De ruta

Pròxima parada: Mancomunitat Tierra del Vino

Dia d’arribada: 15 de març de 2021

Aigua i muntanya

Habitualment, l’equip Pont a Europa ens desplacem a les diferents mancomunitats de la Comunitat Valenciana. Aquests organismes supramunicipals són, en moltes ocasions, els actors idonis per a liderar o participar en projectes que vertebren territori i aglutinen els interessos comuns de diferents pobles xicotets que, per la seua grandària, tal vegada no disposen dels recursos necessaris per a emprendre autònomament.

Hui ens reunim, via en línia, amb la Mancomunitat Tierra del Vino, en una sessió on participa Gabriel Mata, president de la mancomunitat; Inma Alemany, alcaldessa de Camporrobles; Luis Francisco López, alcalde de Venta del Moro; Fernando Benlliure, alcalde d’Utiel; Mª José Clemente, alcaldessa de Sinarcas i representació de Caudete de las Fuentes.

La Mancomunitat Tierra del Vino manifesta interés en l’optimització dels recursos hídrics i pretenen plantejar conjuntament projectes del cicle integral de l’aigua, a través de la captació de fons europeus.

D’altra banda, també estan interessats en la gestió de muntanyes, amb especial èmfasi tant en la millora del medi ambient com en la creació de llocs de treball. Per a abordar aquesta qüestió, sol·liciten informació sobre possibles ajudes europees per a la redacció de plans d’ordenació de muntanyes.

Sobre la taula, tractem també altres interessos com la recuperació del patrimoni arquitectònic o assumptes més concrets, com la gestió de llots i purins. Múltiples idees a la recerca d’un encaix europeu.

Fotografies de la FVMP

PROJECTES QUE AJUDEN A CRÉIXER