Acostem recursos europeus tant als ciutadans com a entitats públiques i privades

Parlem amb l’Oficina de Projectes Europeus de la Vall d’Uixó

Juliol 2021

 Com està organitzada la vostra àrea de projectes europeus?

L’oficina de projectes europeus està formada per una tècnica AEDL que alhora també s’encarrega de coordinar l’Agència de Col·locació (ocupació i formació). Estem situats en la Regidoria de Política Econòmica de l’Ajuntament de la Vall d’Uixó i compartim oficina amb l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació. De l’estructura de l’oficina també formen part la cap de Promoció Econòmica i el regidor de la citada Regidoria.

Quins són els vostres objectius clau?

L’Oficina de Projectes Europeus de l’Ajuntament de la Vall d’Uixó té com a objectiu secundar i assessorar els diferents departaments per a participar en projectes europeus. Per a això, s’ofereixen pautes i informació sobre com afrontar el disseny d’un projecte i la seua posterior presentació a un Programa Europeu.

L’objectiu és que els diferents departaments puguen entendre el procés que abasta des que el nostre Ajuntament té una possible idea de projecte fins que aquest es fa realitat gràcies al finançament que prové d’algun dels Fons Estructurals i d’Inversió. Per a això, se’ls ofereix una guia que conté tota la informació relativa a cadascun dels programes europeus amb les característiques de cadascun d’ells, i les dates de presentació quan aquestes siguen publicades.

La finalitat és impulsar al nostre Ajuntament i a altres entitats al fet que presenten propostes vàlides perquè així s’obtinga finançament i s’executen els projectes que d’una altra manera no serien possibles. Així doncs, també es participa en l’aprenentatge que ens ofereix la Unió Europea (UE) a través d’aquests programes, donada la relació que s’estableix amb altres municipis/entitats. El que es pretén és que el nostre municipi avance cap al desenvolupament sostenible, la creació d’ocupació i la qualitat de vida dels nostres ciutadans.

També acostem a la ciutadania els recursos que ens ofereix la UE, la legislació, les subvencions o les ajudes de les quals poden ser beneficiaris.

Una qüestió bàsica és poder traslladar en què consisteixen els fons Next Genereration UE i els que provenen del Marc Financer Pluriennal (MFP) i la importància que aquests fons poden tindre en el nostre municipi.

D’altra banda, un dels objectius que també ens plantegem és fer costat a les Pimes en el camí cap a la consecució de fons europeus, per això les assessorem i ajudem en els tràmits que s’hagen de dur a terme.

Com resumiríeu el vostre dia a dia?

El dia a dia de l’Oficina de Projectes Europeus passa per conéixer les fonts de finançament que posa a disposició la Unió Europea, ja que és clau perquè des de les mateixes institucions locals es puguen aprofitar totes les oportunitats que Europa ofereix. D’aquesta manera es pot contribuir a una millora en el desenvolupament urbà tant a nivell de competència empresarial com en la millora i accés a l’ocupació de qualitat i a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania potenciant la cohesió social.

Les diferents entitats locals es podran beneficiar durant el període 2021-2027 dels Fons Estructurals i d’Inversió que venen emmarcats en els Programes Operatius regionals i nacionals dins del citat període i per aquest motiu l’Oficina de Projectes Europeus cada dia recapta informació per a oferir-la als seus usuaris.

També revisem aquells projectes que el nostre Ajuntament té previstos per a veure de quina manera podrien encaixar amb els objectius de desenvolupament sostenible i així adaptar-los als nous fons que seran aprovats. La finalitat és reactivar l’economia després de la crisi de la Covid-19

Participem en cursos formatius i en webinars per a poder estar informats sobre els Fons Estructurals i d’Inversió europeus. També es consulten els butlletins que ens arriben per a conéixer quins programes estan oberts i d’aquesta manera poder sol·licitar subvencions tant per part de l’administració pública com per part de la privada. Es revisen les manifestacions d’interés que puguen estar obertes i en les quals el nostre Ajuntament puga participar i es consulten guies i documentació que ens facilite ampliar coneixements sobre fons europeus.

