“La captació de fons europeus ha de ser vista com una necessitat per a les administracions locals”

Entrevista a Fernando Rodríguez Villalobos, president de la Federació Andalusa de Municipis i Províncies.

Parlem amb el President de la FAMP i President de la Diputació de Sevilla. Fernando Rodríguez Villalobos fa un repàs pel present i el futur dels governs locals fent insistència en la figura de les Federacions i en les múltiples oportunitats que oferixen els projectes europeus.

La participació en el projecte europeu COASTING PLUS, ha permés que la FVMP i la FAMP puguen treballar juntes per primera vegada per un mateix objectiu en distints territoris de cada comunitat autònoma. El resultat ha sigut l’intercanvi de coneixements solucionant reptes comuns i la formació d’una aliança laboral ferma per a futurs projectes.

Pots llegir l’entrevista completa ací

Quins són els principals reptes a què s’enfronten les Federacions de Municipis i Províncies fins a l’any 2030?

L’administració local és un àmbit privilegiat on confrontar les iniciatives de gestió amb la realitat, i verificar els resultats pràctics. La proximitat de la ciutadania suposa un repte constant per als que s’enfronten a la gestió municipal. La diversitat de situacions locals fa difícil que els governs nacionals siguen capaços de respondre d’una manera flexible a un mitjà global canviant. D’ací la importància dels governs locals en tot el món.

En els pròxims anys, el govern local s’enfronta al futur des d’una agenda d’actuacions més complexa i heterogènia del que ho feia anys arrere. El canvi d’època en què estem immersos resitua la capacitat de govern dels ajuntaments. Per això, els ajuntaments i els seus equips de govern són els que, des de la primera fila, han de gestionar la resolució d’uns problemes cada vegada més complexos des dels recursos i les estructures de gestió de què disposen els governs locals.

El benestar individual i col·lectiu de la ciutadania requerix polítiques pensades i gestionades des de la proximitat, amb lògiques transversals i amb mecanismes de govern participatius.

En un marc global liderat des de l’Agenda Urbana i els ODS 2030 és absolutament necessari el compromís del municipalisme. Les federacions tenim el repte de mantindre les nostres reivindicacions històriques com són l’autonomia i el finançament local, pilars fonamentals perquè els governs locals complisquen amb els reptes que la ciutadania i el context actual demanden. Com a representants de les Entitats Locals, la clau és contiunar treballant cap al 2030 amb un enfocament a llarg termini més verd, sostenible, integrador, social, digital i intel·ligent per a no deixar a ningú arrere.

“Sense els ajuntaments no hi ha benestar ciutadà específic i viable”

El municipalisme és un concepte clau per a les federacions. Com poden contribuir els projectes i fons europeus en el seu desenvolupament? 

El municipalismo en este àmbit ha de ser analitzat des de diverses perspectives. D’una banda, la participació dels municipis en projectes europeus permet l’alineament de la política local amb les polítiques de la UE, afavorint un treball eficient i de qualitat. D’altra banda, permet acostar la UE a la ciutadania, ja que l’administració local és la que treballa de manera més pròxima a ella. A més, ajuda als ajuntaments a defendre i traslladar els seus interessos i perspectives a la UE i als processos de presa de decisió. També crega xarxes de treball i potència el posicionament del municipi en plataformes i institucions a què fer arribar la veu i la perspectiva local.

La participació de les entitats locals en projectes europeus no sols suposa la possibilitat de finançar iniciatives locals sinó també la generació d’innovació, transferència de coneixement, participació ciutadana, conscienciació social, qualitat administrativa i valor públic. Per tot això, la captació de fons europeus no sols ha de ser vista com una oportunitat sinó com una necessitat per a les administracions locals

Aquest últim any, la FAMP i la FVMP, han col·laborat per primera vegada com a socis en el projecte europeu COASTING PLUS, com ha sigut la experiència de col·laborar amb altra federació?

Ha sigut una experiència molt positiva que estem desitjant repetir. Des de FAMP estem apostant per una major sinergia i col·laboració entre federacions que sens dubte és esencial a l’hora de sumar esforços als nostres objectius comuns.

Quan des del programa Interreg Med se’ns va animar a donar continuïtat al projecte COASTING, vam tindre clar que volíem exportar el nostre model a un altra Federació. Sent la Comunitat Valenciana una de les àrees referencials del programa Interreg MED i donada la contrastada experiència que la Federació Valenciana de Municipis i Províncies tenia desenvolupant projectes en el mateix programa, vam tindre clar que era l’opció correcta.

Des del primer moment vam tindre la resposta positiva de la FVMP, així que, una vegada aprovat el projecte “COASTING PLUS: Transferència de Governança costanera integrada per al turisme sostenible“, ens vam posar mà a l’obra per a traslladar tota la nostra experiència. Per a això FVMP va seleccionar a Sagunt i FAMP a Torremolinos com a àrees pilot per al desenrotllament del projecte. D’aquesta manera, les dos Federacions junt amb els nostres Ajuntaments hem anat de la mà implementant el projecte, que també ha comptat amb socis d’altres països mediterranis com Croàcia, Grècia, Itàlia i Bosnia-Herzegovina.”

Quins beneficis poden tindre este tipus d’aliances entre federacions?

Sumar ens ajudarà sempre a multiplicar, i com bé diu el proverbi africà “Si vols anar ràpid, camina a soles. Si vols arribar lluny, veu acompañado”, de manera que les aliances entre iguals ens ajudaran no sols a enfortir-nos a nosaltres mateixes sinó a consolidar un saber fer que beneficiarà sens dubte als nostres municipis i ciutats.

