De ruta

Pròxima parada: Silla

Dia d’arribada: 31 de maig de 2021

Cas d’èxit Erasmus Plus

Un equip multidisciplinari ens espera a Silla, on hui hem mantingut una sessió d’orientació en fons europeus. Han assistit a la reunió persones amb responsabilitats clau, que han d’estar involucrades, bolcades i perfectament coordinades per a abordar amb èxit la gestió de projectes europeus. Via en línia, ens rep l’alcalde de Silla, Vicente Zaragozá; la interventora, Manuela Montero, l’arquitecte municipal, Roberto Simeón; la tècnica de Promoció Econòmica, Amparo Cuñat, i la secretària, Paz Zaragozá.

L’ajuntament de Silla ja té experiència en gestió directa de fons europeus. Concretament, ha participat en diverses ocasions en el programa Erasmus Plus, collint molt bons resultats. L’any passat, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) va premiar la seua iniciativa “The Hub to Employment”, un innovador projecte europeu per a la inserció laboral de joves des de l’educació i la promoció del talent, que va obtindre una aportació de75.860 euros procedents de la Unió Europea. Anys arrere, també va ser reconegut un altre projecte de Silla, elaborat en el marc del programa Erasmus Plus, dedicat a millorar els hàbits del somni de la població escolar del municipi.

En aquesta ocasió, Silla s’interessa també en una altra modalitat de finançament, la derivada del fons extraordinari de recuperació econòmiques i social europea: els famosos Next Generation-EU. En aquest context, la millora del mitjà ambients i el turisme sostenible són dos dels àmbits que desperten l’interés municipal.

Des de l’ajuntament de Silla, ens expliquen un projecte que estan desenvolupant conjuntament amb Beniparrell i Alcàsser per a unificar polígons industrials confrontants amb l’objectiu d’optimitzar recursos. Sobre aquest aspecte, Pont a Europa destaca l’encert de plantejar i redactar projectes de manera mancomunada, així com la importància de la coordinació interdepartamental.

Fotografies de la FVMP

PROJECTES QUE AJUDEN A CRÉIXER