D’altra banda, estem pendents de la contractació d’una empresa perquè ens dissenye un web en el qual puguem tindre recollida tota aquella informació referent a Europa i fons europeus; i d’una altra empresa externa per a donar-li més impuls a l’oficina.

Quins han sigut els vostres principals hàndicaps a l’hora de crear el departament?

Un dels hàndicaps amb què ens vam trobar en crear el departament va ser no tindre un espai propi per a l’Oficina de Projectes Europeus i un tècnic que es dedicara al 100% a totes les tasques que aquesta requeria. Actualment és un espai compartit dins de la Regidoria de Política Econòmica. 

Com coordineu la vostra acció amb la resta d’àrees municipals?

Des de l’Oficina de Projectes Europeus s’ha constituït un grup de treball format pels caps del Servei d’Urbanisme, Oficina Tècnica, Informàtica, Serveis Econòmics, Secretari i la tècnica de Projectes Europeus per a poder dur a terme la revisió i planificació d’aquells projectes que puguen ser susceptibles de benefici per part dels Fons Estructurals i d’Inversió que venen emmarcats en els Programes Operatius, regionals i nacionals, per al període 2021-2027. En funció de la temàtica del projecte, s’integren en el grup del treball aquelles àrees que hi puguen tindre relació com per exemple educació per a programa Erasmus+, en cas de ser sol·licitat.

Quin és el vostre balanç després d’un temps de funcionament?

El balanç ha sigut i continua sent positiu en tant i quant ens ha permés dur a terme dos projectes Life, Life Ecocitric i Life Low Carbon Feed (LCFeed), tots dos relacionats entre si. En el primer d’ells vam ser líders i en el segon participem com a socis. Això ens ha suposat visibilitat a nivell europeu perquè el nostre municipi ha sigut conegut a través d’aquests projectes, compartint els resultats i el treball realitzat. Hem ampliat coneixements a nivell mediambiental i hem arribat a estar nominats als Awards Life 2021 amb el Life LCFeed (https://www.lifeawards.eu/).

També hem participat en projectes Erasmus+ alhora que hem sol·licitat diferents projectes relacionats amb diferents àrees.

L’Oficina de Projectes Europeus permet que puguem acostar a les Pimes del municipi els recursos europeus que d’una altra manera no podria ser possible, alhora que el mateix ajuntament es continua mantenint informat sobre els diferents projectes que ofereix la UE, i amb això presentar-se a les convocatòries oferides.

Un consell per als municipis que estiguen plantejant-se crear un departament de projectes europeus

La creació d’una oficina de projectes europeus hauria de ser obligatòria per a un municipi, ja que és la manera més directa de captar fons de la Unió Europea. D’aquesta manera es pot divulgar informació, assessorar ens públics i privats, promocionar activitats, posar en marxa programes, i gestionar la participació dels propis departaments i d’altres institucions

Cada vegada són més les entitats públiques i privades que decideixen participar en Projectes Europeus i més ara amb la crisi patida per la Covid-19, ja que aquests aporten nombrosos beneficis. Actualment els Fons Estructurals i d’Inversió previstos per al 2021-2027 aportaran beneficis per als municipis i aquests es tramitaran a través de les oficines de projectes europeus perquè són les més especialitzades en aquests temes i d’ací la importància de tindre’n una en el municipi.

Una oficina de projectes europeus ens dona visibilitat i ens permet acostar recursos europeus tant als ciutadans com a entitats públiques i privades i per això animem que si un municipi es planteja crear-ne una, aquest és el moment per a fer-lo. Haurà de tindre en compte que necessitarà d’instal·lacions i de personal qualificat perquè puga aconseguir que el departament siga un èxit i això s’aconsegueix apostant per aquest recurs, formant als tècnics que hi formaran part i creant un grup de treball que involucre als altres departaments de l’entitat per a poder sol·licitar i posar en marxa aquells projectes que ajudaran al fet que el nostre municipi siga més ecològic, més digital i més cohesionat.

 

COMPARTIR

¿Compartixes?

X