La Federació, assumix un paper principal, ja no sols en el lideratge per a la defensa de les entitats locals andaluses davant de la resta de les administracions, institucions i altres entitats públiques i privades; sinó també, cooperant en el disseny d’un nou model de desenvolupament local vinculat a un creixement més integrador, més intel·ligent i sostenible.

Parlem d’Europa, municipalisme i projectes europeus, quin eés el paper que han de tindre les federacions i els municipis en la construcció d’una identitat europea compartida?

A través de les Federacions es contribuïx a l’impuls del desenvolupament econòmic dels municipis, es produïx un intercanvi d’experiències i bones pràctiques, es tracta d’influir en les decisions de l’Estat, i com no, també de la pròpia Unió Europea o organismes internacionals perquè els interessos municipals siguen considerats en la presa de decisions.

En este sentit, des de la FAMP ens pareix imprescindible capacitar a les entitats locals perquè puguen operar en el context europeu. Tal com ens està succeint ara a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i a la FAMP, estem realitzant accions conjuntes de promoció i divulgació de coneixements, de sabers i d’avanços, compartint talents. Es tracta no sols de promoure un major coneixement de la UE, sinó també d’una major participació en els processos de presa de decisions i una major especialització per a la captació i gestió dels fons comunitaris.

La participació de les entitats locals i, per tant, de les Federacions de Municipis, en projectes europeus suposa la possibilitat de finançar iniciatives locals i generar innovació, participació ciutadana, conscienciació social i calitat administrativa.

Destaca un projecte europeu en què hàgeu participat. Quins són els aspectes més importants?

El projecte europeu MedSNAIL – “Xarxes Sostenibles per a la Innovació Agroalimentària en el Mediterrani”.

Liderat per la FAMP, perseguix el desenvolupament sostenible de set àrees del Mediterrani que, interconnectades, treballen per una transformació justa, sostenible i resilient a través dels seus sistemes alimentaris. La nostra àrea pilot per a la implementació de MedSNAIL és Valle del Andarax, al qual pertanyen un conjunt de municipis de l’Alpujarra almeriense, que compta amb un alt potencial per a dur a terme actuacions innovadores que protegisquen i impulsen agents i ecosistemes locals.

Un dels aspectes més interessants de MedSNAIL és precisament el fet de que el treball es desenvolupe constantment en este doble pla: el local i l’internacional. El desenvolupament d’una sèrie d’accions pilot a escala local que, al seu torn, s’estan replicant simultàniament en set àrees geogràfiques molt distants entre si al llarg de tot el Mediterrani, permet, entre altres resultats, l’intercanvi de coneixement i experiències, la promoció de productes locals i tècniques de producció artesanal més enllà de les fronteres regionals, o la creació de xarxes professionals d’agricultors, granaders, xefs, investigadors, etc., sempre davall estrictes criteris de sostenibilitat ambiental i respecte a les cultures locals i les condicions sociolaborals.

Què pot suposar per a un ajuntament participar com a municipi pilot d’un projecte europeu?

Cal ser conscients que, quan un municipi és triat àrea pilot d’un projecte de cooperació transnacional com poden ser els aprovats en el marc dels programes Interreg, s’estan convertint en un dels grans beneficiaris del projecte. També és important assenyalar les sinergies i col·laboracions que propicien este tipus de projectes, on es creguen espais per a compartir i donar a conéixer iniciatives reeixides que els municipis estan desenvolupant.

És necessari subratllar el component transnacional dels projectes Interreg, que permeten als municipis donar-se a conéixer en el context europeu, promocionar-se, col·laborar amb altres administracions i entitats de prestigi a Europa, i establir aliances i relacions ampliant la xarxa de contactes.

“Quan un municipi és triat àrea pilot d’un projecte, es convertix en un dels grans beneficiaris del projecte”

Què recomanaries a aquelles entitats locals que encara no s’han animat a participar en projectes europeus i s’ho estan pensant?

Els recomane que no dubten de les bondats d’estes iniciatives, que ja he explicat anteriorment. No obstant això, també cal tindre en compte que participar com a soci o liderar un projecte, no és tasca fàcil, perquè suposa reorientar els recursos administratius dels ajuntaments i, en definitiva, una inversió important de recursos i temps.

Per esta raó, les decisions dels municipis han d’estar basades en una labor prèvia d’anàlisi que ha de ser arreplegada en estratègies com les EDUSI (Estratègia de Desenrotllament Urbà Sostenible i Integrat) . El coneixement de programes europeus i temàtiques finançades és necessari per a poder connectar els interessos i fortaleses municipals amb les oportunitats que estos programes europeus oferixen. Per a això, és necessari fer una labor d’identificació d’oportunitats de finançament que oportunitats de finançament que interessen al municipi.

Conscient de l’esforç que suposa açò, especialment per a xicotets municipis, FAMP sempre ha apostat per posar a disposició dels seus ajuntaments els projectes europeus de què som beneficiaris, amb idea de convertir-los en protagonistes de la seua implementació a nivell andalús seleccionant-los com a municipis pilot. No sols ens quedem en els municipis seleccionats, també des de FAMP intentem compartir el “saber hacer” i els resultats dels nostres projectes amb tots els nostres ajuntaments a través dels nostres òrgans de govern.

COMPARTIR

¿Compartixes?

X