Mesures mediambientals en la Contractació Pública en l’àmbit de l’edificació de la Generalitat

Guia verda

PROJECTE: Guia verda. Mesures mediambientals en la contractació pública en l’àmbit de l’edificació de la Generalitat.

DESCRIPCIÓ:

La Guia Verda és una eina que ofereix un repositori de mesures que afavoreixen una contractació pública d’edificació més sostenible.

OBJECTIUS:

GENERALS:

  • Facilitar la contractació pública ecològica.
  • Catalitzar un canvi de paradigma cap a la descarbonització de l’entorn construït.
  • Posar de manifest la importància del paper exemplaritzant de l’administració valenciana.
  • Oferir un compendi de mesures mediambientals pràctiques i concretes per a ser incorporades en els plecs de licitació pública.
  • Implicar la participació del sector públic, empreses i emprenedors de la regió.
  • Afavorir i impulsar la inversió en innovació i economia circular per a la transició ecològica.
  • Generar iniciatives d’adequació normativa.
  • Plantejar mecanismes de seguiment i verificació de compliment d’objectius.

SOCIS: Aquesta guia s’ha elaborat junt amb l’Institut Valencià de l’Edificació i en ella han col·laborat més d’una vintena d’institucions acadèmiques i científiques i ha sigut revisada per més de trenta entitats que representen al sector com a associacions de fabricants, empresaris o col·legis professionals.

Quin és el valor d’innovació del projecte?

La Guia Verda és una eina pionera a la regió, eminentment pràctica, replicable i en permanent actualització, que incideix directament en la contractació pública ambientalment responsable en matèria d’edificació.

La Guia Verda sorgeix en un escenari d’emergència climàtica i necessària reconstrucció verda post COVID, i persegueix catalitzar un canvi de paradigma cap a un model circular, integrador i sostenible potenciant la funció exemplaritzant de l’administració pública regional valenciana com a força tractora que impulse una contractació pública més ecològica.

A quin problema dóna solució? Quina porta d’oportunitats obri?

Constitueix un impuls a la lluita contra el canvi climàtic i la transició ecològica, gràcies a la iniciativa del sector públic i el compromís i complicitat del sector privat.

És una eina replicable, senzilla i intuïtiva i dissenyada col·laborativament que sistematitza una sèrie de mesures mediambientals que condensen el coneixement tècnic i acadèmic en la matèria i que els agents implicats poden incorporar àgilment en les licitacions contribuint així a una necessària transició ecològica i potenciant la innovació com a mecanisme fonamental per a abordar els reptes que presenta l’escenari actual i aconseguir una major resiliència.

Com millora la qualitat de vida de les persones?

Generant entorns construïts respectuosos amb el medi ambient i les persones que afavorisquen la integració. Cal destacar l’estreta relació que existeix entre arquitectura i benestar. L’OMS considera que passem mes del 90% del temps a l’interior d’edificis i, per tant, cuidar el seu desenvolupament implica cuidar de la salut de les persones.

Què trobarem en la Guia Verda?

És una eina replicable, senzilla i intuïtiva i dissenyada col·laborativament que sistematitza una sèrie de mesures mediambientals que condensen el coneixement tècnic i acadèmic en la matèria i que els agents implicats poden incorporar àgilment en les licitacions contribuint així a una necessària transició ecològica i potenciant la innovació com a mecanisme fonamental per a abordar els reptes que presenta l’escenari actual i aconseguir una major resiliència.

Les mesures s’agrupen per temàtiques: mesures passives d’estalvi d’energia, mesures actives per a l’eficiència energètica i estalvi d’aigua, cicle de vida, productes sostenibles i gestió de residus.

Actualment s’està posant en marxa un portal web des del qual no sols es podrà accedir als continguts actualitzats, sinó que també es podran fer consultes i suggeriments. D’aquesta forma s’aconsegueix que la Guia Verda siga el resultat d’un procés participatiu en contínua evolució.

El mes d’octubre va ser reconeguda pel Comité Europeu de les Regions com a Bona Pràctica en el marc

La Guia Verda ha sigut reconeguda pel Comité Europeu com a Bona Pràctica.

Somos EUROPA…

Europa es…

Diversitat cultural i cooperació

Una ciudad europea en la que te perderías:

Venècia

Una serie/pel·lícula europea:

Metròpolis, de Fritz Lang

Una cançó/grup europeu:

Sigur Ros

Si Europa fóra un quadre:

La danza de Matisse