projectes clau amb les oportunitats del Fons de Recuperació.

València, 23 d’abril de 2021.– Durant els mesos de març i abril, la Generalitat Valenciana, en col·laboració amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) i el seu servei Pont a Europa, ha mantingut sis jornades de treball en línia amb més del 80% dels ajuntaments de la Comunitat, amb la finalitat d’identificar els seus projectes estratègics i informar-los de les oportunitats del Fons de Recuperació europeu. En aquestes reunions, alcaldes i alcaldesses intercanvien informació i debaten braç a braç amb el director general de Coordinació de l’Acció del Govern, Juan Ángel Poyatos, el director general d’Administració Local, Antoni Such, i la directora Jeannete Segarra, directora de l’Agenda Valenciana d’Antidespoblament, qui es va unir a les jornades dirigides als municipis menors de 5000 habitants.

Mitjançant aquestes sessions, Presidència de la Generalitat Valenciana avança cap a un model de treball coordinat entre les entitats locals i la mateixa Generalitat, amb la finalitat d’atraure la major quantitat de fons possible als municipis a partir d’aquest estiu. La primera reunió, celebrada l’1 de març, es va dirigir a ciutats de més de 50.000 habitants i va abordar línies específiques relacionades amb l’agenda urbana, la mobilitat sostenible, la digitalització, la ciberseguretat i l’eficiència energètica, tant a nivell d’edificis com de rehabilitació integral de barris. A les sessions del 16 i 17 de març, van ser convocats els municipis d’entre 20.000 i 50.000 habitants, mentre que aquesta setmana, del 21 al 22 d’abril, s’ha reunit els menors de 5000 habitants, per a centrar-se especialment en el repte demogràfic i en els fons orientats a combatre la despoblació.

Les reunions entre ajuntaments i Generalitat han servit també per a explicar les línies i mecanismes de l‘Estratègia Valenciana de Recuperació i posar-la en context amb l’estratègia espanyola (Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència “España Puede“) i l’europea (fons Next Generation-EU i el Marc Financer Pluriennal 2021-2027). Per altra banda, el Govern d’Espanya i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) ja han apuntat que els ajuntaments gestionaran, probablement, un 10% dels fons del Pla España Puede. El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha anunciat un primer paquet de fons europeus per a 2021 amb un valor de 569 milions d’euros, que gestionaran directament les entitats locals.

D’altra banda, durant les reunions s’ha posat sobre la taula el cronograma europeu amb dos mesos clau: abril i juliol. A l’abril, la Generalitat Valenciana ha publicat un Decret de Llei per a simplificar els tràmits i agilitar l’accés a fons europeus. D’altra banda, el 30 d’abril és la data límit per a enviar el Pla de Recuperació espanyol a Brussel·les. Quant a juliol, és el mes en què es preveu aprovar el pla i iniciar la mobilització de recursos, ja que l’arribada d’ajudes europees seria immediata i el mecanisme pressupostari ja està preparat. En les pròximes setmanes, la Generalitat Valenciana continuarà treballant amb la resta d’administracions locals, a l’espera de concretar el paper que jugarà la comunitat autònoma i els ajuntaments de diferent grandària en la gestió dels fons.