Ajudes per impulsar la transició verda des del teu municipi

Autor: Pont a Europa

Abril 2021

Com aconseguim crear ciutats on done gust viure, es respire aire net i siga còmode i agradable desplaçar-se? Des dels nostres ajuntaments, com podem contribuir a la transició verda i a l’acompliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible?

Europa té les respostes. La Unió Europea finança actuacions relacionades amb l’impuls de vehicles elèctrics, les mesures de mobilitat sostenible o la rehabilitació energètica d’edificis, entre moltes altres.

Per realitzar aquest tipus d’iniciatives, les entitats locals podeu optar a ajudes europees a través de dues vies: mitjançant la participació en projectes gestionats directament des de Brussel·les o mitjançant la intermediació d’administracions més properes, estatals o autonòmiques. Aquesta segona opció és més senzilla per tres motius: no implica consorcis internacionals ni concurrència competitiva, no es requereix el domini de l’anglès i són les nostres administracions més properes les que s’ocupen dels tràmits i la gestió dels fons europeus.

A la Comunitat Valenciana, l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) és un dels organismes encarregat també de la tramitació i gestió d’inversions directes que han estat reservades per a la nostra comunitat autònoma (fons FEDER).

Vos acostem les convocatòries obertes de l’IVACE, d’especial interès pels vostres ajuntaments:

Ajudes per a la creació de comunitats energètiques locals:

 • Actuacions: instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica en règim de comunitats d’energies renovables (fotovoltaiques, eòliques, biogàs/biomassa.
 • Beneficiaris: ajuntaments, comunitat d’energies renovables o comunitat energètica i comunitats de propietaris.
 • Subvenció fins al 65% del cost. Màxim 200.000 euros per projecte.
 • Data límit de presentació de sol·licituds:  31 de maig de 2021.
 • A través del registre telemàtic al web http://www.ivace.es.
 • Publicació DOGV: 
 • pdf (gva.es)

Ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis existents:

 • Actuacions: millora de l’envoltant tèrmic, millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques, millores de les instal·lacions d’il·luminació.
 • Dirigit a: Edificis d’habitatges (inclosos unifamiliars) i de qualsevol altre ús (administratiu, sanitaris, docent, cultural etc.) que regula la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE).
 • Subvenció fins al 85% de el cost.
 • Data límit de presentació de sol·licituds:  31 de juliol de 2021.
 • A través del registre telemàtic al web http://www.ivace.es.
 • Més informació: AJUDES REHABILITACIÓ ENERGÈTICA EDIFICIS EXISTENTS 2020 (PREE) (Fins al 31 de juliol) (ivace.es)

Ajudes per a infraestructures i mobilitat eficient i sostenible (programa MOVES II d’IDAE).

Actuacions subvencionables:

 • Infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics:
   • Subvenció fins al 40% de el cost.
   • Límit d’ajudes de 100.000 euros per destinatari.
 • Sistema de préstec de bicicletes elèctriques:
   • Ajuda fins al 30% de el cost subvencionable.
   • Límit d’ajudes de 100.000 euros per destinatari.
 • Mesures de mobilitat sostenible al treball
   • Ajuda del 50% del cost subvencionable.
   • Límit d’ajudes de 500.000 euros per destinatari.
 • Data límit de presentació de sol·licituds: 18 de setembre de 2021.
 • A través del registre telemàtic al web moves_ivace@gva.es.
 • Publicació DOGV:  (DOGV nº 8920 de 06/10/2020)
 • Adquisició de vehicles d’energies alternatives:
   • Ajuda fins a 13.500 euros per vehicle.
   • Límit d’ajudes de 30 vehicles per destinatari.

Cap a una transició verda

Totes aquestes actuacions persegueixen la disminució de les emissions de CO2 i altres emissions contaminants, la mollora de la qualitat de l’aire, l’estalvi energètic i la diversificació de les fonts energètiques tant en el transport com en els edificis.

Amb l’aplicació d’aquestes mesures contribuïm a l’assoliment de diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS):

 • ODS7 «Energia assequible i no contaminant». La nostra economia global, dependent dels combustibles fòssils, està generant canvis dràstics en el nostre clima. L’energia representa prop de el 60% de les emissions mundials de gasos d’efecte hivernacle. Per assolir l’ODS7 el 2030, cal invertir en fonts d’energia neta (solar, eòlica i termal) i millorar la productivitat energètica.
 • ODS11 «Ciutats i comunitats sostenibles». Es preveu que, en 2050, dos terços de la humanitat visquen en zones urbanes. Transformar la forma en què construïm i administrem les nostres ciutats és fonamental per al desenvolupament sostenible.
 • ODS13 «Acció pel clima». Les emissions de gasos d’efecte hivernacle continuen augmentant i l’escalfament global està provocant canvis permanents en el sistema climàtic. Sense mesures urgents, les conseqüències poden ser irreversibles. L’objectiu marcat és reduir les emissions mundials de C02 en un 45% el 2030 i assolir el zero en 2050.

COMPARTIR

¿Compartixes?

X