El 90% dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana demanda orientació en finançament europeu

Una enquesta realitzada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) detecta que només el 25% de les entitats locals compta amb personal especialitzat en la gestió de projectes europeus.

La complexitat en la tramitació i la falta de formació del personal, els principals obstacles per a accedir a programes i subvencions europees.

“Volem conéixer les necessitats dels nostres ajuntaments en matèria de finançament europeu i orientar-los. Davant el problema d’ infrafinançament municipal, cal mirar a Europa.”- Antoni Such, Director General d’Administració Local.

València, 15 de juny de 2020 – Una enquesta elaborada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), dirigida a totes les administracions locals de la comunitat, detecta l’interés majoritari dels ajuntaments i mancomunitats en matèria de finançament europeu. Un 90% dels tècnics consultats expressa la necessitat d’informació, formació i orientació en l’accés a les ajudes i programes de la UE. La complexitat burocràtica en la tramitació i el desconeixement sobre processos i marc financer europeu són dos dels principals impediments per a accedir a estos recursos. Així es conclou en esta enquesta que han respost 296 entitats locals.

La meitat dels municipis valencians consultats ha desenvolupat alguna vegada projectes amb finançament europeu i pràcticament la totalitat d’ells (94%) es mostra interessat a participar en el futur. Però només el 25% dels ajuntaments i mancomunitats diu comptar amb personal especialitzat en estos fons. Un 16% disposa d’oficina pròpia de projectes europeus i el 8% de tècnics dedicats al tema. D’altra banda, l’11% d’entitats afirma treballar amb empreses consultores, fundacions o universitats per a gestionar els projectes europeus que es desenvolupen en el seu territori.

Pont a Europa: servei d’orientació en projectes europeus

Davant el problema d’infrafinançament municipal, la Direcció General d’Administració Local ha buscat activament solucions. “Durant la passada legislatura vam complir amb la reivindicació històrica del Fons de Cooperació Municipal i ara fem un pas més amb la creació d’un servei directe d’orientació als ajuntaments i mancomunitats per a promoure i facilitar l’accés als fons europeus”, afirma Antoni Such, Director General d’Administració Local.

“Pont a Europa” és el nom del nou servei desenvolupat conjuntament amb la FVMP. “Abordem amb il·lusió aquest repte i compromís de guiar als nostres municipis en la cerca de finançament europeu. Creiem fermament que el municipalisme i l’esperit europeista són l’aliança perfecta per a un desenvolupament intel·ligent, sostenible i inclusiu del nostre territori”, assenyala Vicent Gil, Secretari General de la FVMP.

Pont a Europa oferirà informació sobre el nou període 2021-2027, així com una biblioteca de recursos per a accedir a fons europeus i un catàleg de bones pràctiques amb exemples de casos d’èxit en municipis de la Comunitat Valenciana. Tota esta informació estarà centralitzada en un nou web. A més, orientarà a les entitats locals en el procés dels tràmits administratius i en la idoneïtat dels projectes, en funció a les necessitats de cada municipi. D’altra banda, el programa ofereix formació sobre finançament europeu dirigit a càrrecs electes i a personal tècnic, així com interlocució directa amb administracions superiors.

En breu, l’equip de Pont a Europa iniciarà una ruta per tots els municipis valencians per a reunir-se amb representants públics i tècnics amb la finalitat de realitzar un informe diagnòstic de la situació i iniciar contactes. De moment, en l’enquesta prèvia, el 80% dels ens locals ja ha manifestat el seu interés a participar en una xarxa de projectes europeus que supose un fòrum d’intercanvi de coneixements i experiències.

Oberta la inscripció a cursos

Com a resposta a esta demanda, la FVMP ha llançat ja cursos relacionats amb els processos de finançament europeu destinats a personal tècnic i càrrecs electes. El curs “Introducció al finançament europeu i el seu accés per a ens locals” aborda l’accés a la informació i els procediments per a la preparació de propostes i la seua posterior gestió. D’altra banda, el curs “Disseny i gestió de projectes europeus per a ens locals” se centra en les fases d’un projecte, els requisits i els mecanismes necessaris. La inscripció, oberta fins al 28 de juny, es realitza des del web de la FVMP a través de l’àrea personal