De ruta
Pròxima parada: Mancomunitat El Xarpolar

Dia d’arribada: 18 de setembre de 2020

Interessats en l’accés WIFI gratuït

Hui ens desplacem al sud fins a la Mancomunitat El Xarpolar, on hem quedat amb Gema Baldó, treballadora social.
La Mancomunitat El Xarpolar es dedica principalment a atendre les necessitats de recollida de residus i de serveis socials de desenes de municipis de muntanya. Fins al moment, l’entitat no ha tingut experiència en l’elaboració de projectes europeus ni compta amb personal per a emprendre aquesta labor.
En la reunió ens conten que hi ha un programa europeu en el qual estan especialment interessats: el Wifi4EU, la iniciativa que promou el lliure accés dels ciutadans a la connectivitat wifi en espais públics com a parcs, places, edificis oficials, biblioteques, centres de salut i museus de municipis de tota Europa.
WiFi4EU ofereix als municipis l’oportunitat de sol·licitar bons per valor de 15.000 euros, que s’utilitzen per a instal·lar equips de wifi en els principals centres de la vida pública. Cada municipi ha de fer-se càrrec dels costos de manteniment de la xarxa.
En les quatre convocatòries de WIFI4U, que han finalitzat en 2020, un total de 91 municipis valencians s’han pogut beneficiar d’aquest bo.

PROJECTES QUE AJUDEN A CRÉIXER